Sinh 11 Hô hấp

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,775
2,439
316
18
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
- Trao đổi chất không phải là nguồn sinh nhiệt chủ yếu cho cơ thể của các cá thể của loài này.
- Sinh nhiệt cho cơ thể chủ yếu thông qua trao đổi chất là đặc trưng của các động vật hằng nhiệt. Loài động vật ở trên thuộc nhóm động vật biến nhiệt cung cấp nhiệt cho cơ thể chủ yếu thông qua hấp thu nhiệt từ môi trường.
 
Top Bottom