[Hóa 12] bài tập về sắt và các kim loại

T

tothuy96

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

c1 . đẻ kết tủa hoàn toàn hidroxit trong dd A chứa 0,1 mol FeSO4 và 0,1 mol CuCl2 cần V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M và NaOH 0,2M thu được kết tủa B. nung B ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là?
A 15,2
B 39,3
C 16
D 38,5

C2 . hòa tan hoàn toàn hh X gồm Fe và FeS bằng dd HCl dư thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y ở dktc có tỉ khối so với H2 là 10,6. giá trị m?
A 20,4
B 20,8
C 21,6
D18,8

c3 . hòa tan hoàn toàn hh X gồm FeCO3 và FeS bằng dd H2SO4 đặc nóng dư thu được lít hỗn hợp Y gồm 2 khí ở dktc có tỉ khối so với H2 là 27. tính % FeS trong X.

c4 . ion dicromat trong môi trường axit oxh được muối Fe2+ thành muối Fe3+, dicromat bị khử tạo muối Cr3+ . cho biết 10 ml dd FeSO4 phản ứng vừa đủ với 12 ml dd K2Cr2O7 0,1 M, trong môi trường axit H2SO4. tìm CM của dd FeSO4.
0,82 7,2 0,72 0,62

C5 . hòa tan a gam FeSO4.7H2O trong nước được 300ml đ A. thêm H2SO4 vào 20m dd A,đung dịch hỗn hợp này làm mất màu 30 ml dung dich KMnO4 0,1 M . tính a?
63,35 65,44 62,55 55,67

da C1B , C2D , C345 chua lam dc.

lam c345 y cac ban
 
Last edited by a moderator:
N

ngocbangngoc

Câu 1:


$ Fe^{2+} + 2OH^- ---> Fe(OH)_2$
0,1_______0,2
$ Cu^{2+} + 2OH^- ---> Cu(OH)_2$
0,1________0,2

n $OH^-$ cần dùng =0,4=0,2V +0,2V => V= 1 l

B gồm : $Fe(OH)_2$ 0,1 mol , $Cu(OH)_2$ 0,1 mol, $BaSO_4$ 0,1 mol
$ 2 Fe(OH)_2----> Fe_2O_3$
0,1__________0,05

$Cu(OH)_2---> CuO$
0,1_________0,1

m chất rắn = $m Fe_2O_3$ +$ CuO$ + $m BaSO_4$=39,3 g
 
N

ngocbangngoc

Câu 2:
m là gì hả bạn??? m X phải ko?

hỗn hợp khí: $H_2$ a mol
$H_2S$ b mol
Ta có: a+ b=0,25
2a+ 34b =10,6.2.0,25=5,3

=> a= 0,1= n Fe
b=0,15 =n FeS

m = 18,8 g
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com


C5 . hòa tan a gam FeSO4.7H2O trong nước được 300ml đ A. thêm H2SO4 vào 20m dd A,đung dịch hỗn hợp này làm mất màu 30 ml dung dich KMnO4 0,1 M . tính a?

63,35
65,44
62,55
55,67

$n_{KMnO_4} = 0,003mol \rightarrow n_{Fe^{+2}}=0,015mol$
Tồng mol $Fe^{+2}=0,225mol --> a=0,225.278=62,55g$
 
N

ngocbangngoc

Câu 3:

giả sử hỗn hợp khí có 1mol gồm $SO_2$ a mol và $CO_2$ b mol

ta có a+ b =1
64 a + 44b= 27.2.1

=> a =b =0,5 mol

n $FeCO_3$ =0,5 mol

$2FeS + 10H_2SO_4 --->Fe_2(SO_4)_3 + 9SO_2 + 10H_2O$
1/9_____________________________0,5

%FeS =14,43%
 
Top Bottom