Toán 9 hàm số

thegooobs

Học sinh
Thành viên
16 Tháng ba 2022
247
157
36
28
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long
cho em hỏi là tại sao khi a>0 thì hàm số lại đồng biến ạ ?
thuhuyenefÝ bạn làm hàm số bậc 1: [imath]y=ax+b[/imath] ???
Nếu là hàm bậc nhất thì ta có thể chứng minh như sau:
Xét hàm số [imath]f(x)=ax+b, (a \ne 0)[/imath]
Vói mọi [imath]x_1, x_2 \in \mathbb R[/imath], và [imath]x_1< x_2[/imath] ta có:
[imath]x_1 < x_2[/imath] nếu a>0 thì [imath]ax_1 < ax_2[/imath][imath]\Leftrightarrow ax_1+b < ax_2+b \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)[/imath]
=> hàm số đồng biến trên [imath]\mathbb R[/imath]
=> nếu a>0 hàm số đồng biến trên [imath]\mathbb R[/imath]
Còn nếu là hàm bậc 2 a>0 hoặc a<0 thì hàm vẫn đồng biến, nhưng trên 2 khoảng khác nhau thôi.
 
Last edited:
Top Bottom