[HELP] Xác định CTPT của anken (lớp 11)

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon không no' bắt đầu bởi mrphattrademark, 21 Tháng một 2014.

Lượt xem: 26,240

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  M.n giúp mình một số bài này với! Mình đang cần rất rất gấp:
  1.cho hỗn hợp x gồm 1 ankan A và 1 anken B có thể tích 6,72l đi qua dd Br2 thì làm mất mà vừa đủ 16g Br2. Xác định CTPT của A,B biết trằng 6,5g X làm mất màu vừa đủ dd chứa 8g Br2
  2.Hỗn hợp X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 17,92lit (0độC; 2,5atm) đi qua dd Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 70g. Xác định CTPT của 2 olefin.
  3.Đốt cháy 8,96lit hỗn hợp khí 2 anken kế tiếp thu đc m(g) nước & (m+39)g CO2. Xác định CTPT của 2 anken.
  4. Đốt cháy 2 anken thu được 9,45g nước. Cho sp cháy qua bình Ca(OH)2 dư thì thu đc bao nhiêu g kết tủa?
  5.Một hỗn hợp gồm 2 olefin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi so với H2 là 17,5. Xác định %V của chúng trong hỗn hợp.
  6. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hh X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76g. Xác định CTPT của 2 anken đó.
  7. 3 Hidrocacbon X,Y,Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần X. Các chất X,Y,Z thuộc dãy đồng đẳng ankan, ankađien, anken hay ankin?
  8. Cho 5,6lit hỗn hợp 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau hợp nước (có xúc tác) được hỗn hợp 2 rượu. Chia hh 2 rượu này ở dạng khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất PƯ hết với Na dư thu đc 840ml khí. Đốt cháy hết phần thứ 2 rồi cho toàn bộ sp cháy hấp thụ vào bình đựng NaOH dư thì khối lượng bình tăng 13,75g. Công thức phân thử của 2 olefin là gì?
  9. Cho 6,72lit h khí gồm 2 olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8g. Hãy tìm công thức phân tử các olefin biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi olefin không quá 5
  10. Trong một bình kín chứa hỗ hợp gồm hidrocacbon X mạch hở và khí hidro có Ni làm xúc tác (thể tích Ni không đáng kể). Nung nóng bình một thời gian, thu được một khí B duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất sau khi nung nóng. Đốt cháy một lượng B thu được 4,4g CO2 và 2,7g H2O. Xác định CTPT của X.
   
  phan thi bich nhu thích bài này.
 2. 1.cho hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 anken B có thể tích 6,72l đi qua dd Br2 thì làm mất mà vừa đủ 16g Br2. Xác định CTPT của A,B biết trằng 6,5g X làm mất màu vừa đủ dd chứa 8g Br2

  $n_{hh} = 0,3 mol$

  $n_{\text{anken}} = 0,1 mol$

  $n_{\text{ankan}} = 0,2 mol$

  Khối lượng X là 13 g

  Gọi A:$C_nH_{2n+2}$, B:$C_mH_{2m}$

  ta có: 0,2(14n+2) + 0,1.14m = 13

  A,B đều là các chất khí nên được n = 3, m = 3

  --> A:$C_3H_8$, B:$C_3H_6$

  2.Hỗn hợp X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 17,92lit (0độC; 2,5atm) đi qua dd Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 70g. Xác định CTPT của 2 olefin.

  $m_{\text{anken}} = 70 g$

  $n_{\text{anken}} = \dfrac{2,5.17,92}{22,4} = 2 mol$

  $\bar{M}_{hh} = 35 g/mol$

  --> Hai anken đó là: $C_2H_4$ và $C_3H_6$
   
 3. 3.Đốt cháy 8,96lit hỗn hợp khí 2 anken kế tiếp thu đc m(g) nước & (m+39)g CO2. Xác định CTPT của 2 anken.

