Hóa Este - Lipit

Vân Chung

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
2
0
1
23
Bắc Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp A gồm 1 axit đơn chức, 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (các chất trong A đều có nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m (g) A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy có 135g kết tủa xuất hiện. Đồng thời khối lượng dd giảm 58,5g. Biết số mol ancol trong m (g) A là 0,15. Cho Na dư vào m (g) A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác m (g) A tác dụng vừa đủ dd chứa 12g NaOH. Cho m (g) A vào dd nước brom dư. Hỏi số mol brom phản ứng tối đa là:
A. 0,4 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,7
 

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
20
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
Hỗn hợp A gồm 1 axit đơn chức, 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (các chất trong A đều có nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m (g) A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy có 135g kết tủa xuất hiện. Đồng thời khối lượng dd giảm 58,5g. Biết số mol ancol trong m (g) A là 0,15. Cho Na dư vào m (g) A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác m (g) A tác dụng vừa đủ dd chứa 12g NaOH. Cho m (g) A vào dd nước brom dư. Hỏi số mol brom phản ứng tối đa là:
A. 0,4 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,7
nCaCO3 = nCO2 = 1,35 (MOL)
mdd giảm = m - ( m CO2 + m H2O)
=> mH2O = 0,95 MOL
A + Na DƯ => 2nH2 = n ancol + n axit =. n axit = 0,1 mol
+ nếu este là phenol
=> 2n este + n axit + n NaOH
=. n este = 0,1 mol
=> este có dạng RCOOC6H4R' => C este [tex]\geq[/tex] 7
vì số mol CO2 lẻ số C trong mỗi chất >1 => số C trong ancol phải là số lẻ > 1
=> số C ancol [tex]\geq[/tex] 3
⇒ nC(ancol) + nC(este) ≥ 1,15 mol
⇒ số C trong axit = 2 và số C trong ancol = 3; este là HCOOC6H5
Bảo toàn H:
nH ( Ancol ) + nH axit = 2nH2O - nH este = 1,3 mol
⇒ Hacol + Haxit = 13
Mà số C trong ancol = 3 ⇒ số H ≤ 8
Số C trong axit = 2 ⇒ số H ≤ 4
⇒ Loại
+) Nếu este không phải của phenol
⇒ naxit + neste = nNaOH ⇒ neste = 0,2 mol
Xét cả 3 chất trong hỗn hợp A ta có thể gộp 3 chất lại thành: C1,35H1,9O0,55
⇒ C27H38O11 ⇒ số pi = 9 ⇒ Số pi phản ứng với Brom = 9 – 2 = 7
=> nBr 2 = nPi ancol + npi este = 0,15a + 0,1b + 0,1c
có a+b+c = 7 =? 0,7 < m Br2 < 1,05
 

Vân Chung

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
2
0
1
23
Bắc Giang
Bạn giải thích rõ hơn đoạn phía sau bảo toàn H và phần cuối được ko?
 
Top Bottom