Hóa 12 Este NC

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Cần người giúp bài này ạ. Xin cảm ơn nhìu
View attachment 214159
Nam đẹp trai
Phần 1: cháy cho mol CO2 = 0,15 < mol H2O = 0,17 => A có rượu đơn no
Phần 2:
C: Rượu CnH2n+2O a mol -> D: andehit CnH2nO a mol
Ag+2HNO3->AgNO3+NO2+H2O
0,06---------------------------0,06
TH 1: nếu n = 1 => mol Ag = 4a = 0,06 => a = 0,015 => mD = 32*0,015 < 2,22 => loại
TH 2: nếu n > 1 => mol Ag = 2a = 0,06 => a = 0,03 => MD = 2,22/0,03 = 74 => D: C4H10O 0,03 mol

Mỗi phần: axit RCOOH x mol, rượu C4H10O y mol, este: RCOOC4H9 z mol
Phần 1:
mO = 16*(2x+y+2z) = mA - mC - mH = 2,94 - 12*0,15 - 2*0,17 => 2x + y + 2z = 0,05
Mol NaOH = x + z = 0,015 => y = 0,02
Mol rượu= y + z = 0,03 => z = 0,01 => x = 0,005
Bảo toàn khối lượng phản ứng thuỷ phân => m muối B = mA +mNaOH - mD - mH2O = 2,94 + 40*0,015 - 2,22 - 18x = 1,23
M B = R+67 = 1,23/0,015 = 82 => R = 15 = CH3
Axit: CH3COOH 0,005 mol
Rượu: C3H7-CH2-OH 0,02 mol
Este: CH3-COO-CH2-C3H7 0,01 mol
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
346
410
66
Cần người giúp bài này ạ. Xin cảm ơn nhìu
View attachment 214159
Nam đẹp trai
Tìm được rượu D: C4H10O 0,03 mol
Qui ½hh A: HCOOH 0,015 mol, C4H10O 0,03 mol, H2O x mol, CH2 y mol và H2 z mol
mol CO2 = 0,015 +4*0,03 + y = 0,15 => y = 0,015
=> Axit: CH3COOH 0,015 => axit no => z = 0
Mol H2O = 0,015 + 5*0,03 + x + y = 0,17 => x = -0,01
Từ số mol các chất =>
Axit: CH3COOH 0,005 mol
Rượu: C3H7-CH2-OH 0,02 mol
Este: CH3-COO-CH2-C3H7 0,01 mol
 
Top Bottom