[Hóa 8]Một số bài tập

Thảo luận trong 'Phản ứng hóa học' bắt đầu bởi phongphanthanh98, 16 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 16,764

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  PHẦN 1:
  1. C2H6 + O2 à CO2 + H2O
  2. Al(OH)3 à Al2O3 + H2O
  3. P2O5 + H2O à H3PO4
  4. C3H8 + O2 à CO2 + H2O
  5. MgSO4 + K3PO4 à Mg3(PO4)2 + K2SO4
  6. CaCO3 + HCl à CaCl2 + CO2 + H2O
  7. C2H4 + O2 à CO2 + H2O
  8. Al(OH)3 + H2SO4 à Al2(SO4)3 + H2O
  9. Pb(NO3)2 + FeCl3 à Fe(NO3)3 + PbCl2
  10. C3H6 + O2 à CO2 + H2O
  11. Ba + H2O à Ba(OH)2 + H2
  12. CuCl2 + AgNO3 à AgCl + Cu(NO3)2
  13. C2H4 + O2 à CO2 + H2O
  14. Ca3(PO4) 2 + H2SO4 à CaSO4 + H3PO4
  15. NaCl + H2O à NaOH + H2 + Cl2
  16. C4H8 + O2 à CO2 + H2O
  17. Na + H2O à NaOH + H2
  18. Fe2O3 + HCl à FeCl3 + H2O
  19. H2SO4 + BaCl2 à BaSO4 + HCl
  20. Cu + AgNO3 à Cu(NO3)2 + Ag
  21. Mg(OH)2 + H3PO4 à Mg3(PO4)2 + H2O
  22. N2O5 + KOH à KNO3 + H2O
  23. C3H8 + O2 à CO2 + H2O
  24. MgCl2 + Pb(NO3)2 à Mg(NO3)2 + PbCl2
  25. Fe + HCl à FeCl2 + H2
  26. Al + Cl2 à AlCl3
  27. Ba(OH)2 + Na2SO4 à NaOH + BaSO4
  28. NaOH + Fe2(SO4)3 à Fe(OH)3 + Na2SO4
  29. Pb(NO3)2 + Al2(SO4)3 à Al(NO3)3 + PbSO4
  30. C5H12 + O2 à CO2 + H2O
  PHẦN 2:
  Câu 1: (5 điểm) Cân bằng và cho biết tỉ lệ hệ số các PTHH sau:

  a) Fe + O2 --> Fe2O3


  b) KNO3 --> KNO2 + O2


  c) Fe2O3 + CO --> Fe3O4 + CO2


  d) Fe3O4 + CO --> FeO + CO2


  e) Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe


  f) K + H2O --> KOH + H2


  g) ZnO + HCl --> ZnCl2 + H2O


  h) Al2O3 + NaOH --> NaAlO2 + H2O


  i) Zn(OH)2 + KOH --> K2ZnO2 + H2O


  j) KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O  Câu 2: (2 điểm) Thay thế x,y bằng những chỉ số cụ thể rồi thêm các hệ số cân bằng để hoàn thành những PTHH sau:

  Cax(PO4)y + HxCly --> CaxCly + Hx(PO4)y  Alx(OH)y + Hx(SO4)y --> Alx(SO4)y + HxOy


  Câu 3: (1 điểm) Em hãy cho biết tại sao thí nghiệm nung nóng thuốc tím trong ống nghiệm chịu nhiệt là một hiện tượng hóa học?

  Câu 4: (2 điểm) Đốt cháy 3.2g lưu huỳnh trong bình chứa 3,2g khí oxi. Sau phản ứng ta thu được khí sunfurơ (Biết trong hợp chất này lưu huỳnh có hóa trị II).
  a) Xác định CTHH của khí sunfurơ và lập PTHH của PƯHH trên?
  b) Hãy viết công thức về khối lượng cho PTHH trên và tính khối lượng khí sunfurơ tạo thành sau phản ứng ?

