[Hóa 11] Anđêhyt, xêton, axit cacboxylic

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi duynhan1, 11 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 8,673

 1. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Tiếp tục các bài cuối của lớp 11.....

  Bài 1:
  Hỗn hợp X gồm 2 axit no. Lấy 0,1 mol X tác dụng vừa đủ 150ml dung dịch Na2CO3 0,5M. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 2,24 lít O2(dktc). Công thức cấu tạo của 2 axit là?

  Bài 2:
  Cho 5,76g axit hữu cơ X đơn chức tác dụng hết với đá vôi thu được 7,28g muối Y. Xác định CTCT của X và đọc tên?

  Bài 3:
  Hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức và một axit no đa chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. Lấy 14,64g X cho bay hơi hoàn toàn thu được 4,48 lít hơi X (dktc). Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 14,64g X rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 46g kết tủa. Công thức cấu tạo của 2 axit trong X là?


   
 2. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Mình sẽ làm mấy bài này .. Trầm quá :D

  Bài 1: Quy ước : [TEX]n = \overline{n}[/TEX]
  [TEX]C_nH_{2n+2-x}(COOH)_x + Na_2CO_3 [/TEX]

  [TEX]\Rightarrow 0,1 x = 2. 0,15.0,5 \\ \Leftrightarrow x= 1,5 [/TEX]

  Trong phản ứng đốt cháy:
  [TEX]C_nH_{2n+2-x}(COOH)_x + \frac{3n+1}{2} O_2 \to (n+ x) CO_2 + (n+1)H_2O [/TEX]
  [TEX] \Rightarrow 0,2 ( \frac{3n+1}{2}) = 0,2 \\ \Leftrightarrow n= 0 [/TEX]

  Suy ra 2 axit cần tìm là :
  [TEX]\left{ (COOH)_2 \\ HCOOH[/TEX]

  Bài 2:
  [TEX]2 RCOOH + CaCO3 \to (RCOO)_2 Ca + H_2O + CO_2 [/TEX]

  [TEX]\Rightarrow n_{RCOOH} = \frac{ 7,28-5,76}{40-2} . 2= 0,08 (mol)[/TEX]

  [TEX]M_{RCOOH} =72 \Rightarrow C_2H_3 COOH :\ CH_2 = CH-COOH \to Axit\ acrylic[/TEX]

  Bài 3:
  Để dành vậy !!


  Thêm 2 bài mới :
  Bài 4:
  Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp rắn Z và hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với Hidro bằng 13,75. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 64,8g Ag. Giá trị m là ?

  Bài 5:
  Cho 4,2g anđêhyt A mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Toàn bộ lượng Ag thu được hòa tan hết trong HNO3 đặc nóng dư nhận được 3,792 lít NO2 ở 27 độ C và 740mmHg. Biết tỉ khối của A so với N2 nhỏ hơn 4. Công thức cấu tạo của A là ?
   

 3. Bài 3:
  2 axit RCOOH và R'(COOH)x
  14.64g <-> 0.2 mol
  14.64g đốt cháy thu được 0.46 mol CO2
  -> số C trung bình là 0.46/0.2=2.3
  vì 2 axit có số C hơn kém nhau 1 nên RCOOH có 2C và R'(COOH)x có 3C
  -> RCOOH:CH3COOH, R'(COOH)x: HOOC-CH2-COOH

   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2011
 4. duynhana1

  duynhana1 Guest

  Thiếu rồi nhé! Đa chức chắc chi nhiều C hơn đơn chức :p
   
 5. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  Bài 4:
  Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp rắn Z và hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với Hidro bằng 13,75. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 64,8g Ag. Giá trị m là ?

  Giải:
  Hehe...bài này mình làm ở đâu rồi nhỉ...làm lại coi
  n andehit = n H2O và d(y/H2) = 13,75
  => M andehit = 37
  => 2 ancol là CH3OH (x mol) và C2H5OH (y mol)
  kết hợp với TN 2 ta được hệ
  4x + 2y = 0,6
  x - y =0
  => x = y =0,1
  => m = 7,8g

  5.Cho 4,2g anđêhyt A mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Toàn bộ lượng Ag thu được hòa tan hết trong HNO3 đặc nóng dư nhận được 3,792 lít NO2 ở 27 độ C và 740mmHg. Biết tỉ khối của A so với N2 nhỏ hơn 4. Công thức cấu tạo của A là ?

