hóa 10

Thảo luận trong 'Nhóm halogen' bắt đầu bởi thuydungmarry, 11 Tháng hai 2016.

Lượt xem: 13,713

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Bài 1. Cho 0,896 lít Cl2 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M ở t0 thường thu được dung dịch X. Tính CM của các chất trong dung dịch X ?

  Bài 3. Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Cl2 và 0,15 mol Br2 tác dụng với 200 ml dung dịch Y gồm NaOH 1M và KOH 1M.Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường, tính khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng ?

  Bài 4. Cho 2,24 lít khí Cl2 (đktc) tác dụng với 100ml dung dịch X gồm NaOH 2M và Ca(OH)2 0,5M ở nhiệt độ thường. Tính khối lượng muối clorua thu được ?  Dạng 8. Bảo toàn e + BT khối lượng

  Bài 1. Hòa tan 10,14 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí A (đktc) và 1,54gam chất rắn B, dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối, m có giá trị là:
  Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg, Al và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng muối khan thu được là:
  Bài 3. Hòa tan hết 38,60 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
  Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là:
  Bài 4. Cho 5,1 gam hỗn hợp Al, Zn và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là:
  Bài 5. Cho 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe, Mg tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng dung dịch HCl tăng thêm 7,8 gam. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:
  Bài 6: 1,75 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hết trong dung dịch HCl thì thu được 1,12 khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam muối. m có giá trị là:  Bài 9. Cho 23,1 gam hỗn hợp X ( gồm Cl2 và Br2 ) có tỉ lệ mol 1:1 tác dụng vừa đủ với 8,85gam hỗn hợp Y ( Fe và Zn) Tính % khối lượng của Fe trong Y ?

  Bài 10. Cho 6,72 lít hỗn hợp X ( O2 và Cl­2 ) có tỉ khối so với H2 là 22,5 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp Y ( Al và Mg ) thu được 23,7 gam hh clorua vµ oxit cña hai kim lo¹i . TÝnh % vÒ K.l­îng c¸c chÊt trong X vµ Y .

  Bài 11. Cho 11,2 lít hh khí gồm Cl2 và O2 ở đktc tác dụng vừa hết với 16,98g hh gồm Mg và Al tạo ra 42,34g hh muối clorua và oxit của 2 kim loại đó.

  a) Tính thành phần % về thể tích của từng chất trong hh A.

  b) Tính thành phần % của mỗi chất trong B.
   
 2. thanghasonlam

  thanghasonlam Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  65
  Điểm thành tích:
  21

  Bài 1 Bạn có thể dễ dàng giải ra
  Bài3: Vì tỉ lệ phản ứng giữa kiềm và halogen là 2:1,mà n(kiềm)=0.4(mol) n(halogen )=0.25(mol) nên halogen dư
  bạn viết Pt.Ở đây mình chỉ viết pt tổng quát thôi :
  [tex]2XOH + Y_{2} \rightarrow 2XY +XYO+H2O[/tex]
  Áp dụng BTKL m(muối clorua)=mNa(muối clorua)+mK(muối Clorua)+mCl(muối Clorua)+mBr(muối Clorua)
  Vì Cl2 mạnh hơn Br2 nên ta xét pt với Cl2 trước nên có 0.1 mol Cl2 ,0.1 molBr2 phản ứng với kiềm
  Từ công thức trên suy ra m=0.1*23+0.1*39+35.5*0.05+0.05*80=11.975(g)
  (Bởi vì nNa(muối)=nNa(NaOH)/2;nK(muối)=nK(KOH)/2;nCl(muối)=nCl(Cl2 pu)/2....)
  Bạn viết 4 pt ra là sẽ rõ
   
 3. thanghasonlam

  thanghasonlam Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  65
  Điểm thành tích:
  21

   
 4. thanghasonlam

  thanghasonlam Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  65
  Điểm thành tích:
  21

  BÀi 4
  Như bài trên chia 2 TH
  TH1;Ca(OH)2 pu trước
  [tex]2Ca(OH)_{2} + 2Cl2 \rightarrow Ca(OCl)_{2} +CaCl_{2}+2H_{2}O[/tex]
  0.05 0.05 0.025
  [tex]2NaOH + Cl_{2} \rightarrow NaCl +NaClO+H_{2}O[/tex]
  0.1 0.05 0.05
  m=0.025*111+0.05*58.5=5.7(g)
  TH2:Tương tự m=0.1*58.5=5.85(g)
  Từ trên 5.7<m<5.85(g)

  Dạng 8
  Bài 1
  Vì Cu đứng sau h trong dãy điện hóa nên m Cu=m rắn=1.54(g)
  Suy ra mMg+mAl=10.14-1.54=8.6(g)
  Có pt tồng quát
  KL(Mg,Al)+HCl=muối+H2(nH2=0.35 mol suy ra nHCl=0.7 mol)
  Áp dụng BTKL m muối=8.6+0.7*36.5-0.35*2=33.45(g)

  Bài 2 Tương tự bài 1 m muối = m KL+mHCl-mH2=20+1*36.5-0.5*2=55.5(g)
  Bài 3 Tương tự như 2 bài trên m muối=m KL+mHCl-mH2=38.6+1.3*36.5-0.65*2=84.75(g)
  Bài 4 m=13.975 g
  Bài 5 m=26.05(g)(m đ tăng là mKL-mH2)
  Bài 6 m= 5.3(g)

  Bài 9
  đặt ẩn lập hệ 2 pt bạn tìm ra đc nBr2=nCl2=0.1(mol)
  ta qui về 0.2 mol X2
  đặt mol Zn=x mol Fe=y
   
 5. delname

  delname Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  174
  Điểm thành tích:
  61

  Bn phải ghi đầy đủ đề bài nhé . Hh A chắc là Cl2 và O2 ; còn B là Mg và Al

  a/
  Đặt nCl2 = x ; nO2 = y
  => x+y=0,5
  mA = 42,34-16,98=25,45 => 71x + 32y=25,45
  => x =0,24 ; y=0,26 => %Cl2= 48%
  b/ Đặt nMg=a ; nAl =b
  Mg => Mg2+ + 2e
  Al => Al3+ + 3e
  Cl2 + 2e => 2Cl-
  O2 + 4e => O2-
  => 2a + 3b = 2x + 4y=1,52
  và 24a+ 27b=16,98
  =>a=0,55 ; b=0,14
  =>%Mg=77,74%
   
 6. Nguyeen Nguyeen

  Nguyeen Nguyeen Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  17
  Điểm thành tích:
  6

  Bài 10
  Mol X = 0.3 ; d khí X/ h2= 22.5
  => Mx = 22.5 × 2 = 45 => mX = 45×0.3= 13.5
  Đặt nO2=x, nCl2=y ta có
  32x +71y = 13.5
  x + y = 0.3
  => x= 0.2 => %O2 = mO2/mhh × 100%= 47.4%
  => y= 0.1 =>% Cl2 = 52.6%
  Theo ĐLBTKL =>mY =23.7-13.5= 10.2g
  Đặt nMg = a, nAl=b
  Viết qt nhường nhận (e) ta có
  24a + 27b = 10.2
  2a + 3b = 1
  => a= b = 0.2 mol
  %Mg = 47.05%
  %Al = 53.95%
   
  naive_ichi thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->