  Sẽ update thêm sau.
  Các bạn cứ làm, sau 1 thời gian mình sẽ post đáp án. :)


  Chú ý : [Hóa 8] + tiêu đề
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2012
 2. PHẦN 3:
  Câu 1:

  Hãy lập PTHH cho những PƯHH sau:  Bari + Nước → Bari Hidroxit + Hidro  Nhôm clorua + Canxi Hidroxit → Nhôm hidroxit + Canxi Clorua  Kẽm + Axit Clohidric → Kẽm clorua + Hidro  Sắt + Oxi → Sắt (III) oxit  Đồng + Oxi → Đồng oxit  Nhôm + Axit Clohidric → Nhôm clorua + Hidro  Sắt (III) hidroxit + Axit Clohidric → Sắt (III) clorua + Nước  Photpho + Oxi → Photpho(V) Oxit  Kali Oxit + Nước → Kali Hidroxit  Natri Sunfat + Bari Clorua → Bari Sunfat + Natri Clorua  Nhôm hidroxit → Nhôm oxit + Nước  Natri hidroxit + Sắt (III) clorua → Sắt (III) hidroxit + Natri clorua  Canxi sunfat + Bari clorua → Canxi clorua + Bari sunfat  Photpho (V) oxit + Kali hidroxit → Kali photphat + Nước  Canxi cacbonat + Axit clohidric → Canxi clorua + Cacbon (IV) oxit + Nước  Câu 2:

  Hãy lập và cân bằng phương trình hoá học cho những thí nghiệm sau:

  a/ Sắt để lâu ngày bị oxi hoá thành rỉ sét (có thành phần gồm nguyên tố sắt (III) và oxi).  b/ Để tạo ra nước người ta tổng hợp khí hidro với khí oxi ở nhiệt độ cao.  c/ Khi thổi hơi vào cốc nước vôi trong thấy nước vôi trong hóa đục vì khi đó khí cacbonic trong hơi thở đã phản ứng với nước vôi trong (canxi hidroxit) sinh ra một chất kết tủa màu trắng là canxi cacbonat. Ngoài ra sản phẩm sau phản ứng còn có nước.  d/ Đưa que đóm lại gần ống nghiệm đang đún nóng thuốc tím thì thấy que đóm phực cháy. Điều này được giải thích là do khi nung nóng thuốc tím (KMnO4), thuốc tím bị phân hủy và giải phóng khí oxi, chính khí oxi làm que đóm phực cháy. Ngoài oxi bay ra thì trong bả thuốc tím sau khi nung còn có kali mangannat (K2MnO4) và mangan dioxit (MnO2).  Câu 3:

  Dùng hệ số bằng chữ để cân bằng phương trình phản ứng sau:

  FexOy + CO → Fe3O4 + CO2  FexOy + CO → FeO + CO2

  PHẦN 4:
  Câu 1:

  Có bao nhiêu mol trong những lượng chất sau:

  a/ 1,5.1023 nguyên tử P b/ 0,12.1023 phân tử CuO

  c/ 1,8.1023 nguyên tử Ag d/ 15.1023 phân tử HCl

  e/ 50g Canxi cacbonat f/ 68,4g đường (C12H22O11)

  g/ 32g Sắt (III) oxit h/ 16g Natri hidroxit  Câu 2:

  Tính khối lượng của:

  a/ 4,2.1023 nguyên tử Oxi b/ 4,2.1023 phân tử Oxi

  c/ 4,8.1023 nguyên tử Nitơ d/ 4,8.1023 phân tử Nitơ

  e/ 0,35 mol Acid sunfuric f/ 1,25 mol khí Cacbonic

  g/ 1,35 mol Kali oxit h/ 2 mol Kali hidroxit  Câu 3:

  a/ Cần bao nhiêu gam Chì để trong đó có chứa số phân tử bằng với số phân tử có trong 64 gam Đồng?

  b/ Số phân tử ở đâu nhiều hơn nếu ta cùng lấy a (g) các chất sau: CuO & FeO?

  Sẽ update thêm sau.
  Các bạn cứ làm, sau 1 thời gian mình sẽ post đáp án. :)
   
