[Hoá 11] bài tập hoá về cacbon

Thảo luận trong 'Cacbon - Silic' bắt đầu bởi koisiujing, 28 Tháng mười một 2010.

Lượt xem: 10,239

 1. koisiujing

  koisiujing Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  1.sục từ từ V lít khí CO2 vào 100ml dung dịchBa(OH)2 0.1M,Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15.76g kết tủa đun nóng dung dịc nước lọc thu được m gam kết tủa .Tính V và m (có thể đề bị sai)

  2.nung 16,8 gamhoonx hợp X gồm MgCO3 và CaCO3 đến khối lượng không đổi rồi dẫn khí thu được vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 33.49g kết tủa .Xác định thành phần % các chất trong X.với
  a.Dung dịch Ba(OH)2 dư
  b.180ml dd Ba(OH) 1M

  3.khi cho khí CO dư khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO thu được 2.23g hh kim loại .Khí thu được cho vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 5g kết tủa .Tính m

  4.sục 2.24l CO2 vào 100ml dd gồm KOH 0.1M và Ba(OH)2 0.75M .Sau khi khí bị hấp thu hoàn toàn tạo ra m gam kết tủa .Tính m


  @-)b-(@-)b-(
   
 2. trcodu

  trcodu Guest

  bài 3:
  Fe3O4 + 4CO ==> 3Fe + 4CO2
  a 3a 4a
  CuO + CO ==> Cu + CO2
  b b b
  nCO2 = 0,05 => 4a + b = 0,05
  168a + 64b = 2,32 => a = b =0,01 ==> m = (232 + 80). 0,01 = 3,12g
   
 3. chắc nhầm chỗ nồng độ hoặc thể tích Ba(OH)2

  CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O
  .............0,08..................0,08
  2 CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2
  ........0,1-0,08=0,02.....0,02
  Ba(HCO3)2 -> BaCO3 + CO2
  0,02..................0,02  2.nung 16,8 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và CaCO3 đến khối lượng không đổi rồi dẫn khí thu được vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 33.49g kết tủa .Xác định thành phần % các chất trong X.với
  a.Dung dịch Ba(OH)2 dư
  b.180ml dd Ba(OH) 1M

  MgCO3 -> MgO + CO2
  x.......................x
  CaCO3 -> CaO + CO2
  y.......................y
  a.
  CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O
  0,17.....................0,17
  84x +100y = 16,8
  x + y = 0,17
  => x = 0,0125
  y = 0,1575

  b.
  n Ba(OH)2 = 0,18
  CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O
  0,17.....0,17..........0,17
  2 CO2 + ba(OH)2 -> Ba(HCo3)2
  0,02......0,01
  84x + 100y = 16,9
  x + y = 0,19
  => x = 0,1375 ; y = 0,0525


  3.khi cho khí CO dư khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO thu được 2.23g hh kim loại .Khí thu được cho vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 5g kết tủa .Tính m

  4 CO + Fe3O4 -> 3 Fe + 4 CO2
  .............x..........3x......4x
  CO + CuO -> Cu +CO2
  .........y.........y.......y
  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + h2O
  0,05.....................0,05
  56 . 3x + 64y = 2,23
  4x + y = 0,05
  => x = 0,011
  y = 0,006
  4.sục 2.24l CO2 vào 100ml dd gồm KOH 0.1M và Ba(OH)2 0.75M .Sau khi khí bị hấp thu hoàn toàn tạo ra m gam kết tủa .Tính m

  dạng này em chưa học
  nhưng giải bằng đại số vẫn ra
  ai học rồi chỉ cách nha
  hình như là người ta quy ước tác dụng với Ba(OH)2 trước thì phải   

 4. 4.sục 2.24l CO2 vào 100ml dd gồm KOH 0.1M và Ba(OH)2 0.75M .Sau khi khí bị hấp thu hoàn toàn tạo ra m gam kết tủa .Tính m


  @-)b-(@-)b-(


  nCO2=0.1mol
  nKOH=0.01mol
  nBa(OH)2= 0.075mol

  Vi nCO2 du nen tính theo Ba
  [tex] Ba^2+ + CO_3^2- ==> BaCO_3[/tex]
  0.075.............................0.075 mol


