[Hóa 12] bài tập về rượu

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi sunflower2112, 18 Tháng chín 2012.

Lượt xem: 23,276

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  Khối luợng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu etylic 46 độ.. Hiệu suất cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/l
   
 2. Khối luợng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu etylic 46 độ.. Hiệu suất cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/l

  V rượu =5.46/100 =2,3 l
  => m rượu =D.V=2,3.0,8=1,84 g
  => n rượu =0,04 mol

  $(-C_6H_{10}O_5-)_n + n H_2O -> n C_6H_{12}O_6$
  a..............................................an mol
  $C_6H_{12}O_6 ->2C_2H_5O + 2CO_2$
  an......................2an mol
  =>an =0,02

  $m tinh bột =164n.a=164.0,02=3,28 g$
  => m tinh bột cần =$\dfrac{3,28.100}{72} =4,56g$
   
 3. Bạn lovely gì ơi..
  ở chổ m tinh bột hình như là 162n chứ không phải 164n. Vậy m tinh bột H= 72% là 4,5 kg.
   
 4. Bài giải sai đơn vị .

  Thể tích rượu tinh chất có trong 5 lít dd rượu = 46*5000/100 = 2300 gam
  ==> khối lượng rượu = 2300*0,8 = 1840 gam = 40 mol

  (C6H0O5)n ---> n C6H12O6 -----> 2n C2H6O + CO2
  a----------------------------------------1,44an = 40 ==> an = 27,778
  khối lượng tinh bột = 162n*a = 4500 gam
   
 5. giúp mình câu này nhé!

  Thể tích dung dịch HNO3 63% (D= 1,4 g/ml) cần đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozo trinitrat hiệu suất 80% là bao nhiêu?
   
 6. dhbk2013

  dhbk2013 Guest

  Thể tích dung dịch HNO3 63% (D= 1,4 g/ml) cần đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozo trinitrat hiệu suất 80% là bao nhiêu?

  Gợi ý :
  $m(HNO_3) = \frac{3.59,4.100.63}{297.80} = 47,25 (kg)$
  $=> m(dd) =\frac{47,25.100}{63} = 75 (kg)$
  $=> V(HNO_3) = \frac{75}{1,4} = 53,57 (l)$
   
 7. dhbk2013

  dhbk2013 Guest

  Bạn xem lại nhé đơn vị của đề là : D(rượu ) = 0,8 (g/l) chứ không phải là 0,8(g/ml) .
  Thứ 2 : V(nc) mà ra đơn vị gam hả bạn !!!
  Gợi ý :
  $V(nc) = \frac{5.46}{100} = 2,3 (l) => m(C_2H_5OH) = 2,3.0,8 = 1,84 (g)$
  $=> n(C_2H_5OH) = \frac{1,84}{46} = 0,04 (mol)$
  => n(Tinh bột) =$ \frac{0,04.100}{2.72} = \frac{1}{36} (mol)$
  => m(Tinh bột) =$ 162.\frac{1}{36} = 4,5 (g)$
   
 8. Từ 180 gam glucozo bằng pp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic hiêu suất 80%. Oxi hóa 0,1 a gam ancol etylic bằng pp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hỏi hiệu suất lên men giấm là bao nhiêu?

  Bài này đọc em chịu.
   
 9. Bài này cho đơn vị khối lượng riêng sai, bạn làm theo cũng sai nốt,
  Chẳng lẻ trong thực tế, 1 lít rượu chỉ nặng có 0,8 gam sao ????????
  Bạn nên nhớ trong chương trình phổ thông, với chất lỏng đơn vị khối lượng riêng là g/ml, với chất khí là g/lít
   
 10. dhbk2013

  dhbk2013 Guest

  Gợi ý :
  Ta có : $n(C_2H_5OH)$ = 2.n(Glucozo).0,8 = 1,6 (mol)
  Theo đề lấy $\frac{1}{10} C_2H_5OH => n(C_2H_5OH) = 0,16 (mol)$
  Mặt khác : $n(CH_3COOH)$ = 0,72.0,2 = 0,144 (mol)
  => %$H = \frac{0,114.100}{0,16} = 90$ %
   
 11. 1) Cho các chất sau: saccarozo, glucozo, fructozo, etyl fomat, axit fomic, andehit axetic. chất nào vừa có khả năng phản ứng tráng gương vừa có khả năng tác dụng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?

  2) lên men dung dịch chứa 300 gam glucozo thu 92 gam ancol etylic. Hiệu suất lên men tạo thành ancol etylic là bao nhiêu?
   
 12. hướng dẫn em bài này: mai em kiểm tra rồi.


  câu 1: thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo trong môi trường axit với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dd X thu được dd Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng lượng dư AgNO3 trong NH3, thu m gam Ag. Giá trị của m là bao nhiêu?


  câu 2: cho các chất: andehit axetic, axetilen, glucozo, axit axetic, metyl axetat, Chất nào tráng bạc?

  câu 3: từ m gam glucozo tác dụng H2 sư thu 4,55 gam sobitol. Tính lượng Ag tạo ra khi cho 2m gam glucozo tác dụng hết với AgNO3/NH3 dư.
   
 13. dhbk2013

  dhbk2013 Guest

  câu 1: thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo trong môi trường axit với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dd X thu được dd Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng lượng dư AgNO3 trong NH3, thu m gam Ag. Giá trị của m là bao nhiêu?

  Gợi ý :
  $n(Ag) = \frac{(0,01 + 0,02).4.60}{100} = 0,072 (mol) => m(Ag) = 0,072.108 = 7,776 (g)$


  câu 2: cho các chất: andehit axetic, axetilen, glucozo, axit axetic, metyl axetat, Chất nào tráng bạc?

  Gợi ý :
  Các chất tráng bạc gồm : andehit axetic, glucozo

  câu 3: từ m gam glucozo tác dụng H2 sư thu 4,55 gam sobitol. Tính lượng Ag tạo ra khi cho 2m gam glucozo tác dụng hết với AgNO3/NH3 dư

  Gợi ý :
  n(Glucozo)$ = \frac{4,55}{182} = 0,025 $(mol)
  Do lấy 2m nên : n(Ag) = 0,025.4 = 0,1 (mol) => m(Ag) = 0,1.108 = 10,8 (g)
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2012
 14. câu 1 bạn dhbk2013 đã không để ý đến lượng mantozo dư cũng tham gia phản ưng tráng bạc
  Sau phản ứng ta có
  n glucozo= 0,02.2.0,6+ 0,01.0,6=0,03 mol
  n fructozo=0,01.0.6=0,006 mol
  n mantozo còn dư = 0,02-0,02.0,6=0,008 mol
  \Rightarrow n Ag=(0,03+0,006+0,008).2=0,088 mol
  \Leftrightarrow mAg=0,088.108=9,504 (g)
  Câu 2
  các chất tham gia phản ứng tráng bạc là
  Andehit axetic và glucozo
  Axetilen cũng phản ứng với AgNO3/NH3 nhưng đó không phải là phản ứng tráng gương vì không sinh ra Ag
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2012
 15. answer

  answer Guest

  nho moi nguoi tra loi minh cau nay nha :cho 2.5kg xelulozo chua 20% tap chat len men thanh c2h5oh biet c2h5oh nguyen chat co khoi luong rieng 0.8g/ml va trong qua trinh che bien C2H5OH bi hao hut mat 10% the tich ruou 40 do thu dc la bao nhieu
   

CHIA SẺ TRANG NÀY