Find the mistakes and correct

0333048759

Học sinh
Thành viên
15 Tháng một 2020
99
23
26
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

find the mistakes and correct
1.Where can we see that cartoon ? At 8:30 ..........
A.Where B.can C.see D.at 8:30
2.How often do you watch " Thanks God you are here " ? One a week ........
A.How often B do C watch D one
3.Pre-school childrenmakes up the biggest TV audience in the USA ..........
A.Pre-school B.childrenmakes C.the biggest D. in
4. Comedy is the more interesting than fashion show. .............
A.is B the C than D fashion show
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,658
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Theo mình là như thế này ^^ Chúc bạn học tốt ^^
1.Where can we see that cartoon ? At 8:30 ..........
A.Where B.can C.see D.at 8:30 => When
2.How often do you watch " Thanks God you are here " ? One a week ........
A.How often B do C watch D one => Once
3.Pre-school children makes up the biggest TV audience in the USA ..........
A.Pre-school B.children makes => children make C.the biggest D. in
4. Comedy is the more interesting than fashion show. .............
A.is B the => Bỏ C than D fashion show
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
17
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Theo mình là như thế này ^^ Chúc bạn học tốt ^^
1.Where can we see that cartoon ? At 8:30 ..........
A.Where B.can C.see D.at 8:30 => When
2.How often do you watch " Thanks God you are here " ? One a week ........
A.How often B do C watch D one => Once
3.Pre-school children makes up the biggest TV audience in the USA ..........
A.Pre-school B.children makes => children make C.the biggest D. in
4. Comedy is the more interesting than fashion show. .............
A.is B the => Bỏ C than D fashion show
Câu 1 dùng What time hay hơn đó m
 
Top Bottom