 3. minhtuyb

  minhtuyb Guest

  Oạch lắm pt nhỉ :-SS:
  PHẦN 1:
  [TEX] 1. 2C_2H_6 + 7O_2 \longrightarrow^{t^o} 4CO_2 + 6H_2O[/TEX]
  [TEX] 2. 2Al(OH)_3 \longrightarrow^{t^o} Al_2O_3 + 3H_2O[/TEX]
  [TEX] 3. P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow 2H_3PO_4[/TEX]
  [TEX] 4. C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow^{t^o}3CO_2 + 4H_2O[/TEX]
  [TEX] 5. 3MgSO_4 + 2K_3PO_4 \rightarrow Mg_3(PO_4)_2 + 3K_2SO_4[/TEX]
  [TEX] 6. CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O[/TEX]
  [TEX] 7. C_2H_4 + 3O_2 \longrightarrow^{t^o}2CO_2 + 2H_2O[/TEX]
  [TEX] 8. 2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O[/TEX]
  [TEX] 9. 3Pb(NO_3)_2 + 2FeCl_3 \rightarrow 2Fe(NO_3)_3 + 3PbCl_2[/TEX]
  [TEX] 10. 2C_3H_6 + 9O_2 \longrightarrow^{t^o}6CO_2 + 6H_2O[/TEX]
  [TEX] 11. Ba + 2H_2O \rightarrow Ba(OH)_2 + H_2[/TEX]
  [TEX] 12. CuCl_2 + 2AgNO_3 \rightarrow 2AgCl + Cu(NO_3)_2[/TEX]
  [TEX] 14. Ca_3(PO_4) _2 + 3H_2SO_4 \rightarrow 3CaSO_4 + 2H_3PO_4[/TEX]
  [TEX] 15. 2NaCl + 2H_2O \longrightarrow^{DPDD}2NaOH + H_2 + Cl_2[/TEX]
  [TEX] 16. C_4H_8 + 6O_2 \longrightarrow^{t^o}4CO_2 + 4H_2O[/TEX]
  [TEX] 17. 2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2[/TEX]
  [TEX] 18. Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O[/TEX]
  [TEX] 19. H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + 2HCl[/TEX]
  [TEX] 20. Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag[/TEX]
  [TEX] 21. 3Mg(OH)_2 + 2H_3PO_4 \rightarrow Mg_3(PO_4)_2 + 3H_2O[/TEX]
  [TEX] 22. N_2O_5 + 2KOH \rightarrow 2KNO_3 + H_2O[/TEX]
  [TEX] 24. MgCl_2 + Pb(NO_3)_2 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + PbCl_2[/TEX]
  [TEX] 25. Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2[/TEX]
  [TEX] 26. 2Al + 3Cl_2 \longrightarrow^{t^o}2AlCl_3[/TEX]
  [TEX] 27. Ba(OH)_2 + Na_2SO_4 \rightarrow 2NaOH + BaSO_4[/TEX]
  [TEX] 28. 6NaOH + Fe_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Fe(OH)_3 + 3Na_2SO_4[/TEX]
  [TEX] 29. 3Pb(NO_3)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al(NO_3)_3 + 3PbSO_4[/TEX]
  [TEX] 30. C_5H_12 + 8O_2 \longrightarrow^{t^o}5CO_2 + 6H_2O[/TEX]
  Pt 7 và 13;4 và 23 trùng
   
 4. minhtuyb

  minhtuyb Guest

  PHẦN 2:
  Câu 1:
  a)[TEX] 4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3[/TEX]
  4:3:2
  b) [TEX]2KNO_3 \longrightarrow^{t^o} 2KNO_2 + O_2[/TEX]
  2:2:1
  c) [TEX]3Fe_2O_3 + CO \longrightarrow^{t^o} 2Fe_3O_4 + CO_2[/TEX]
  3:1:2:1
  d) [TEX]Fe_3O_4 + CO \longrightarrow^{t^o} 3FeO + CO_2[/TEX]
  1:1:3:1
  e) [TEX]8Al + 3Fe_3O_4 \longrightarrow^{t^o} 4Al_2O_3 + 9Fe[/TEX]
  8:3:4:9
  f) [TEX]2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2[/TEX]
  2:2:2:1
  g) [TEX]ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O[/TEX]
  1:2:1:1
  h) [TEX]Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O[/TEX]
  1:2:2:1
  i) [TEX] Zn(OH)_2 + 2KOH \rightarrow K_2ZnO_2 + 2H_2O[/TEX]
  1:2:1:2
  j) [TEX]2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O[/TEX]
  2:16:2:2:5:8
  Câu 2:
  [TEX]Ca_3(PO_4)_2 + 6HCl \rightarrow 3CaCl_2 + 2H_3PO_4[/TEX]
  [TEX]2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO4)_3 + 6H_2O[/TEX]
   
 5. yumi_26

  yumi_26 Guest

  Cho chị chém cái ;))
  PHẦN 3:
  Câu 1: Hãy lập PTHH cho những PƯHH sau:
  Bari + Nước → Bari Hidroxit + Hidro
  [TEX] Ba + 2H_2O \rightarrow \ Ba(OH)_2 + H_2 [/TEX]

