[Hóa 12]Bài tập về Crom

M

mrduc1102

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
 • Thêm dư NaOH vào dung dịch
  953e3417ef7720bad565c29d8067bbbe.gif
  thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
 • Thêm dư NaOH và
  fb239862cea304371739f8471c9a1f0a.gif
  vào dung dịch Cr
  fb239862cea304371739f8471c9a1f0a.gif
  thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
 • Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Cr
  621e74b86b8a71b57fc340f2682a9b26.gif
  thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư.
 • Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch
  beec08c27db66bd5d46b3609a0055d31.gif
  thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại
 
H

hn3

Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
 • Thêm dư NaOH vào dung dịch
  953e3417ef7720bad565c29d8067bbbe.gif
  thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
 • Thêm dư NaOH và
  fb239862cea304371739f8471c9a1f0a.gif
  vào dung dịch Cr
  fb239862cea304371739f8471c9a1f0a.gif
  thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
 • Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Cr
  621e74b86b8a71b57fc340f2682a9b26.gif
  thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư.
 • Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch
  beec08c27db66bd5d46b3609a0055d31.gif
  thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại

Đọc sơ thấy có lẽ câu B sai :confused: :rolleyes:
 
Top Bottom