giúp mình giải phương trình chứa căn này với. Cảm ơn trước ạ!

anh892007

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng năm 2007
1,823
2
51
30
Một dấu chẩm hỏi
[tex]\sqrt{x^4+x^2+1}+x=\sqrt{x(1+x^2)}[/tex]
ĐK: [tex] x>0 [/tex]
Ta có: [TEX] 3x^4+2x^2+3 >0 \\ \Leftrightarrow 4(x^4 +x^2 +1) >(x^2+1)^2 \\ \Leftrightarrow 2 \sqrt {x^4+x^2+1} >x^2+1 \\ \Leftrightarrow 2 \sqrt {x^4+x^2+1} +2x > x^2+1+2x >(x^2+1) +x \geq 2\sqrt{x(1+x^2)} [/TEX]
Nên VT >VP
pt vô nghiệm
 
Top Bottom