[Hoá 12] Sắt

S

s.mario_2011

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO-3 và không có khí H2 bay ra.Câu 2. Đề hòa tan vừa hết 8,88 gam hỗn hợp Fe và Cu cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HNO3 4M để dung dịch sau phản ứng chỉ thu được 2 muối. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-


Câu 3. Cho bột sắt đến dư vào 200 ml dung dịch HNO3 4M (phản ứng giải phóng khí NO) , lọc bỏ phần rắn không tan thu được dung dịch X, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn ?
 
N

ngocthao1995

Câu 3. Cho bột sắt đến dư vào 200 ml dung dịch HNO3 4M (phản ứng giải phóng khí NO) , lọc bỏ phần rắn không tan thu được dung dịch X, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn ?

nHNO3=0,8

--> nFe(NO3)3=0,2

Fe dư suy ra

Fe+2Fe(NO3)3 --> 3Fe(NO3)2

............0,2................0,3..........mol

--> mFe2O3=24g
 
Last edited by a moderator:
V

vuongmung

Câu 1. Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO-3 và không có khí H2 bay ra.Câu 2. Đề hòa tan vừa hết 8,88 gam hỗn hợp Fe và Cu cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HNO3 4M để dung dịch sau phản ứng chỉ thu được 2 muối. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-
Câu 1: Viết pt ion cho gọn.
[TEX] 03Fe+8H^{+}+2NO3^{-}-->3Fe{2+}+2NO+4H2O[/TEX]

[TEX]0,075..0,2..0,05[/TEX]

[TEX]Cu^{2+}+fFe-->fFe^{2+}+Cu[/TEX]

[TEX]n_{Cud}=0,075 mol; n_{Fed}=0,025 =>m=1,6 g[/TEX]

Câu 2: Dùng BTe PhFe: x mol; Cu: y mol
56x+64y=8,88
Bảo toàn điện tích: n(+)=nNO3-(t.m)=2x+2y
nHNO3=nNO3(t.m)+nNO3(nNO)=8(x+y)/3
:-?

 
Top Bottom