  Giải:
  n NO2 = 0,15 mol
  => n Ag = n NO2 = 0,15 mol
  TH1: n andehit= 1/4 n Ag = 0,0375 mol => M a =112 => Andehit là C6H11CHO (trường hợp 2 chức o t/m)
  TH2; n a = 1/2 n Ag = 0,75 mol =>M a = 56 => Andehit là C2H5CHO
   
 6. snowtree

  snowtree Guest

  tiếp nhé : HH A gồm 2 axit no X , Y . Đốt cháy hoàn toàn 0.3 mol A thu đc 11.2 lít khí CO2 ( đkc ) . Để trung hoà 0.3 mol A cần 500 ml dd NaOH 1 M . CTCT của 2 axit :
  A HCOOH ; HOOC - COOH
  B CH3COOH ; C2H5COOH
  C CH3COOH ; HOOC-CH2-COOH
  D HCOOH ; C2H5COOH
   
 7. chontengi

  chontengi Guest


  nNa/nA = 1 ,66 --> có 1 cái đơn chức

  só C tb = 0,5/0,3 = 1,66 --> có 1 cái 1 C

  --> A hoặc D

  chọn A do D chỉ gồm axit đơn chức.

  phải ko nhể
   
 8. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Cẩn thận nhé. M = 56 suy ra C2H3CHO
  [TEX]\overline{n_{COOH}} = \frac53 = 1,666 \\ \overline{n_{C}} = \frac53[/TEX]
  Suy ra gốc R không có C.
  Chỉ có trường hợp sau thỏa mãn.
  [TEX]\left{ HCOOH \\ (COOH)_2 \right. \to A[/TEX]
   
 9. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  2 ax là Cx.........
  n CO2 = 0,5 mol
  => x = 1,66
  => 1 ax là HCOOH
  n NaOH > n ax => ax còn lại phải có số nhóm chức > 1
  nCO2 = n NaOH => số nhóm chức = số C => Đá A ........mà tớ thấy khi ra HCOOH thì ax còn lại tìm đc = cách thử = máy tính cho nhanh
   
 10. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Tiếp nào .... :p

  Bài 6:
  Một anđêhyt mạch hở không phân nhánh, lấy V lít hơi A cộng tối đa hết 3V lít H2 (Ni/to) thu được hợp chất hữu cơ B. Cho B tác dụng với Na dư thu được V lít H2 ( các thể tích đo cùng điều kiện). Đốt cháy m gam A thu được 14,08g CO2 và 2,88g H2O.
  a) Công thức cấu tạo của A là?
  b) Tính m?

  Bài 7:
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn X gồm 2 anđêhyt X1, X2 (MX1<MX2) cùng dãy đồng đẳng liên tiếp rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2 (dư) thấy có 49,25g kết tủa xuất hiện và khối lượng dung dịch này giảm 33,75g so với ban đầu. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 43,2g kết tủa bạc. Phần trăm khối lượng của X1 trong hỗn hợp X là ?


   
 11. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  Bài 6:
  Một anđêhyt mạch hở không phân nhánh, lấy V lít hơi A cộng tối đa hết 3V lít H2 (Ni/to) thu được hợp chất hữu cơ B. Cho B tác dụng với Na dư thu được V lít H2 ( các thể tích đo cùng điều kiện). Đốt cháy m gam A thu được 14,08g CO2 và 2,88g H2O.
  a) Công thức cấu tạo của A là?
  b) Tính m?

  Giải:
  A cộng tối đa hết 3V lít H2 và B tác dụng với Na dư thu được V lít H2
  => andehit 2 chức có 1 lk pi ở gốc => cttq CnH2n-2(CHO)2
  n CO2 = 0,32 mol, n H2O = 0,16
  =>(n+2)/n = 2 => n = 2
  A:C2H2(CHO)2


  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn X gồm 2 anđêhyt X1, X2 (MX1<MX2) cùng dãy đồng đẳng liên tiếp rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2 (dư) thấy có 49,25g kết tủa xuất hiện và khối lượng dung dịch này giảm 33,75g so với ban đầu. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 43,2g kết tủa bạc. Phần trăm khối lượng của X1 trong hỗn hợp X là ?

  Giải:
  n C02 = 0,25 mol = n H2O
  => 2 a là no đơn chức CnH2nO
  TH1: HCHO(x mol) và CH3CHO (y mol)
  4x + 2y = 0,4
  x + 2y = 0,25
  => x = 0,05, y= o,1
  =>........
  TH2: n hỗn hợp andehit = 0,2 mol
  => 0,25/n = 0,2 => n = 1,25 => loại
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2011
 12. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Bài 8:
  Để khử hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 anđêhyt đơn chức cần 2,8 lít H2(dktc). Oxi hóa hết 0,1 mol hỗn hợp 2 anđêhyt này bằng dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 37,8g Ag. Hai anđêhyt trong hỗn hợp là? ( biết nC trong 2 anđêhyt <=3)

  Bài 9:
  Tráng bạc hoàn toàn 4,4g một anđêhyt X no đơn chức mạch hở, toàn bộ lượng Ag thu được đem hòa tan hết vào dung dịch HNO3 đặc nóng, sau phản ứng khối lượng dung dịch thay đổi 12,4g ( giả sử nước bay hơi không đáng kể). Công thức phân tử của X là?

  Bài 10:
  Cho 4,2g anđêhyt CH2=CH-CHO tác dụng với 0,5 mol H2 (Ni/to) thu được chất X ( H=100%). Cho lượng chất X tan vào nước thu được dung dịch Y. Cho 1/10 dung dịch Y tác dụng hết với Na nhận được 12,04 lít H2 (đktc). Nồng độ % của chất X trong dung dịch Y là?

