Giúp mình với!

J

jack24

Uh, đúng rồi đó.
Một cách tổng quát là:

NH(cosnx/(cox)^n)dx

n=2008 thì quá lớn(để có màu năm nay thôi), có thể thử với n=5 xem.
 
Top Bottom