[Hóa 10] - Halogen

Thảo luận trong 'Nhóm halogen' bắt đầu bởi vitcon10, 28 Tháng một 2012.

Lượt xem: 14,484

 1. vitcon10

  vitcon10 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  :khi (24):+ :Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kimloại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc).Kim loại M là :
  A. Li. B. Na. C. K. D. Rb


  + : hòa tan 3,96g hh Mg và kim loại R hóa trị III vào 300ml dd HCl 2M. Để trung hòa hết axit dư cần 180ml dd NaOH 1M. Kim loại M và thành phần % khối lượng của nó trong hỗn hợp là ?

  + sục khí clo dư qua dd NaBr và NaI . Kết thúc thí nghiệm cô cạn dd sau phản ứng thu được 23,4g NaCl thể tích Cl2 tham gia phản ứng là ?

  + Hòa tan x gam 1 kim loại M trong 200g dd HCl 7,3% thu đc dd A trong đó nồng độ dd của muối M tạo thành là 11,96%( theo kl). khối lượng của x và kim loại đó là?:khi (57)::khi (3):

  + Cho 6 g Brom có lẫn tạp chất clo vào 1 dd chứa 1,6g natri bromua. Sau :khi (45)::khi (45):khi clo p/ư hết ta làm bay hơi hh sau thí nghiệm và sấy khô chất rắn thu đc. khối lượng chất rắn sau khi sấy khô là 1,36g . hàm lượng % của clo trong 6g brom nói trên là ?

  + hòa tan hết 1 kim loại M vào lượng dd HCl 14,.6% vừa đủ đc 1 dd muối có nồng độ 18,19% . Đó là kim loại ?:khi (32)::khi (32):

  + Điện phân hoàn toàn dd chứa 585 gam natri clorrua với vách ngăn xốp. ở catôt ta thu đc : A . 355g Cl2 B. 10g H2 C. 200g NaOH D. kết quả khác.:Mjogging::M010:

  + Lấy 14,4 g hh Y gồm bột Fe và FexOy hòa tan hết trong dd HCl 2M được 2,24 lít khí ở 273 độ C, 1 atm.tỉ lệ % kl các chất trong hh Y là ?:M_nhoc2_78::M033:

  + :Có hỗn hợp 2 muối NaCl và NaBr khi cho dd AgNO3 vào hỗn hợp trên người ta thu được kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng > Tìm % kl mỗi muối trong hh ban đầu ?
  :M032::M046:

   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng một 2012
 2. M2CO3 + 2HCl->2MCl + CO2 + H2O
  a-> a
  MHCO3 + HCL=>MCl+Co2+ H2O
  b-> b
  ->a+b=0,02 mol-> b=0,02-a
  m hh =(2M +60)a+ (M+61)b=1,9
  <=> 2Ma+60a + (M+61)(0,02-a)=1,9
  <=> 2Ma +60a+0,02M-Ma-61a+0,02.61=1,9
  <=> Ma+0,02M-a=0,68
  <=> b=[TEX]\frac{0,68-0,02M}{M-1}[/TEX]
  mà 0<a<0,02
  giải pt được 17,5<M<34
  ->Na


  + : hòa tan 3,96g hh Mg và kim loại R hóa trị III vào 300ml dd HCl 2M. Để trung hòa hết axit dư cần 180ml dd NaOH 1M. Kim loại M và thành phần % khối lượng của nó trong hỗn hợp là ?
  n NaOH=0,18 mol
  [TEX]H^{+} + OH^{-}->H2O[/TEX]
  0,18<-0,18 mol
  n HCl pư vs KL=0,6-0,18=0,42 mol
  Mg +2HCl->MgCl2 + H2
  a-> 2a
  2A + 6HCl->2ACl3 + 3H2
  b-> 3b
  ->2a+3b=0,42->2a=0,42-3b
  24a+Ab=3,96
  -> 12(0,42-2b)+Ab=3,96
  -> b(36-A)=1,08
  mà 0<b<0,42/3=0,14
  giải pt đượcA<28,28
  -> A là Al
  bạn thay vào giải pt là a= 0,03
  b=0,12
  %m Al=81,82%  + sục khí clo dư qua dd NaBr và NaI . Kết thúc thí nghiệm cô cạn dd sau phản ứng thu được 23,4g NaCl thể tích Cl2 tham gia phản ứng là ?
  n NaCl=0,4 mol
  theo bảo toàn nguyên tố n Cl=0,4->n Cl2=0,2 ->V=4,48lít