  Nhôm clorua + Canxi Hidroxit → Nhôm hidroxit + Canxi Clorua
  [TEX] 2AlCl_3 + 3Ca(OH)_2 \rightarrow \ 2Al(OH)_3 + 3CaCl_2[/TEX]

  Kẽm + Axit Clohidric → Kẽm clorua + Hidro
  [TEX] Zn + 2HCl \rightarrow \ ZnCl_2 + H_2[/TEX]

  Sắt + Oxi → Sắt (III) oxit
  [TEX] 4Fe + 3O_2 \rightarrow \ 2Fe_2O_3 [/TEX]

  Đồng + Oxi → Đồng oxit
  [TEX] 2Cu + O_2 \rightarrow \ 2CuO [/TEX]

  Nhôm + Axit Clohidric → Nhôm clorua + Hidro
  [TEX] 2Al + 6HCl \rightarrow \ 2AlCl_3 + 3H_2[/TEX]

  Sắt (III) hidroxit + Axit Clohidric → Sắt (III) clorua + Nước
  [TEX] Fe(OH)_3 + 3HCl \rightarrow \ FeCl_3 + 3H_2O[/TEX]

  Photpho + Oxi → Photpho(V) Oxit
  [TEX] 4P + 5O_2 \rightarrow \ 2P_2O_5[/TEX]

  Kali Oxit + Nước → Kali Hidroxit
  [TEX] K_2O + H_2O \rightarrow \ 2KOH + H_2[/TEX]

  Natri Sunfat + Bari Clorua → Bari Sunfat + Natri Clorua
  [TEX] Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow \ BaSO_4 + 2NaCl[/TEX]

  Nhôm hidroxit → Nhôm oxit + Nước
  [TEX] 2Al(OH)_3 \overset{t^o}{\rightarrow} Al_2O_3 + 3H_2O [/TEX]

  Natri hidroxit + Sắt (III) clorua → Sắt (III) hidroxit + Natri clorua
  [TEX] 3NaOH + FeCl_3 \rightarrow \ Fe(OH)_3 + 3NaCl[/TEX]

  Canxi sunfat + Bari clorua → Canxi clorua + Bari sunfat
  [TEX] CaSO_4 + BaCl_2 \rightarrow \ BaSO_4 + CaCl_2[/TEX]

  Photpho (V) oxit + Kali hidroxit → Kali photphat + Nước
  [TEX] P_2O_5 + 6KOH \rightarrow \ 2K_3PO_4 + 3H_2O[/TEX]

  Canxi cacbonat + Axit clohidric → Canxi clorua + Cacbon (IV) oxit + Nước
  [TEX] CaCO_3 + 2HCl \rightarrow \ CaCl_2 + CO_2 + H_2O [/TEX]


  Câu 2:

  Hãy lập và cân bằng phương trình hoá học cho những thí nghiệm sau:

  a/ Sắt để lâu ngày bị oxi hoá thành rỉ sét (có thành phần gồm nguyên tố sắt (III) và oxi).

  [TEX] 4Fe + 3O_2 \rightarrow \ 2Fe_2O_3[/TEX]

  b/ Để tạo ra nước người ta tổng hợp khí hidro với khí oxi ở nhiệt độ cao.

  [TEX] 2H_2 + O_2 \overset{t^o}{\rightarrow} 2H_2O[/TEX]

  c/ Khi thổi hơi vào cốc nước vôi trong thấy nước vôi trong hóa đục vì khi đó khí cacbonic trong hơi thở đã phản ứng với nước vôi trong (canxi hidroxit) sinh ra một chất kết tủa màu trắng là canxi cacbonat. Ngoài ra sản phẩm sau phản ứng còn có nước.

  [TEX] CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow \ CaCO_3 + H_2O[/TEX]

  d/ Đưa que đóm lại gần ống nghiệm đang đún nóng thuốc tím thì thấy que đóm phực cháy. Điều này được giải thích là do khi nung nóng thuốc tím (KMnO4), thuốc tím bị phân hủy và giải phóng khí oxi, chính khí oxi làm que đóm phực cháy. Ngoài oxi bay ra thì trong bả thuốc tím sau khi nung còn có kali mangannat (K2MnO4) và mangan dioxit (MnO2).

