[Hoá 11] Bài tập axit cacboxilic khó

Thảo luận trong 'Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic' bắt đầu bởi 5hienbede, 15 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 13,366

 1. 5hienbede

  5hienbede Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Oxy hóa một ancol đơn chức A bằng oxy(xt) thu được hỗn hợp X gồm andehyt, axit tương ứng, H20 và rượu còn lại. Lấy m gam hỗn hợp X cho tác dụng vừa đủ với Na thu được 8,96 lít H2 và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y bay hơi cân được 48,8 gam chất rắn. Mặt khác lấy 4m gam hỗn hợp X p/ứ với Na2CO3 dư tạo thành 8,96 lít khí.
  a/ Tính % ancol bị oxy hóa thành axit?
  b/ Xác định CTPT của ancol A, biết rằng khi cho m gam hỗn hợp X thực hiện p/ứ tráng gương thu được 21,6 gam Ag
   
 2. 5hienbede

  5hienbede Guest

  Bài tập axit cacboxilic khó (2)

  Hỗn hợp A gồm 6 gam chất X (RCOOH) và 0,1 mol chất Y (HO-R'-COOH) trong đó R, R' là những gốc hidro cacbon no.
  Cho hỗn hợp A vào bình kín B dung tích 5,6 lít chứa oxy(0 độ C; 2atm). Bật tia lửa điện đốt cháy hết X,Y và làm lạnh bình đến 0 độ C thì áp suất trong bình không đổi. Biết rằng thể tích chất rắn không đáng kể, CO2 không tan trong nước, nếu cho khí trong bình sau p/ứ qua dd NaOH thì bị hấp thụ hoàn toàn.
  Xác định CTPT, cấu tạo X,Y
   
 3. p không đổi => n không đổi = 0,5 mol. Khí trong bình bị NaOH hấp thụ hoàn toàn => O2 hết
  CnH2n+1COOH ---> (n+1)CO2 + (n+1)H2O
  a----------------------(n+1)a-------------> (n+1)a
  => 2nO2 = 3(n+1)a- 2a = (3n+1)a
  HO-CmH2m-COOH ----> (m+1)CO2 + (m+1)H2O
  0,1------------------------>(m+1).0,1---->(m+1).0,1
  => 2nO2= 3.0,1(m+1) - 0,3 = 0,3m
  (3n+1).a + 0,3m = 1
  => [tex](3n+1).\frac{6}{14n+46} + 0,3m = 1[/tex]
  Biện luận => n = 1; m = 2 TM ( cái này trắc nghiệm chắc ngon rồi:D)
  => CH3COOH và OH-C2H4-COOH
   
 4. 5hienbede

  5hienbede Guest

  Tiếp tục với bài tập axit cacboxilic

  A và B là 2 axit cacboxilic
  - Nếu cho hỗn hợp A,B tác dụng hết với Na thì thu được số mol H2 bằng 1/2 tổng số mol của A và B trong hỗn hợp
  - Nếu trộn 20 gam dd axit A 23% với 50 gam dd axit B 20,64% được dd D. Để trung hòa hoàn toàn D cần 200 ml dd NaOH 1,1M. Tìm cấu tạo của A,B.
   
 5. bright_sky

  bright_sky Guest

  từ dữ kiện axit td với Na\Rightarrow2 axit đều đơn chức
  gọi CT của chúng là RCOOH & R'COOH
  ta có:
  m(RCOOH)=\frac{20*23%}{100%}=4,6(g)
  m(R'COOH)=\frac{50*20,64%}{100%}=10,32(g)
  H(+) + OH(-) = H2O
  \frac{4,6}{R+45}+\frac{10,32}{R'+45} = 0,22

  còn dữ kiện nào khác ko nhỉ?
  xem mình có sai ko?
   
 6. 5hienbede

  5hienbede Guest

  Đề đủ rồi đó hok thiếu đâu ^^
  Tời pt cuối của bạn biện luận R theo R' là ok
  Kết quả tui ra là :
  C2H3COOH và CH3COOH
  hoặc C3H7COOH và HCOOH
   
 7. 5hienbede

  5hienbede Guest

  Tui có cách khác nàk.
  Đặt CTPT của X là CnH2nO2 và Y là CmH2mO3 (vì trong X và Y đều có 1 pi)
  n truớc = n sau nên n CO2 = n O2 = 0,5 mol (0 độ C => hok có H2O)
  Vì cả X và Y đều có dạng CnH2n nên n H2O = n CO2 = 0,5 mol
  Từ đây ta BTKL tính được số mol từng chất X,Y và từ đây ra đc luôn CTCT.
  Các bạn xem thử nhé.
   