  ==>mBaCO3=0.075x(137+61)=14.775g
   


 5. Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với nguyên tố Các baon ta dc:
  nCO=nO(trong kim loại)=nCO2=nCaCO3=0.05mol

  m=Kim loại + mO = 2.33 + 0.05x16=3.13g  Mod nào ghép được thì ghép dùm 2 bài này lại thành một bài!
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng mười một 2010
 6. koisiujing

  koisiujing Guest

  giúp mình thêm bìa này nữa nhé

  Hấp thụ 4.48 l CO2 vào 0.5l NaOH 0.4M và KOH 0.2M .Sau khi phản ứng được dd X lấy 1/2 dung dịch tác dụng với Ba(OH)2 dư tạo ra m gam kết tủa .Tính m
   
 7. quynhanh94

  quynhanh94 Guest

  Ta có: [TEX]n_{CO_2}=0,2 ; n_{OH^-} = 0,3[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow 1 < \frac{n_{OH^-}}{n_{CO_2}} < 2[/TEX]

  Nên sinh ra 2 muối.

  PTPU: [TEX]CO_{2} + 2OH^- -----> CO_{3}^{2-} + H_{2}O[/TEX]
  0,15 <---------- 0,3 --------------> 0,15

  [TEX]CO_{3}^{2-} + CO_2 + H_2O -----> 2HCO_{3}^-[/TEX]
  0,05 <--------0,05 ------------------> 0,1

  [TEX]\Rightarrow n_{CO_3^{2-} }=0,1= n_HCO_{3}^-[/TEX]

  Trong 1/2dd thì [TEX]n_{CO_3^{2-} }= n_HCO_{3}^- = 0,05[/TEX]

  Pứ: [TEX]HCO_3^- + OH^- ------> CO_{3}^{2-} + H_{2}O[/TEX]

  --> [TEX]n_{CO_{3}^{2-}}=0,1[/TEX]

  --> số mol [TEX]BaCO_3[/TEX] là 0,1. Đến đây là ok

  p.s: cách làm là vậy, kòn tính toán bạn tính lại hộ nhé, tại mình ko cầm máy nên nhẩm zị thui :p
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười một 2010
 8. tuanqv1

  tuanqv1 Guest

  Thế này là sai rồi!!
  Tổng [TEX]n_{0H^-} [/TEX]=0,16mol
  [TEX]n_{C0_2}[/TEX] =0,1mol
  lập tỉ lệ =>tạo ra 2 muối
  =>[TEX]n_{C0_3^{2-}} [/TEX]=[TEX]n_{0H^-}-n_{C0_2} [/TEX]=0,06mol
  =>Tính theo [TEX]C0_3^{2-}[/TEX]
   
 9. lamtrang0708

  lamtrang0708 Guest

  Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85% sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,20%. Nồng độ % CaCl2 trong dung dịch sau phản ứng
  A.10,35% B.12,35% C.11,35% D. 8,54%
   
 10. lamtrang0708

  lamtrang0708 Guest

  12, Khử htoàn 11,2g hỗn hợp X gồm CuO,Fe304.Fe203 = 2,8g CO . thu dc 4g hỗn hợp rắn Y và khí Z. cho khí Z vào đ thì thu dc mg kết tủa. giá trị m là
  a 5g
  b. 10g
  c. 15g
  d 23g
  13, dẫn từ từ hỗn hợp CO . qua ống đựng 26.4g hỗn hợp MgO,Al203. Fe_3O_4 và CuO. spứ xảy ra htoàn thu dc 4,48l đktc hỗn hợp khí chứa và và mg chất rắn. Biết tỉ khối hỗn hợp khí so với =12,25. giá trị của m là
  a. 21.6g
  b. 23,2g
  c.20g
  d ,24,8g
  9, Khử htoàn mg Mx0y cần vừa đủ 17,92lít CO đktc. Thu dc ag kloại M
  Hòa tan hết a g kloại M= dặc nóng dư thu 20,16l khíđktc. oxit là ?
   
 11. Bài này nhầm rùi bạn ơi, bạn quên tính số mol OH- trong Ba(OH)2 phải nhân 2, khi đó tỉ số nó ra 1.5 --> tạo 2 muối --> nHCO3- = nCO3-- = 1/2 n CO2 = 0.05 --> m ;)
   

CHIA SẺ TRANG NÀY