  [TEX] 2KMnO_4 \overset{t^o}{\rightarrow} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 [/TEX]

  Câu 3:

  Dùng hệ số bằng chữ để cân bằng phương trình phản ứng sau:

  FexOy + CO → Fe3O4 + CO2

  [TEX] 3Fe_xO_y + (3y - 4x)CO \rightarrow \ xFe_3O_4 + (4y - 3x) CO_2 [/TEX]

  FexOy + CO → FeO + CO2

  [TEX] 2Fe_xO_y + (2y - 2x)CO \rightarrow \ 2FeO + (2y - 2x)CO_2 [/TEX]
   
 6. ĐÁP ÁN PHẦN 1:


  Trong lúc làm thì cố gắng đừng xem đáp án để có thể tự rèn luyện nhá. :)

  1. 2C2H6 + 7O2 --> 4CO2 + 6H2O

  2. 2Al(OH)3 --> Al2O3 + 3H2O

  3. P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4

  4. C3H8 + 4O2 --> 3CO2 + 2H2O

  5. 3MgSO4 + 2K3PO4 --> Mg3(PO4)2 + 3K2SO4

  6. CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 + H2O

  7. C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O

  8. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 6H2O

  9. 3Pb(NO3)2 + 2FeCl3 --> 2Fe(NO3)3 + 3PbCl2

  10. 2C3H6 + 9O2 --> 6CO2 + 6H2O

  11. Ba + 2H2O --> Ba(OH)2 + H2

  12. CuCl2 + 2AgNO3 --> 2AgCl + Cu(NO3)2

  13. C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O

  14. Ca3(PO4) 2 + 3H2SO4 --> 3CaSO4 + 2H3PO4

  15. 2NaCl + 2H2O --> 2NaOH + H2 + Cl2

  16. C4H8 + 6O2 --> 4CO2 + 4H2O

  17. 2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

  18. Fe2O3 + 6HCl --> 2FeCl3 + 3H2O

  19. H2SO4 + BaCl2 --> BaSO4 + 2HCl

  20. Cu + 2AgNO3 --> Cu(NO3)2 + 2Ag

  21. 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 --> Mg3(PO4)2 + 6H2O

  22. N2O5 + 2KOH --> 2KNO3 + H2O

  23. C3H8 + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O

  24. MgCl2 + Pb(NO3)2 --> Mg(NO3)2 + PbCl2

  25. Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  26. 2Al + 3Cl2 --> 2AlCl3

  27. Ba(OH)2 + Na2SO4 --> 2NaOH + BaSO4

  28. 6NaOH + Fe2(SO4)3 --> 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

  29. 3Pb(NO3)2 + Al2(SO4)3 --> 2Al(NO3)3 + 3PbSO4

  30. C5H12 + 8O2 --> 5CO2 + 6H2O
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2011
 7. Phần 4:chỉ cần chú ý định nghĩa số mol.1mol có:6,023*10^23 nguyên tử,phân tử,ion...
   
 8. Sao không có bạn nào vào làm hết thế.
  Ái muốn tự luyện tập thì cứ vào làm đi nhá. Và cố gắng đừng nhìn đáp án khi đang làm nha.
   
 9. Phần 4

  Câu 1:


  a) [tex] n_P = 1,5.10^{23} : 6.10^{23} = 0,25 ( mol ) [/tex]


  b) [tex] n_{CuO} = 0,12.10^{23} : 6.10^{23} = 0,02 ( mol ) [/tex]


  c) [tex] n_{Ag} = 1,8.10^{23} : 6.10^{23} = 0,3 ( mol ) [/tex]


  d) [tex] n_{HCl} = 15.10^{23} : 6.10^{23} = 2,5 ( mol ) [/tex]


  e) [tex] m_{CaCO_3} = 50 ( g ) [/tex]


  [tex] M_{CaCO_3} = 100 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] n_{CaCO_3} = 50 : 100 = 0,5 ( mol ) [/tex]

  f) [tex] m_{C_{12}H_{22}O_{11}} = 68,4 ( g ) [/tex]


  [tex] M_{C_{12}H_{22}O_{11}} = 342 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] n_{C_{12}H_{22}O_{11}} = 68,4 : 342 = 0,2 ( mol ) [/tex]

  g) [tex] m_{Fe_2O_3} = 32 ( g ) [/tex]


  [tex] M_{Fe_2O_3} = 160 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] n_{Fe_2O_3} = 32 : 160 = 0,2 ( mol ) [/tex]

  h) [tex] m_{NaOH} = 16 ( g ) [/tex]


  [tex] M_{NaOH} = 40 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] n_{NaOH} = 16 : 40 = 0,4 ( mol ) [/tex]