 8. Gọi CT chung của axit này là CxHy(COOH)z

  CxHy(COOH)z + zNa = CxHy(COONa)z + z/2 H2

  => z/2 = 1/2 => z = 1 => đây là các axit đơn chức

  n NaOH = 0,22

  m A = 20*23% = 4,6 (g)
  m B = 50*20,64% = 10,32 (g)

  CxHy(COOH) + NaOH = CxHyCOONa + H2O
  0,22 <----------------0,22

  => n axit phản ứng = 0,22 => M hh axit là (4,6 + 10,32)/0,22 = 67,8

  => có 2 axit có thể thỏa mãn là HCOOH (46) và CH3COOH (60)

  + TH1: HCOOH

  * Nếu HCOOH là A => n A = 0,1 => n B = 0,12 => M B = 10,32/0,12 = 86

  => 12x + y + 45z = 86 => z = 1 => x = 3 và y = 5 => C3H5COOH (TM)

  * Nếu HCOOH là B => n B = 129/575 => n A = -1/230 < 0 (loại)

  + TH2: CH3COOH

  * Nếu CH3COOH là A => n A = 23/30 => n B = -41/75 < 0 (loại)

  * Nếu CH3COOH là B => n B = 0,172 => n A = 0,048 => M A = 4,6/0,048 = 575/6 (loại)


  Vậy A là HCOOH và B là C3H5COOH
   
 9. 5hienbede

  5hienbede Guest

  Hok thấy ai trả lời nên tui thử giải cách tui nhé. Các bạn xem đúng hok ^^
  a/ RCH2OH ---> RCHO + H2O
  x mol ---> x mol--->x mol
  RCH2OH ---> RCOOH + H2O
  y mol ---> y mol--->y mol
  RCH2OH dư z mol
  n H2 = 0,4 mol => x + y + y + z= 0,8 ( trong X có ancol dư, axit, H2O t/d với Na)
  Na2CO3 + 2RCOOH ---> CO2 + 2RCOONa
  n CO2 = 0,1 mol => n RCOOH = 0,2 mol
  => y = 0,2 mol = n ancol t/d
  => x + y + z = 0,6 mol = n ancol bđ
  => % ancol bị oxy hóa = 0,2/0,6 . 100% = 33,3%
  b/ Nếu A là CH3OH => trong X có HCHO và HCOOH
  => không thỏa (các bạn có thể tính thử)
  Nên gốc R khác H
  n Ag = 0,2 mol => n RCHO = x = 0,1 mol => z = 0,3 mol
  48,8 gam gồm RCOONa 0,2 mol ; RCH2ONa 0,3 mol ; NaOH 0,3 mol
  => 0,2 (R + 67) + 0,3 (R + 53) + 0,3 . 40 = 48,8 => R=15 => CH3
  Nên ancol A là CH3CH2OH
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2012
 10. vanzam

  vanzam Guest

  Một vài câu trắc nghiệm..nhanh

  ĐỪNG NHÌN DÀI MÀ NÃN...
  Giải phải có hướng dẫn giải, phương pháp mới thank dc nghe, 1 mỗi người cầu, ai pro giai hết thi tks hết.

  Câu 1: Cho một lượng hỗn hợp 2 axit đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp, tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Lượng muỗi sinh ra đem nung với vôi tôi-xút (dư) tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí X có tỷ khối so với H2 bằng 6,25. Thành phần % về số mol của hai axit có trong hỗn hợp ban đầu là:

  A. 30% và 70% , B, 40% và 60% C.20% và 80% D.25% và 75%.

  Câu 2: Để điều chế axit benzoic C6H5COOH người ta đun 46 gam toluen với d d KMnO4 đồng thời khất mạnh liên tục. Sau khi phản ứng kết thúc khử KMnO4 còn dư, lọc bỏ MnO2 sinh ra, đề nguội rồi axit hóa dung dịch bằng axit HCl thi thu được 45,75 gam C6H5COOH. Hiệu suất của toàn bộ quá trình là:

  A. 75% B.99,5% C.60% D,80%

  Câu 3: Cho 8 gam dung dịch fomalin (fomon) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Nồng độ của anđêhit fomic trong fomalin là:

  A. 37,5% B,38,5% C.60% D.80%


  Câu 4: Cho dãy các chất KOH, CaO, Mg, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, HBr, AgNO3/NH3, Br2 ( các điều kiện phản ứng có đủ). Số chất trong dãy phản ứng được với d d HCOOH là:
  A.6 B.7 C.8 D.9
  ( Nhớ viết phương trình cái nào phản ứng được nge).. tks :cool:
   
