[Help]Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm

Thảo luận trong 'Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm' bắt đầu bởi atem2510, 3 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 4,414

 1. atem2510

  atem2510 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  1. Nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe_xO_y thu được 16.55 gam chấ rắn Y. Hòa tan Y bằng dd NaOH dư thấy có 1,68 lít H_2 (đktc), còn lại 8,4 gam chất rắn. Công thức của oxít sắt là :
  A. FeO B. Fe_2O_3 C. Fe_3O_4 D. FeO_2

  2. Nhiệt nhôm với Fe_2O_3 (ko có không khí), cho biết có p/ứ khử Fe_2O_3 thành Fe. Chia hỗn hợp thu được sau p/ứ thành 2 phần bằng nhau:
  -P1: cho tắc dụng vs dd NaOH dư thu 1,68 H_2 bay ra (đktc)
  -P2: cho tắc dụng vsdd HNO_3 loãng, dư thu 3,36 lít NO (đktc) duy nhất bay ra.
  Khối lượng Fe thu dược sau p/ứ nhiệt nhôm là:
  A. 5,6g B. 8,4g C. 11,2g D. 14g

  3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp m gam Al và Zn trong dd HCl thấy có 10,08 lít H_2 (đktc) và dd X. Mặt khác, cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng vs dd NH_3 dư thu 3,36l H_2 (đktc). Giá trị của m ?
  A. 20,55g B. 14,022g C. 12,5g D. 15,15g

  4. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol AlCl_3, 0,15 mol FeCl_2, tác dụng vs dd NH_3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng ko đổi, thu được chất rắn X có khối lượng:
  A. 19,65g B. 10,8g C. 12g D. 24g

  5. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg, 0,15 mol Al vào dd chứa 0,15 mol Cu(NO_3)_2 và 0,525 mol AgNO_3. Khi p/ứ xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắng thu được là:
  A. 32,4g B. 56,7g C. 66,3g D. 63,9g

  giúp em với, em cám ơn nhìu lắm
   
 2. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  5. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg, 0,15 mol Al vào dd chứa 0,15 mol Cu(NO_3)_2 và 0,525 mol AgNO_3. Khi p/ứ xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắng thu được là:
  A. 32,4g B. 56,7g C. 66,3g D. 63,9g

  + Ta có :
  Mg -----> [TEX]Mg^{2+}[/TEX] + 2.e
  0,15------------------0,3
  Al ------> [TEX]Al^{3+}[/TEX] + 3.e
  0,15--------------0,45
  ----> n(e) = 0,75 mol
  [TEX]Ag^{+}[/TEX] ----> Ag - .e
  0,525-----------------------------0,525
  [TEX]Cu^{2+}[/TEX] ----> Cu - 2.e
  0,15----------------------------------0,3
  ---> n(e) = 0,825 mol
  ==> 0,75 < 0,825 ----> [TEX]Cu^{2+}[/TEX] dư 0,0375 mol
  ---> m = 64.(0,15 - 0,0375 ) + 0,525.108 = 63,9 gam
   
 3. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  4. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol AlCl_3, 0,15 mol FeCl_2, tác dụng vs dd NH_3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng ko đổi, thu được chất rắn X có khối lượng:
  A. 19,65g B. 10,8g C. 12g D. 24g

  + tuy NH3 dư nhưng ko hoà tan được kết tủa Al(OH)3
  ---> n[TEX]Al_2O_3[/TEX] = [tex]\frac{1}{2}[/tex] nAl = 0,075 mol
  n[TEX]Fe_2O_3[/TEX] = [tex]\frac{1}{2}[/tex] nFe = 0,075 mol
  ---> m = 0,075.102 + 0,075.160 = 19,65 gam
   
 4. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp m gam Al và Zn trong dd HCl thấy có 10,08 lít H_2 (đktc) và dd X. Mặt khác, cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng vs dd NH_3 dư thu 3,36l H_2 (đktc). Giá trị của m ?
  A. 20,55g B. 14,022g C. 12,5g D. 15,15g