  Câu 2:


  a) [tex] n_O = 4,2.10^{23} : 6.10^{23} = 0,7 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_O = 16 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_O = 16 . 0,7 = 11,2 ( g ) [/tex]

  b) [tex] n_{O_2} = 4,2.10^{23} : 6.10^{23} = 0,7 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_{O_2} = 32 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_{O_2} = 32 . 0,7 = 22,4 ( g ) [/tex]

  c) [tex] n_N = 4,8.10^{23} : 6.10^{23} = 0,8 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_N = 14 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_N = 14 . 0,8 = 11,2 ( g ) [/tex]

  d) [tex] n_{N_2} = 4,8.10^{23} : 6.10^{23} = 0,8 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_{N_2} = 28 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_{N_2} = 28 . 0,8 = 22,4 ( g ) [/tex]

  e) [tex] n_{H_2SO_4} = 0,35 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_{H_2SO_4} = 98 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_{H_2SO_4} = 98 . 0,35 = 34,3 ( g ) [/tex]

  f) [tex] n_{CO_2} = 1,25 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_{CO_2} = 44 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_{CO_2} = 44 . 1,25 = 55 ( g ) [/tex]

  g) [tex] n_{K_2O} = 1,35 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_{K_2O} = 94 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_{K_2O} = 94 . 1,35 = 126,9 ( g ) [/tex]

  h) [tex] n_{NaOH} = 2 ( mol ) [/tex]


  [tex] M_{NaOH} = 40 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] m_{NaOH} = 40 . 2 = 80 ( g ) [/tex]

  Câu 3:


  a) [tex] m_{Fe} = 64 ( g ) [/tex]


  [tex] M_{Fe} = 64 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] n_{Fe} = 64 : 64 = 1 [/tex]

  \Rightarrow
  cần [tex] 1 mol [/tex] Pb

  \Rightarrow
  cần [tex] 207 g [/tex] Pb

  b) [tex] m_{CuO} = a ( g ) [/tex]


  [tex] M_{CuO} = 80 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] n_{CuO} = a : 80 = \frac{a}{80} ( mol ) [/tex]

  [tex] m_{FeO} = a ( g ) [/tex]


  [tex] M_{FeO} = 72 ( g/mol ) [/tex]


  \Rightarrow
  [tex] n_{FeO} = a : 72 = \frac{a}{72} ( mol ) [/tex]

  vì [tex] \frac{a}{72} > \frac{a}{80} [/tex]


  \Rightarrow
  cần nhiều hạt [tex] FeO [/tex] hơn
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2011

 10. [tex] 1. Ba + 2H_2O -> Ba(OH)_2 + H_2 [/tex]


  [tex] 2. 2AlCl_3 + 3Ca(OH)_2 -> 2Al(OH)_3 + 3CaCl_2 [/tex]


  [tex] 3. Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 [/tex]


  [tex] 4. 4Fe + 5O_2 -> 2Fe_2O_3 [/tex]


  [tex] 5. 2Cu + O_2 -> 2CuO [/tex]


  [tex] 6. 2Al + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2 [/tex]


  [tex] 7. Fe(OH)_3 + 3HCl -> FeCl_3 + 3H_2O [/tex]


  [tex] 8. 4P + 5O_2 -> 2P_2O_5 [/tex]


  [tex] 9. K_2O + H_2O -> 2KOH [/tex]


  [tex] 10. Na_2SO_4 + BaCl_2 -> BaSO_4 + 2NaCl [/tex]


  [tex] 11. 2Al(OH)_3 -> Al_2O_3 + 3H_2O [/tex]


  [tex] 12. 3NaOH + FeCl_3 -> Fe(OH)_3 + 3NaCl [/tex]


  [tex] 13. CaSO_4 + BaCl_2 -> CaCl_2 + BaSO_4 [/tex]


  [tex] 14. P_2O_5 + 6KOH -> 2K_2PO_4 + 3H_2O [/tex]


  [tex] 15. CaCO_3 + 2HCl -> CaCl_2 + CO_2 + H_2O [/tex]
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng mười hai 2011

 11. Câu 2:

  a) [tex] 4Fe + 5O_2 -> 2Fe_2O_3 [/tex]

  b) [tex] O_2 + 2H_2 -> 2H_2O [/tex]

  c) [tex] CO_2 + Ca(OH)_2 -> CaCO_3 + H_2O [/tex]

  d) [tex] 2KMnO_4 -> K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 [/tex]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->