 11. Câu 1: Cho một lượng hỗn hợp 2 axit đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp, tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Lượng muỗi sinh ra đem nung với vôi tôi-xút (dư) tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí X có tỷ khối so với H2 bằng 6,25. Thành phần % về số mol của hai axit có trong hỗn hợp ban đầu là:

  A. 30% và 70% , B, 40% và 60% C.20% và 80% D.25% và 75%.

  RCOOH + NaOH ----> RCOONa + H2O
  RCOONa + NaOH ----> Na2CO3 + RH
  M RH = 12,5 => R : H,CH3
  khí sinh ra là H2 và CH4 có M = 12,5
  bạn lập sơ đồ đg chéo thì thấy nCH4 = 3 nH2
  => n CH3COOH = 3 n HCOOH
  => 75% : 25%
   
 12. Câu 2: Để điều chế axit benzoic C6H5COOH người ta đun 46 gam toluen với d d KMnO4 đồng thời khất mạnh liên tục. Sau khi phản ứng kết thúc khử KMnO4 còn dư, lọc bỏ MnO2 sinh ra, đề nguội rồi axit hóa dung dịch bằng axit HCl thi thu được 45,75 gam C6H5COOH. Hiệu suất của toàn bộ quá trình là:

  A. 75% B.99,5% C.60% D,80%

  C6H5CH3-----C6H5COOK------C6H5COOH
  0,5---------------------------------> 0,5
  m C6H5COOH lt = 61
  => H = 45,75/61 = 75%
   
 13. Câu 3: Cho 8 gam dung dịch fomalin (fomon) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Nồng độ của anđêhit fomic trong fomalin là:

  A. 37,5% B,38,5% C.60% D.80%

  HCHO ------- 4Ag
  0,1<-----------0,4
  m HCHO = 3
  => C% = 3/8 = 37,5 %
   
 14. Câu 4: Cho dãy các chất KOH, CaO, Mg, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, HBr, AgNO3/NH3, Br2 ( các điều kiện phản ứng có đủ). Số chất trong dãy phản ứng được với d d HCOOH là:
  A.6 B.7 C.8 D.9
  ( Nhớ viết phương trình cái nào phản ứng được nge).. tks
  câu này mà viết pt chắc tớ :khi (20):
  tớ nghĩ là Na2SO4 và HBr ko fư :khi (124):
   
 15. vanzam

  vanzam Guest

  Một vài câu trắc nghiệm nhanh (2) !

  ( Giải có hướng dẫn giải, pp, đáp án rõ ràng, TKS nhiu)
  Câu 1: Chất nào sau đây là axit yếu nhất:(giải thích, pp)
  A. C6H5-COOH B.CH3-CH2-COOH C.CH2=CH-COOH D.CH3COOH.

  Câu 2:Chất nào sau đây có tính axit yếu nhất:
  A. CH2I-COOH B.CH2Cl-COOH C. CH2Br-COOH D. CH2F-COOH

  Câu 3: Khi oxi hoá m gam hỗn hợp X gồm metanal va etanal với h=100% thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit hữu cơ tương ứng. Biết tỷ khối của hỗn hợp Y so với hỗn hợp X bằng a. Giá trị của a nằm trong khoảng:
  A. 1,45<a<1,5 B.1,26<a<1,47
  C. 1,36 <a < 1,53 D. 1,62<a<1,75

  Câu 4:*
  Thêm một lượng nước vào 10ml axit axetic băng(axit 100%, D=1,05g/cm^3) thu được 1,75 lít dung dịch X có pH= 2,9( đo ở 25 độ C). độ điện li a( anpha) của axit axetic trong dd X là:
  A. 1,26,10^-3 B.0,126.10^-1 C.1,31.10^-3 D.0,131.10^-1
   
 16. ( Giải có hướng dẫn giải, pp, đáp án rõ ràng, TKS nhiu)
  Gốc no => đẩy e => tính Acid giảm
  Gốc k no hút e => tính acid tăng
  Gốc thơm hút e hơn gốc không no => tính acid hơn


  Gốc Halogen càng mạnh thì lực acid càng mạnh
  Híc, sorry cứ tưởng mạnh nhất:D.
  HCHO =amol
  CH3CHO = bmol
  MX = 30a+ 44b
  => HCOOH = amol, nCH3COOH = bmol => MY = 46a+ 60b
  Giả sử a rất nhỏ => My/MX = 1,36
  Giả sử b rất nhỏ => MY/MX = 1,53

