Hidrocacbon thơm..!

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon thơm' bắt đầu bởi mrzucos, 12 Tháng ba 2010.

Lượt xem: 3,808

 1. mrzucos

  mrzucos Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Mọi người giúp mình giải bài này nhá 10 câu, ^^!

  Câu1: Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xt H2SO4 đặc để điều chế nitrobenxen. Tính khối lượng nitrobenxen thu được khi dùng 1,00 tấn bễnn với H=78%?

  Câu2: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hidrocacbon thơm?

  Câu3: Tách 66,25kg etylbenxen thu được 52kg stiren. đem trùng hợp toàn bộ stiren thu đc hh A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. biết 5,2g A vừa đủ làm mất màu 60 ml dd Br 0,15M. Polistiren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.10^5 Hệ số trùng hợp trung bình của polime là bao nhiêu?

  Câu4: hh M ở thể lỏng, chưa 2 H-C kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62g M, thu đc 8,8g CO2. Nếu làm bay hơi hết 6,55g M thì V hơi thu được đúng bằng V của 2,4g khí O2 ở cùng đk. CTPT của 2 chất trong M là gì?

  Câu5: Cho 13,44 lit C2H2 đktc qua ống than nung nóng ở 600¤C, thu được 14,04 g benzen. tính hiệu suất PƯ.?

  Câu6: Đốt hoàn toàn H-C A, thu đc Cò và hơi nước, tỉ lệ 77:18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06g A thì V hơi thu được đúng = V của 1,76g O2 ở cùng t¤ và P( áp suất).
  Chất A ko tác dụng với nước Br2 nhưng tác dụng với dd KMnO4 khi đung nóng. Tìm chất A.

  Câu7: H-C X là chất lỏng có d(X/kk) = 3,17. Đốt cháy htoan` X thu được Cò có klg = 4,28 lần klg H2O. Ở t¤ thường X ko làm mất mày dd Br2. Khi đun nóng, X làm mất màu dd KMnO4. Tìm CTPT của X?

  Câu8: Để điều chế bễnn ngta có thể dùng các chất:
  A. C7H8 và dd HNO3 đ và H2SO4 đ
  B. C6H6 và HNO3 đ và H2SO4 đ
  C C7H8 và HNO3 đ
  D. C6H6 và HNO3 đ.

  Câu9: Cho 23kg toluen td với hh gồm 88kg HNO3 66% và 74kg H2SO4 96%. Gsử toluen được chuyển htoan` thành trinitrotoluen và sp? này được tách hết khỏi hh axit còn dư. klg trinitrotoluen thu được là bao nhiêu?

  Câu10: Dưới td của bột Fe, toluen PƯ với Br2 lỏng tạo ra các sp?:
  A. Benzulbromua
  B. p-bromuatoluen
  C. o-bromtoluen
  D Cả B và C.
  Mọi người có gắng giúp mình nhá thứ 4 mình câng rồi, thanks trước nha
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2010
 2. Câu5: Cho 13,44 lit C2H2 đktc qua ống than nung nóng ở 600¤C, thu được 14,04 g benzen. tính hiệu suất PƯ.?
  Bài làm
  n(C2H2)=0,6(mol)
  3C2H2---------->C6H6
  0,6---------------0,2
  n(C6H6)=0,2(mol)
  m(C6H6)=15,6(g)
  H=14,04.100/15,6
  H=90%

  Câu7: H-C X là chất lỏng có d(X/kk) = 3,17. Đốt cháy htoan` X thu được Cò có klg = 4,28 lần klg H2O. Ở t¤ thường X ko làm mất mày dd Br2. Khi đun nóng, X làm mất màu dd KMnO4. Tìm CTPT của X?
  Bài làm
  gọi công thức của X là CxHy
  M=91,93
  12x+y=91,93
  CxHy + O2----------->xCO2 + (y/2)H2O
  a----------------------ax-----------(y/2)a
  ta có
  44ax=9ya.4,28
  12x+y=91,93
  44x=38,52y
  12x+y=91,93
  x=7
  y=8
  công thức là C7H8

  Câu6: Đốt hoàn toàn H-C A, thu đc Cò và hơi nước, tỉ lệ 77:18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06g A thì V hơi thu được đúng = V của 1,76g O2 ở cùng t¤ và P( áp suất).
  Chất A ko tác dụng với nước Br2 nhưng tác dụng với dd KMnO4 khi đung nóng. Tìm chất A.
  Bài Làm
  n(O2)=0,055(mol)
  M=92
  gọi công thức của A là CxHy
  CxHy + O2------------>xCO2 + (y/2)H2O
  n----------------------------nx-----------(y/2)n
  ta có
  44nx/9ny=77/18
  88x=77y
  12x+y=92
  x=7
  y=8
  công thức A là C7H8

  Câu4: hh M ở thể lỏng, chưa 2 H-C kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62g M, thu đc 8,8g CO2. Nếu làm bay hơi hết 6,55g M thì V hơi thu được đúng bằng V của 2,4g khí O2 ở cùng đk. CTPT của 2 chất trong M là gì?
  Bài làm
  n(O2)=0,075(mol)
  M=262/3
  gọi công thức trung bình của 2 H/C là CxHy với (x,y trung bình)
  n(CO2)=0,2(mol)
  n(CxHy)=0,03(mol)
  CxHy + O2--------->xCO2 + (y/2)H2O
  0,03-------------------0,03x
  ta có 0,03.x=0,2
  x=6,67
  vậy x=6 và x=7
  công thức của 2 chất là C6H6 và C7H8
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2010
 3. haruka18

  haruka18 Guest

  Câu 2: có 4 đồng phân, bạn viết ra khác thấy mà ^^
  Câu 10: D. Cả B và C
  À cho mình hỏi chút, tác dụng với Br2 lỏng này có khan k?
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2010
 4. mrzucos

  mrzucos Guest

  còn nữa

  tác dụng với Br2 lỏng không có khan đâu bạn ơi...! Thanks mọi người nhá nhưng mà giúp mình nốt mấy câu tiếp đi.
  nhưng mà connguoivietnam này, ở câu 6 ý bạn tính cái M=92 kia là tính cái gì và tính như thế nào vậy, mình gà Hoá nên không biết, bạn giải thích giùm mình nhá, cả M ở câu 4 nữa
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2010
 5. haruka18

  haruka18 Guest

  1, n nitrobenzen (lt) = n benzen = 10^6/78 (mol)
  =) m nitrobenzen (tt) =10^6.123.78%/78=1,23 (tan)

  nhân 78% là Hiệu suất còn chia 78 vì n nitrobenzen =10^6/78 mà
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2010
 6. ở bài 6 cậu hỏi tại sao lại là M=92 ư đấy là do Nếu làm bay hơi hết 5,06g A thì V hơi thu được đúng = V của 1,76g O2 ở cùng t¤ và P( áp suất).
  có nghĩa là n(A)=n(O2) khi cậu nung 5,06g A nên
  vậy tính được n(O2) dựa vào đó cậu có thể tính được khối lượng nguyên tử của A hay M(A)=5,06/n(O2)=92
   
 7. mrzucos

  mrzucos Guest

  Connguoivietnam ơi, bạn giải thích giúp mình ở câu 4 với, tại sao M=262/3 vậy. Tại sao n(CxHy) = 0,03.
  Câu 6, tại sao từ: 44nx/9ny = 77/18 lại chuyển sang được thành: 88x=77y vậy..! n là cái gì vậy..!
  Câu 7, tương tự câu 6 cái a trong 44ax=9ya . 4,28 là cái gì vậy..! Trả lời sớm giùm mình nha..!
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->