Hóa 10 Hóa 10

ngoc610

Học sinh
Thành viên
5 Tháng ba 2022
145
97
21
15
Đồng Nai
  • Love
Reactions: huyenlinh7ctqp

Đinh Nguyễn Tâm Như

Học sinh
Thành viên
21 Tháng mười hai 2020
30
31
21
Đáp án: C. Clo
Ta có pt: X2 + 2Na -> 2NaX
số mol của X2: 0,05 (mol) -> số mol của NaX: 0,1 (mol)
ta có: M(NaX) = [math]\frac{2,025}{0,1} * 2 = 58,5[/math]trừ đi khối lượng của Na: 58,5 - 23 = 35.5 (Clo)
Chúc bạn học tốt ^^
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,226
1,491
181
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
  • Love
Reactions: huyenlinh7ctqp

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,226
1,491
181
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu

ngoc610

Học sinh
Thành viên
5 Tháng ba 2022
145
97
21
15
Đồng Nai
View previous replies…
Top Bottom