[hóa 12] Fe

N

ngocbangngoc

P

phamthimai146

hòa tan hoàn toàn 2.44 g hỗn hợp X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng ( dư). Sau phản ứng thu được 0.504 l SO2 và dung dịch chứa 6.6 g hỗn hợp muối sunfat. tính phần trăm khói lượng của Cu trong X.


gọi a, b là số mol FexOy , Cu

==> khối lượng hh = 56xa + 16ya + 64b =2.44
bảo toàn mol e : 3xa -2ya + 2b =0.045
khối lượng muối = 200xa + 160b= 6.6

===> b = 0,01 xa = xb = 0,025
%mCu = 64*0,01/2,44 = 26,23
 

Toan50cm

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng năm 2018
1
0
1
20
Bạc Liêu
THPT Ngan Dừa
Hóa 12 @@ wtf, chiều kiểm tra học kì 2 lớp 10 cho ra bài này
 
Top Bottom