[Hoá 11] Bài tập về ankan

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon no' bắt đầu bởi panda_knight, 13 Tháng một 2012.

Lượt xem: 4,366

 1. panda_knight

  panda_knight Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Đem nung m(g) hh X 2 hidrocacbon no mạch hở hơn kém nhau ko quá 2C với chất xúc tác thích hợp nhiệt độ cao thu được hh khí Y gồm các hidrocacbon và H2. Đốt cháy hoàn toàn Y cần 5.568(l) oxi, sau khi p/ư xảy ra hoàn toàn dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 400ml dd Z gồm Ca(OH)2 0.25M và NaOH 0.15M, thấy khố lượng bình tăng a(g) và có b(g) kết tủa. Mặt khác thực hiện p/ư clo hóa theo tỉ lệ 1:1 m(g) X (H=100%), sau p/ư khí vô cơ thu được làm mất màu vừa đủ 187.5ml KMnO4 0.05M và k(g) hh dẫn suất A chỉ gồm 3 dẫn suất. Hãy
  1. Xác định m, a, b, k
  2. Xác định CTCT của 2 hidrocacbon trong X
   
 2. anhtraj_no1

  anhtraj_no1 Guest

  nHCl = [TEX]\frac{16}{2}[/TEX] .0,05. 0,1875 = 0,075 mol

  nHCl= nCl2 = 0,075 mol

  m = mCl2 =0,075.71 = 5,325g

  theo đề là hidrocacbon no mạch hở

  mCO2 + mH2O = 5,325 + mO2=13,325g

  b = mCaCO3 = 0,1.100 = 10g

  mCO2 = (0,1+0,13).44 = 10,12g

  a = mH2O = 13,325 - 10,12 = 3,205g

  k = m + mCl2 - mHCl = 5,325. 2 - 0,075 . 36,5 = 7,9125g

  CnH2n+2 + (3n+1/2)O2----> nCO2 + (n+1)H2O

  ốp vô tính tính tiếp , bạn từ làm nhá
   
 3. beyenvit2895

  beyenvit2895 Guest

  này, bạn ơi. cách giải của bạn hơi có vấn đề thì phải. tại sao mX lại có thể băng mCl2 được? chúng co NTK khác nhau cơ mà. giải thích giúp mình với;)
   
 4. mendeleep11h

  mendeleep11h Guest

  Ankan

  :) Giải bài
  Đây là hai hidrocacbon no mạc hở nên ct Chung là Cnh2n+2.
  Đốt cháy Y cần 5.568l O2=> đốt cháy X cần 5.568l O2.
  Ta có 16HCl + 2KMno4 => 2KCl + 8H2O +5 Cl2
  0.075 0.09375
  => m(g) hidrocacbon này tưng ứng với 0.075 mol
  CnH2n+2 + 3n+1/2 O2 --> nCO2 +(n+1)H2O
  0.075 (3n+1)x0.075/2 CH4
  ta có: (3n+1)x0.075/2= 5.568/22.4 =>n=1.8 l C3H8
  PTPU: CH4 +2O2-->CO2+2H2O
  x 2x x 2x
  C3H8+5O2-->3CO2+4H2O
  y 5y 3y 4y
  x+y=0.075
  2x+5y=0.25 \Leftrightarrowx=0.042;y=0.033
  m=0.042x16+0.033x44=2.124(g)
  m bình tăng= mCO2+mH2O=(x+3y)x44+(2x=4y)x18=10.092(g)=a
  nCa(OH)2= 0.1 mol nNaOH=0.06 mol
  nCO2= x+3y=0.042.3x0.033=o.141 mol
  mCaCO3= 0.1x100=10(g)=b
  m dẫn xuất=K=0.042x51.5+0.033x79.5=4.7865
   
 5. chemistry97

  chemistry97 Guest

  cho tớ hỏi là khí đo ở điều kiện gì thế????
  :eek:
   

CHIA SẺ TRANG NÀY