este hay

H

hamchoihaha

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chất hưu cơ A có công thức phân tử C6H10O4 ,mạch thẳng ,không tác dụng với Na kim loại .A tác dụng với dung dịch NaOH thì A tạo thành một muối và hai ancol có khối lượng hơn kém nhau 14 dvC .Nếu cho 0,1 mol A tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M,lấy dung dịch thu dc cô cạn dc bao nhiêu gam chất rắn khan :
A18,8 gam B 14,8 gam C 13 gam D 17,2 gam
 
Top Bottom