[Hoá 8] Đề thi HSG

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lonelydust, 26 Tháng ba 2011.

Lượt xem: 3,720

 1. lonelydust

  lonelydust Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  UBND HUYỆN HÓC MÔN
  PHÒNG GIÁO DỤC

  KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010- 2011
  MÔN HOÁ HỌC LỚP 8
  Ngày 26 tháng 3 năm 2011
  Thời gian làm bài 120 phút ( không kể thời gian phát đề)

  Câu 1 : (4 điểm)
  1.1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :
  a. Al + [TEX] Fe_xO_y[/TEX] \Rightarrow Fe + [TEX]Al_2O_3[/TEX]
  b. [TEX]C_xH_yO_z[/TEX] + [TEX]O_2[/TEX] \Rightarrow [TEX]CO_2[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX]
  c. [TEX]Fe_xO_y[/TEX] + CO \Rightarrow FeO + [TEX]CO_2[/TEX]
  d. C + [TEX]H_2O[/TEX] \Rightarrow [TEX]C_xH_y[/TEX] + [TEX]H_2[/TEX]
  1.2. Biết khí A có tỉ khối so với khí oxi là 2,5 ; thành phần của A gồm nguyên tố S chiếm 40%, nguyên tố O chiêm 60% (về khối lượng). Xác định công thức hoá học của A.

  Câu 2 : (4 điểm)
  a. Trong bao nhiêu gam kim loại kẽm có số nguyên tử bằng số nguyên tử có trong 3 gam khí hidro ?
  b. 0,2 mol hợp chất A có chứa 0,2 mol Fe ; 0,6 mol N ; 1,8 mol O . Xác định công thức hoá học của A.

  Câu 3 : (4 điểm)
  Cho 8,4 gam kim loại Sắt vào cốc đựng dung dịch chứa 14,6 gam HCl. Tính :
  a. Thể tích khí hidro thu được ở đktc.
  b. Khối lượng các chất còn lại trong cốc.
  Câu 4 : (4 điểm)
  Để khử hoàn toàn 24 g một oxit Sắt ( [TEX]Fe_xO_y[/TEX]) ở nhiệt độ cao phải cần 10,08 [TEX]dm^3[/TEX] khí CO (đktc).
  a. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
  b. Tính khối lượng sắt thu được.
  Câu 5 : (4 điểm)
  Trong phòng thí nghiệm, hoà tan 18.10^23 nguyên tử Al và 9.10^23 nguyên tử Mg trong dung dịch HCl dư. Khí thoát ra dùng để khử vừa đủ hỗn hợp Cu và CuO tạo ra 504 gam đơn chất ( phản ứng xảy ra hoàn toàn ).
  a. Viết các phương trình phản ứng ?
  b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp Cu và CuO ?
  __________________________________________________________________

  Cho biết : S = 32 ; O = 16 ; Zn = 65 ; Fe = 56 ; N = 14 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; Mg = 24 ; Cu = 64 ; Al = 27 .
   
 2. binbon249

  binbon249 Guest


  Câu 1 : (4 điểm)
  1.1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :
  a. [TEX]2yAl + 3Fe_xO_y \Rightarrow 3xFe + yAl_2O_3[/TEX]
  b. [TEX]2C_xH_yO_z +\frac{4x+y}{6}O_2 \Rightarrow 2xCO_2 + yH_2O[/TEX]
  c. [TEX]Fe_xO_y + (y-x)CO \Rightarrow xFeO + (y-x)CO_2[/TEX]
  d. [TEX]xC + \frac{2+y}{2}H_2O \Rightarrow C_xH_y + H_2[/TEX]
  [​IMG]  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2011
 3. nhoklemlinh

  nhoklemlinh Guest

  Câu 4 : (4 điểm)
  Để khử hoàn toàn 24 g một oxit Sắt ( [TEX]Fe_xO_y[/TEX]) ở nhiệt độ cao phải cần 10,08 [TEX]dm^3[/TEX] khí CO (đktc).
  a. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
  b. Tính khối lượng sắt thu được.
  Câu 5 : (4 điểm)
  Trong phòng thí nghiệm, hoà tan 18.10^23 nguyên tử Al và 9.10^23 nguyên tử Mg trong dung dịch HCl dư. Khí thoát ra dùng để khử vừa đủ hỗn hợp Cu và CuO tạo ra 504 gam đơn chất ( phản ứng xảy ra hoàn toàn ).
  a. Viết các phương trình phản ứng ?
  b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp Cu và CuO ?
  bon chen:D
  mấy câu trên ko phải ns làm j.
  4.nCO2=0,45mol
  FexOy+yCO--->xFe+yCO2
  nCO2=y.nFexOy=y.24:(56x+16y)=0,45 mol
  giải ra--->x/y=2/3
  --->Fe2O3
  mFe=56.x/y.nCO2=56.2/3.0,45=16,8g
  5.nAl=3mol,nMg=1,5mol
  2Al+6HCl--->2AlCl3+H2
  3mol---------------------1,5mol
  Mg+2HCl--->MgCl2+H2
  1,5mol-----------------1,5mol
  CuO+H2--->Cu+H2O
  3-------3------3--------
  mCuO==240g
  nCu(sau p/u)=504:64=7,875 mol
  mCu(trước p/u)=64.(7,875-3)=312g
  %Cu=312:(312+240)=56,5g
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2011

CHIA SẺ TRANG NÀY