  Tính được macid =10,5 => n=0,175
  => [CH3COOH] = 0,1
  pH = 2,9 =>[H+] = 1,26.10^-3
  CH3COOH <===> CH3COO- + H+
  0,1
  1,26.10^-3<---------------------1,26.10^-3
  => độ diện li a = 0,126.10^-1
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2012
 17. thế thì phải là câu B chớ sao lại chọn A thế kia ;)
  đúng là hậu đậu
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2012
 18. vanzam

  vanzam Guest

  [Hoá 11] Một vài câu trắc nghiệm nhanh

  ( luu y: Giải có hướng dẫn, phương pháp, giải thích rõ ràng , mới tks dc, hehe)
  Câu 1: Chất X là hchc chứa C,H,O. Biết X có phản ứng tráng bạc và p.u voi NaOH. Dot chay hoan toan a mol X thu dc 3a mol hon hop gom CO2 và H2O. CT cua X la.
  A.HCOOCH3 B.OHC-CH2-COOH C.OHC-COOH D.HCOOH.


  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp Q gôm 2 axit no X và Y, thu được 11,2 lit CO2(dktc). Để trung hoà 0,3 mol hon hop Q can 500ml dung dich NaOH 1M. CTCT cua X và Y là:
  A.CH3COOH vs HOOCCH2COOH
  B.HCOOH vs HOOC-COOH.
  C. CH3COOH vs C2H5COOH.
  D.HCOOH vs C2H5COOH.

  Câu 3:Hỗn hợp X gồm hai andehit mach ho, dong dang ke tiep. Dot chay hoan toan 2,62 gam hon hop X thu dc 2,912 lit CO2(dktc), va 2,340 gam H2O. CT cua hai andehit la:
  A.C3H6O vs C4H8O
  B.HCHO vs C2H4O
  C.C2H4O vs C3H6O
  D.C3H6O vs C4H6O

  Câu 4: Khi pha loãng dd CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì
  A.Độ điện li ko đổi B. Độ điên li tăng 2 lần
  C. Độ điện li giảm D. Độ điện li tăng

  Câu 5: Cho 5,76 gam một axit huu co X phan ung hoan toan voi đá vôi (dư) thu được 7,28 gam muối Y. Chất X là
  A. axit butyric B.axit acrylic
  C. axit axetic D. axit metacrylic
   
 19. vctpro

  vctpro Guest

  Câu 1
  Biết X có phản ứng tráng bạc và p.u voi NaOH=>có nhóm CHO và COOH
  Dot chay hoan toan a mol X thu dc 3a mol hon hop gom CO2 và H2O=>C<3
  =>C
  Câu 2
  nCO2=0,5=>C(trung bình)=0,5/0,3=1,6667=>HCOOH a mol và thằng axit còn lại B b mol
  ta có hệ
  a+b=0,3
  a+2b=0,5
  =>a=0,1 b=0,2
  =>C(B)=(0,5-0,1)/0,2=2
  =>HOOC-COOH
  =>B
  câu 3
  nCO2=0,13
  nH2O=0,13
  =>andehit no đơn hở
  CnH2nO
  =>2,62/(14n+16)=0,13/n
  =>n=2,6
  =>C
  Câu 4
  D
  pha loãng thì độ điện li tăng nhưng tăng bao nhiêu còn phụ thuộc vào hằng số axit
  Câu 5
  naxit= (7,28-5.76)/(40/2-1)=0,08
  RCOOH--->(RCOO)2Ca=>số mol giảm 2
  =>X=72=>C2H3COOH=>B
  ( không hiểu thì tốt nhất là viết PT xong giải PT tìm x)
   
 20. thanhniumen

  thanhniumen Guest

  cau 1;D vi M<hh> = 6.25*2 =12.5 =>hh gom H2 va CH4 <vi hai axit ban dau ke tiep nhau trong daydong dang>
  => n<H2>=....., n<CH4>=.......
  cau 2A
  n<toluen>= 0.5
  n<C6H5COOH>=0.375
  --> H%= 75%
  cau 3 A
  n<Ag>= 43.2/108=0.4
  n<andehit fomic>=n<Ag>/4=0.4/4=0.1
  m<andehit fomic>= 0.1*30=3
  --> C%=3/8*100=37.5%
  cau 4 B
  KOH -> HCOOK + H2O
  CaO -> (HCOO)2Ca + H2O
  Mg ->(HCOO)2Mg + H2
  Na2CO3> HCOONa + CO2 +H2O
  C2H5OH -> HCOOC2H5 +H2O
  AgNO3/NH3 -> ( NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3
  Br2 ->CO2 + H2O + HBr
   

CHIA SẺ TRANG NÀY