Hóa Hoá 8

Myn2209

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng ba 2017
72
22
11
18
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Hợp chất A tạo bởi 2 nguyên tố là oxi và nitơ. Người ta xác định được rằng tỉ lệ về khối lượng giữa 2 nguyên tố trong A bằng mN/mO = 7/12. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A.
Câu 2: Người ta xác định được rằng Si chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố Hiđro.
a) Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất
b) Xác định giá trị của Si trong hợp chất
r106r106r106r106r106r106r106r106r106
 

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,111
269
20
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
Câu 1: Hợp chất A tạo bởi 2 nguyên tố là oxi và nitơ. Người ta xác định được rằng tỉ lệ về khối lượng giữa 2 nguyên tố trong A bằng mN/mO = 7/12. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A.
Câu 2: Người ta các định được rằng Si chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố Hiđro.
a) Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất
b) Xác định gián trị của Si trong hợp chất
r106r106r106r106r106r106r106r106r106
1. CTDC NxOy
CÓ: x:y=7/14 : 12/16
= 0,5: 0,75
=1: 1,5
=2:3
CTHH: N2O3. PTK: A=14.2+16.3=75 (đvC)
2.
CTDC: HxSiy
Có:
x/28y=12,5/87,5
x/28y=1/7
x/y=28/7=4/1
=> x=4;y=1
CTHH: H4Si PTK: 1.4+28=32(đvC)
 

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
20
Quảng Trị
Câu 1: Hợp chất A tạo bởi 2 nguyên tố là oxi và nitơ. Người ta xác định được rằng tỉ lệ về khối lượng giữa 2 nguyên tố trong A bằng mN/mO = 7/12. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A.
Giải:
Gọi CTTQ hợp chất A là:NxOy
x:y=[tex]\frac{7}{M_{N}}:\frac{12}{M_{O}}[/tex]=[tex]\frac{7}{14}:\frac{12}{16}[/tex]=2:3
=>CTHH hợp chất A là:N2O3
=>PTK(A)=PTK(N2O3)=14.2+16.3=76(đvC)
Câu 2: Người ta các định được rằng Si chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố Hiđro.
a) Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất
b) Xác định gián trị của Si trong hợp chất
GIải:
a)Gọi CTTQ hợp chất là:[tex]Si_{x}H_{y}[/tex]
%O=100%-%Si=100%-87,5%=12,5%
x:y=[tex]\frac{87,5}{28}:\frac{12,5}{1}[/tex]=1:4
=>CTHH hợp chất là:SiH4
=>PTK(SiH4)=28+1.4=32(đvC)
b)Hóa trị của Si trong hợp chất là:a.1=I.4=>a=IV
 

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,094
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Câu 1: Hợp chất A tạo bởi 2 nguyên tố là oxi và nitơ. Người ta xác định được rằng tỉ lệ về khối lượng giữa 2 nguyên tố trong A bằng mN/mO = 7/12. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A.
Gọi công thức cần tìm là NxOy
mN/mO = 7/12 =>14x/16y=7/12
giải ra được :x=2 và y=3
=>CTHH: N2O3
=>Phân tử khối của A =14.2+16.3=76(đvC)
Câu 2: Người ta các định được rằng Si chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố Hiđro.
a) Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất
b) Xác định gián trị của Si trong hợp chất
a) Gọi công thức của hợp chất là SixOy
%H=100%-87,5%=12,5%
Ta có 87,5/28:12,5/1
=3,125:12.5
=1:4
=>CT:SiH4
PTK(SiH4)=28+4=32 (đvC)
b)Gọi hóa trị của Si là a
Áp dụng quy tắc hóa trị: a*1=I*4
=>a=IV
=>hóa trị của Silic trong hợp chất là IV
 
Top Bottom