[Excel] Cách sư dụng các hàm

Thảo luận trong 'Tin học văn phòng' bắt đầu bởi tom_stone01, 15 Tháng năm 2009.

Lượt xem: 19,059

 1. tom_stone01

  tom_stone01 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Nhiều bạn học excel cảm thấy rất khó khăn trong việc tính toán nhờ các hàm, sau đây là một cố hàm thường dùng:
  I)Nhóm hàm toán học
  1. =Sqrt(x): là hàm lấy căn bậc 2 của x
  2. =abs(x) lấy giá trị tuyệt đối của x
  3. =sqr(x) là hàm bình phương của x
  4. =Int(x) l là hàm lấy phần nguyên của x
  5. =Mod(x,y) là hàm lấy phần dư của x chia y
  6. =Round(biểu thức số ,n) là hàmlàm tròn biểu thức số đến n số lẻ
  + Nếu n dương thì làm tròn biểu thức số ở bên phải cột hập phân
  +Nếu n<0 thì làm tròn về số bên trái của BT số
  VD: Round(44.88,1)

  II) Nhóm hàm thống kê
  1, =Sum(danh sách biến) lấy tổng
  2. Hàm =Max(danh sách biến) lấy giá trị lớn nhất có mặt trong danh sáhc biến
  3. =Min(danh sách biên)
  4. =Average(danh sách biến) lấy giá trị trung bình
  5. =Rank(trị số, bảng tham chiếu, giá trị)
  Trong đó
  +Trị số là giá trị đầu tiên có mặt trong bảng tham chiếu là địa chỉ tương đối
  +Bảng tham chiếu là bảng giá trị danh sách đem ra xếp hạng
  +Giá trị 0: nếu sắp xếp theo chiều giảm, 1: nếu sx theo chiều tăng
  VD
  =RANK(D3,D2:F8,0)
  6. =IF(điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai)
  III) Hàm cắt chuỗi kí tự
  1. Hàm cắt kí tự bên trái
  a.=LEFT(text,n) là hàm cắt chuỗi text đi n kí tự tính từ bên trái
  b. =RIGHT(text,n)là hàm cắt chuỗi text đi n kí tự tính từ bên phải
  2) Hàm tham chiếu
  1. =VLOOKUP(giá trị tham chiếu, bảng tham chiếu, cột giá trị) là hàm tìm kiếm giá trị theo cột
  2. =HLOOKUP(giá trị tham chiếu, bảng tham chiếu, hàng tham chiếu) là hàm tìm kiếm giá trị theo hàng
  Chú ý:
  +Giá trị tham chiếu là một địa chỉ tương đối và là giá trị đầu tiên
  + Bảng tham chiếu là bảng phụ là 1 địa chỉ tuyệt đối (bằng cách ấn F4)
  +Cột gía trị là cột chứa giá trị cần tìm và là những con số
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng năm 2009
 2. tom_stone01

  tom_stone01 Guest

  Còn thiếu hàm nào mọi người bổ sung cho mình với nhá, mình cũng đang cần, thanks
   
 3. tom_stone01

  tom_stone01 Guest

  à. quên mất trong khi làm các bạn có thể sử dụng các hàm vs nhau để cho nó thuận lơi
  VD =IF(D4>27,"Giỏi",IF(AND(D4<=27,D4>18),"Khá","TB")
   
 4. Hàm OR:
  Cú pháp:
  OR (Logical1, Logical2…)
  Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai

  Ví dụ:
  =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)

  Hàm NOT:
  __Cú pháp:
  __ NOT(Logical)
  __Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
  __Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.

  POWER:
  __Hàm trả về lũy thừa của một số.
  __Cú pháp: POWER(Number, Power)
  __Các tham số:
  __- Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.
  __- Power: Là số mũ.
  __Ví dụ
  __= POWER(5,2) = 25

  ngoài ra nếu bạn nào dùng open office cal thì có lệnh này hay hơn nhiều
  và gõ lệnh sau vào bất cứ ô nào:
  =GAME('StarWars')

  game bắn ong kinh điển của thập niên 90
  bản thân tui thích dùng open office hơn
  nó là bộ sản phẩm mạnh
   
 5. studyhard93

  studyhard93 Guest

  Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2009

CHIA SẺ TRANG NÀY