  Bài 11:
  X là hợp chất chứa C, H, O. Biết X có phản ứng tráng bạc và phản ứng với NaOH. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 3a mol gồm CO2 và H2O. X là ?

  Bài 12:
  Cho 13,6g anđêhyt A mạch hở phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 thu được 43,2g Ag. Biết tỉ khối của A so với oxi bằng 2,125. Công thức cấu tạo của A là?
   
 13. snowtree

  snowtree Guest

  bài 8
  nandehyt < nh2 có andehyt không no
  ta có:
  x+y=0,1
  nAg= 0,35
  giả sử hỗn hợp 2 andehyt đều có số C > 1
  nAg tạo ra = 0,2 < 0,35 loại
  suy ra chắc chắn trong hỗn hợp có chứa HCHO
  andehyt còn lại là andehyt không no suy ra nC >2
  vậy ctpt là CH2=CH-CHO và HCHO
   
 14. thao_won

  thao_won Guest


  Đặt CTPT của X là [TEX]C_xH_yO_z [/TEX].

  [TEX]nCO_2 + nH_2O = a ( x + \frac{y}{2}) = 3a[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow x + \frac{y}{2} = 3[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow 2x + y = 6[/TEX]

  [TEX]0 < x < 3[/TEX] nên có các TH :

  [TEX]x = 1 \Rightarrow y = 4[/TEX]

  [TEX]x = 2 \Rightarrow y = 2 [/TEX]

  ĐI chết >.<

  OHC-CHO ,lẽ nào... 8-|
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2011
 15. hocsinh_1994

  hocsinh_1994 Guest

   
 16. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  Bài 9:
  Tráng bạc hoàn toàn 4,4g một anđêhyt X no đơn chức mạch hở, toàn bộ lượng Ag thu được đem hòa tan hết vào dung dịch HNO3 đặc nóng, sau phản ứng khối lượng dung dịch thay đổi 12,4g ( giả sử nước bay hơi không đáng kể). Công thức phân tử của X là?
  Giải:
  [TEX]Ag+2HNO_3 --> AgNO_3 + NO_2 + H_2O[/TEX]
  a(mol).....................................a(mol)

  sau phản ứng khối lượng dung dịch thay đổi 12,4g ( giả sử nước bay hơi không đáng kể)
  => 12,4 = a.(108-46) <=> a = 0,2 (mol)
  Th1: HCHO or andehit 2 chức [TEX]R-(CHO)_2[/TEX]
  [TEX]n_{andehit} = \frac{1}{4}nAg = 0,05[/TEX]
  => [TEX]M_A = \frac{4,4}{0,05}=88[/TEX]
  => R = 30 (vô lí)
  Th2: andehit đơn chức R-CHO
  [TEX]n_A=\frac{1}{2}nAg=0,1[/TEX]
  =>[TEX]M_A=44[/TEX]
  => andehit la [TEX]CH_3CHO[/TEX]
   
 17. Giải thích hộ tớ chỗ in đậm:(
  Nếu bài này, ta giửa sử luôn nó không phải là [TEX]HCHO[/TEX] thì nhanh hơn:D
  Nếu ta giửa sử như vậy, thì sẽ có luôn [TEX]n_A=\frac{1}{2}n_{Ag}[/TEX]
   
 18. juka_1994

  juka_1994 Guest

  Bài 12
  [TEX]M_A=2,125.32=68=> n_A=0,2 mol,[/TEX] [TEX]
  nAgNO3=0,6mol,nAg=0,4 mol[/TEX]
  Ta thấy
  nA/nAg=1/2 =>A là anđêhjt đơn chức
  theo bài A phản ứng vừa đủ với dd AgNO3 trong NH3
  mà nAgNO3>nAg thu đc
  =>anđêhjt phảj có gốc R- chứa liên kết 3 ở đầu mạch.
  M_anđêhjt=68
  =>anđêhjt A là CHC-CH2-CHO.
  Hic.thông cảm nha Ju onl đt k viết đc nối 3
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2011
 19. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  Do Ag cho vào thì tạo thành muối trong dd còn NO2 bay ra làm giảm khối lượng dung dịch chứ sao..........
   
 20. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Đáp án là:
  [​IMG]


  Bài này sai !! :p
  Sửa nhé :D
  [TEX]n_{andehyt} = 0,075 (mol) < \frac{n_{H_2}}{2}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow Tao\ C_3H_7OH: \ 0,075\ (mol)[/TEX]
  [TEX]n_{H_2O\ trong\ 1/10\ dung\ dich} = \frac{12,04}{22,4} . 2 - \frac{0,075}{10} = 1,0675\ (mol)[/TEX]
  [TEX]%X = \frac{0,075*60}{0,075*60+1,0675.180} = 2,29%[/TEX]

  Viết lại giúp cậu :D
  [​IMG]
   

CHIA SẺ TRANG NÀY