  + goij nAl = a mol ; nZn = b mol
  + phần 1 : 3.a + 2.b = 0,9
  +phần 2 :Cho 2 kim loại vào dd NH3 thì Zn tan và sủi bọt khí còn Al thì không
  Vì ion Zn 2+ có khả năng tạo phức với NH3 còn Al 3+ thì không
  ZnO + 4NH3 + H2O = [Zn(NH3)4](OH)2
  +sau đó : Zn + 2H2O >> Zn(OH)2 + H2
  --------------b--------------------------------b
  ----> b = 0,15 mol ---> a = 0,2 mol
  ==> m = 0,2.27 + 0,15.65 = 15,15 gam
   
 5. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  2. Nhiệt nhôm với Fe_2O_3 (ko có không khí), cho biết có p/ứ khử Fe_2O_3 thành Fe. Chia hỗn hợp thu được sau p/ứ thành 2 phần bằng nhau:
  -P1: cho tắc dụng vs dd NaOH dư thu 1,68 H_2 bay ra (đktc)
  -P2: cho tắc dụng vsdd HNO_3 loãng, dư thu 3,36 lít NO (đktc) duy nhất bay ra.
  Khối lượng Fe thu dược sau p/ứ nhiệt nhôm là:
  A. 5,6gB. 8,4g C. 11,2g D. 14g

  + phần 1: chỉ có Al bị hoà tan sinh ra khí ---> nAl = 0,05 mol
  + phần 2 : Al ----> [TEX]Al^{3+}[/TEX] + 3.e
  ---------------0,05-------------0,15
  Fe-----> [TEX]Fe^{3+}[/TEX] + 3.e
  a---------------------3.a
  [TEX]N^{5+}[/TEX] + 3.e ----> [TEX]N^{2+}[/TEX]
  0,15--------0,45----------0,15
  ----> 3.a = 0,3 ---> a = 0,1
  -----> mFe = 2.0,1.56 = 11,2 gam
   
 6. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  1. Nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe_xO_y thu được 16.55 gam chấ rắn Y. Hòa tan Y bằng dd NaOH dư thấy có 1,68 lít H_2 (đktc), còn lại 8,4 gam chất rắn. Công thức của oxít sắt là :
  A. FeO B. Fe_2O_3 C. Fe_3O_4 D. FeO_2

  + sau phản ứng cho NaOH có khí ---> Al dư,oxit hết
  --> nAl dư = 0,05 mol ----> mAl2O3 = 16,55 - 0,05.27 - 8,4 = 6,8 gam
  ---> nAl2O3 = [tex]\frac{1}{15}[/tex] mol ----> nO(oxit) = 0,2 mol
  + 8,4 gam là Fe ---> nFe = 0,15 mol
  ---> nFe : nO = 0,15 : 0,2 = 3 : 4
  ------> Oxit là [TEX]Fe_3O_4[/TEX]
   
 7. ngocbaby_29

  ngocbaby_29 Guest

  cac ban giai thử xem nha

  :Dhôn hơp X gồm Al,Al2O3 có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:17Cho X tan trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được đ Y và 0,672 lít H2 đkc.Cho Y tác dụng với 200 mldd HCl a mol/lit thu được 5,46 gam kết tủa.giá trị của a là?
   
 8. lananh198

  lananh198 Guest

  mk nghĩ là phải cho NaOH dư chứ,để Al và Al3+ đều thành [Al(OH)]4-
  khi đó ta có n[Al(OH)]4-=0,08 mà K,tủa là 0,07-->>>
  [Al(OH)]4- + H+ ---->Al(0H)3 + H20
  0,08 0,08 0,08

  Al(0H)3 + 3H+ ----->Al3+ + 3H20
  0,01 0,03
  ===> nH+=nHCl=0,11 ===>a=0,55
   

CHIA SẺ TRANG NÀY