Hóa Hóa 8

QUANGHUY699

Học sinh
Thành viên
18 Tháng tám 2017
147
43
46
18
TP Hồ Chí Minh

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
18
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Cho biết CTHH của hợp chất tạo bởi: A với O; H với B lần lượt là A2O và H3B. Hãy xác định CTHH của hợp chất tạo bởi A và B.
Ta có công thức hóa học là $A_{2}O$
$\Rightarrow$ A hóa trị I, O hóa trị II

Ta có công thức hóa học là $H_{3}B$
$\Rightarrow$ H hóa trị I, B hóa trị III

*Đặt công thức hóa học cần tìm là $A_{x}B{y}$
Theo quy tắc hóa trị, ta có:
$x.I = y.III \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{3}{1}$
$\Rightarrow \begin{Bmatrix}
x= 3;
y = 1
\end{Bmatrix}$
Vậy công thức hóa học cần tìm là $A_{3}B$
 
Top Bottom