[Hóa 8] Công thức hoá học

Thảo luận trong 'Mol và tính toán hóa học' bắt đầu bởi maitanan00, 10 Tháng mười hai 2010.

Lượt xem: 67,478

 1. maitanan00

  maitanan00 Guest

 2. trcodu

  trcodu Guest

  CM =n/V
  C%= mct.100%/mdd
  n=m/M
  hok bit có còn hok ấy
   
 3. tất nhiên là tất cả rồi, đọc câu hỏi mà bạn ko hỉu à
  n=m/M
  đổi vs khí
  n=V/22,4(DKTC)
  hay V/24 (DKT)
  trong dung dịch
  CM=n/V
  C%=m chất tan/ mdung dịch * 100%
  S (độ tan) =m chất tan / m nước * 100(ko có % vì đây vó đơn vị tính là khối lượng)
   
 4. c%=mct/mdd x 100
  CM=n/V ( mol/lít)
  m=n x M (r)
  V=22,4 x n(k)
  S= mct/ mdug môi x 100
  dA/B=MA/MB
  dA/kk=MA/29 (D LÀ TỈ KHỐI)
   
 5. V=n x 22,4
  n=m/M
  CM=n/V
  C%:mct/mdd x 100%
  m=n x M
  M=m/n
  n=V/22,4
  n=CM X V
  V=n x CM
   
 6. tunytuna

  tunytuna Guest

  công thức

  CM=n/v(mol/l)
  C%=mchất tan/m dung dịch*100%
  V=n/CM
  mdd=mct+mdm
  mdm=mdd-mct
   
 7. dngoc123

  dngoc123 Guest

  Công thức tính hiệu suất phản ứng
  a. Dựa vào các chất tham gia phản ứng
  [TEX]H% =\frac{luong thuc te da phan ung}{luong tong so da lay} *100%[/TEX]
  b. Dựa vào các chất tạo thành
  [TEX]H% = \frac{luong thuc te thu duoc}{luong thu theo li thuyet} *100%[/TEX]

  n=[TEX]\frac{m}{M} =>m=n*n; M=\frac{m}{n}[/TEX]
  [TEX]M_h_h=M_A+M_B+....[/TEX]
  [TEX]n_h_h=n_A+n_B+....[/TEX]
  [TEX]V_h_h=V_A+V_B+....hoac V_h_h=n_h_h*22,4[/TEX]
  [TEX]M_TB_h_h=\frac{m_h_h}{n_h_h}=\frac{m_1+m_2+...}{n_1+n_2+...}[/TEX]
  Nồng độ %
  [TEX]C%=\frac{m_ct}{m_dd}*100%[/TEX]
  [TEX]m_dd=m_ct+m_dm[/TEX]
  [TEX]m_ct=m_dd*\frac{C%}{100%}[/TEX]
  [TEX]m_dd=m_ct*\frac{100%}{C%}[/TEX]
  Nồng độ mol
  [TEX]C_M=\frac{nchat tan}{V}[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]nchat tan[/TEX]=[TEX]\frac{mchat tan}{Mchat tan}=C_M*V_dd[/TEX]
  [TEX]V_dd=\frac{nchat tan}{CM}[/TEX]
  Pha chế dung dịch
  Công thức chuyển đổi từ nồng độ% sang CM
  [TEX]C_M=\frac{C%*d}{M*1000}[/TEX] d là khối lượng riêng của dung dịch g/ml
  Công thức chuyển đổi từ nồng độ mol sang nồng độ %
  [TEX]C_%=\frac{M*CM*1000}{d}[/TEX]
  Thể tích chất rắn và thể tích chất lỏng
  [TEX]V=\frac{m}{D} m chat tan[/TEX]
  Tính nồng độ các chất trong trường hợp các chất tan có phản ứng với nhau
  Nếu chất tạo thành không có chất bay hơi hoặc kết tủa
  m_dd sau phan ung=[tex] \sum m cac chat tham gia phan ung[/tex]
  Nếu chất tạo thành có bay hơi hoặc kết tủa
  m_dd sau phản ứng = [tex] \sum m cac chat tham gia - m khi[/tex]
  m_dd sau phản ứng = [tex] \sum m cac chat tham gia - m ket tua[/tex]
  hoặc m_dd sau phản ứng = [tex] \sum m cac chat tham gia - m ket tua - m khi[/tex]
  Sự chuyển từ độ tan sang nồng độ % và ngược lại
  [TEX]C_%=\frac{S}{S+100} *100%[/TEX] ( dung dịch bão hòa)
  Bài toán về khối lượng chất kết tinh
  Khối lượng chất kết tinh chỉ tính khi chất tan đã vượt quá độ bão hòa của dung dịch
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2011
 8. V=n x 22,4
  n=m/M
  CM=n/V
  C%:mct/mdd x 100%
  m=n x M
  M=m/n
  n=V/22,4
  n=CM X V
  V=n x CM
  ngoài ra còn có n=P*V/R*T nữa đó là điều kiện không chuẩn hihih
  có gì thắc mắc về ct này thì liên lạc mình giải tích tiếp cho hen hihihi Con_gai_thien_than24
  CM=10.D.C%/M
   
 9. longhach95

  longhach95 Guest

  V=n x 22,4
  n=m/M
  CM=n/V
  C%:mct/mdd x 100%
  m=n x M
  M=m/n
   

CHIA SẺ TRANG NÀY