  + Hòa tan x gam 1 kim loại M trong 200g dd HCl 7,3% thu đc dd A trong đó nồng độ dd của muối M tạo thành là 11,96%( theo kl). khối lượng của x và kim loại đó là?
  2M + 2nHCl->2MCln + n H2
  0,4/n<-0,4-> 0,4/n->0,2
  m dd =0,4M/n +200-0,4=0,4M/n +199,6 g
  m muối =(M+35,5n).0,4/n
  C%=11,96%
  -> M=27,47n ???????????
  -> Mn
  x=11

  giải pt đựơc

  + hòa tan hết 1 kim loại M vào lượng dd HCl 14,.6% vừa đủ đc 1 dd muối có nồng độ 18,19% . Đó là kim loại ?:khi (32)::khi (32):
  giả sử m dd HCl=100g->n HCL=0,4 mol
  2M + 2nHCl->2MCln + n H2
  0,4/n<-0,4-> 0,4/n->0,2
  m dd =0,4M/n +200-0,4=0,4M/n +99,6 g
  m muối =(M+35,5n).0,4/n
  C%=18,19%
  -> M =12n
  -> Mg  + Lấy 14,4 g hh Y gồm bột Fe và FexOy hòa tan hết trong dd HCl 2M được 2,24 lít khí ở 273 độ C, 1 atm.tỉ lệ % kl các chất trong hh Y là ?:M_nhoc2_78::M033:
  n H2=0,1 mol
  Fe + 2HCl->FeCl2 + H2
  0,1<- 0,1
  m FexOy=8,8 g
  tỉ lệ :5,6/8,8=7/11

  + :Có hỗn hợp 2 muối NaCl và NaBr khi cho dd AgNO3 vào hỗn hợp trên người ta thu được kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng > Tìm % kl mỗi muối trong hh ban đầu ?
  :M032::M046:[/QUOTE]
  NaCl + AgNO3->NaNO3 + AgCl
  a-> a-> a
  NaBr + AGno3->NaNO3 + AGBr
  b-> b-> b
  ta có :170a+170b= 143,5a + 188b
  ->26,5a =18b
  đến đây tự làm nhé
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2012
 3. Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kimloại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc).Kim loại M là :
  A. Li. B. Na. C. K. D. Rb

  ~~> Gợi ý:

  [TEX]M_2CO3\to CO_2[/TEX]

  [TEX]MHCO3\to CO_2[/TEX]

  [TEX]n_{muoi}=0.02mol[/TEX]

  [TEX]M+61<\frac{1,9}{0,02}<2M+60[/TEX]

  [TEX]17,5<M<34 [/TEX]

  ~~> [TEX]M: Na[/TEX]
   
 4. vitcon10

  vitcon10 Guest

  + :Có hỗn hợp 2 muối NaCl và NaBr khi cho dd AgNO3 vào hỗn hợp trên người ta thu được kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng > Tìm % kl mỗi muối trong hh ban đầu ?[/COLOR][/SIZE]:M032::M046:[/QUOTE]
  NaCl + AgNO3->NaNO3 + AgCl
  a-> a-> a
  NaBr + AGno3->NaNO3 + AGBr
  b-> b-> b
  ta có :170a+170b= 143,5a + 188b
  ->26,5a =18b
  ta có : 58,5a : 103b=
  bạn tự thay vào nhé[/QUOTE]

  Cái chỗ 58,5a : 103b= cho mình hỏi........là sao ..? :D
   
 5. ~~> Gợi ý:

  Từ [TEX]26,5a=18b[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]\frac{a}{b}=\frac{18}{26,5}=\frac{36}{53}[/TEX]


  Chọn [TEX]a=0,36 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]b=0,53 mol[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]m_{NaCl}=0,36.58,5=21,06 g[/TEX]

  [TEX]m_{NaBr}=0,53.103=54,59 g[/TEX]

  \Rightarrow Tổng [TEX]m_{hh}=21,06+54,59=75,65 g[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]%NaCl=27,84%[/TEX] ; [TEX]%NaBr=72,16%[/TEX]
   
 6. teddycute

  teddycute Guest

  Câu 1 : Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dd HCl dư. Sau p/ư thấy khối lượng dd tăng thêm 7,0g so với ban đầu. Số mol HCl tham gia p/ư là bao nhiêu ?

  Câu 2 : Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe bằng dd HCl dư. Sau p/ư thu được 11,2l khí (đktc) và dd X. Cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?
   
 7. trangbe132

  trangbe132 Guest

  bài này khó quá aj làm giúp mk vs

  Dùng 20g NaOH để hấp thụ 22g CO2. Có những muối nào được tạo thành? Tính khối lượng các muối
   
 8. robben0x

  robben0x Guest

  nNaOH=0,5(mol)
  nCO2=0,5(mol)
  vì nNaOH = nCO2=. tạo muối axit
  NaOH+CO2--->NaHCO3
  =>mNaHCO3=42(g) :)
   
 9. bechipyeu

  bechipyeu Guest

  Câu 1
  Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2 (1)
  2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2 (2)
  Từ pt (1) và (2) ta thấy: nHCl = 2nH2
  mddtăng = mkl -mH2
  <-> 7 = 7,8 - 2 x nH2
  <-> nHCl= 0,8 mol
  Câu 2:
  Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
  Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:
  mKL + mHCl = mMuối + mH2
  <-> 20 + 2xnH2x36,5 = mMuối + mH2
  <->mMuối = 55,5 g
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->