  $C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}} + \dfrac{3\bar{n}}{2}O_2 \rightarrow \bar{n}CO_2 + \bar{n}H_2O$

  $n_{H_2O} = \dfrac{m}{18} mol$, $n_{CO_2} = \dfrac{m+39}{44} mol$  4. Đốt cháy 2 anken thu được 9,45g nước. Cho sp cháy qua bình Ca(OH)2 dư thì thu đc bao nhiêu g kết tủa?

  $n_{H_2O} = 0,525 mol$ = $n_{CO_2}$

  $n_{CaCO_3} = n_{CO_2}$ = 0,525 mol --> $m_{CaCO_3}$ = 52,5 g


  5.Một hỗn hợp gồm 2 olefin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi so với H2 là 17,5. Xác định %V của chúng trong hỗn hợp.

  $M_{hh} = 35 g/mol$

  Hai anken đó là: $C_2H_4$ và $C_3H_6$

  Áp dụng sơ đồ đường chéo:

  $\dfrac{n_{C_2H_4}}{n_{C_3H_6}} = \dfrac{1}{1}$

  %C2H4 = %C3H6 = 50%

  6. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hh X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76g. Xác định CTPT của 2 anken đó.

  Gọi X:$C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}}$

  ta có $m_{CO_2} - m_{H_2O} = 6,76$

  $0,1.\bar{n}.44 - 0,1.\bar{n}.18 = 6,76$

  $\bar{n} = 2,6$

  --> hai anken đó là $C_2H_4$ và $C_3H_6$
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng một 2014
 4. 7. 3 Hidrocacbon X,Y,Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần X. Các chất X,Y,Z thuộc dãy đồng đẳng ankan, ankađien, anken hay ankin?

  Gọi X: $C_aH_b$ --> $M_X$ = 12a+b

  $M_Z$ = 12a+b+28

  Theo đề: 12a+b+28 = 2(12a+b) --> 12a+b = 28 -->X là anken $C_2H_4$

  --> X,Y,Z là đồng đẳng anken  9. Cho 6,72lit h khí gồm 2 olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8g. Hãy tìm công thức phân tử các olefin biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi olefin không quá 5

  $\bar{M} = 56 g/mol$

  --> hỗn hợp gồm: $C_3H_6$ và $C_5H_{10}$


    5. 10. Trong một bình kín chứa hỗ hợp gồm hidrocacbon X mạch hở và khí hidro có Ni làm xúc tác (thể tích Ni không đáng kể). Nung nóng bình một thời gian, thu được một khí B duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất sau khi nung nóng. Đốt cháy một lượng B thu được 4,4g CO2 và 2,7g H2O. Xác định CTPT của X.

  $n_{CO_2} = 0,1 mol$ $n_{H_2O} = 0,15 mol$

  --> B là ankan: ta có $\dfrac{0,1}{n} = \dfrac{0,15}{n+1}$ --> n = 2

  X: $C_3H_b$ lấy 1 mol

  Lúc sau tạo ra 1 mol B --> ban đầu có 2 mol $H_2$

  --> 1 mol X cộng với 2 mol $H_2$ --> X: $C_3H_4$
   
 6. 8. Cho 5,6 lit hỗn hợp 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau hợp nước (có xúc tác) được hỗn hợp 2 rượu. Chia hh 2 rượu này ở dạng khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất PƯ hết với Na dư thu đc 840ml khí. Đốt cháy hết phần thứ 2 rồi cho toàn bộ sp cháy hấp thụ vào bình đựng NaOH dư thì khối lượng bình tăng 13,75g. Công thức phân thử của 2 olefin là gì?

  $n_{anken} = 0,25 mol$

  $n_{H_2} = 0,0375 mol$ --> $n_{ancol}$ = 0,075 mol

  Với phần 2: --> $m_{CO_2} + m_{H_2O} = 13,75$

  0,075.44.x + 0,075(x+1).18 = 13,75 --> x = 8/3

  --> 2 anken đó là: $C_2H_4$ và $C_3H_6$

  Không biết số mol anken đề cho sao không khớp với số liệu lúc sau
   
 7. laothinga

  laothinga Guest

  bạn ơi cho mình hỏi là bài 1 lam sao lại ra đc mX=13 :(:(
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY