Hóa 10 Đốt cháy hết 4,8 gam lưu huỳnh bột

Kitahara

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
107
125
36
Hà Nội
THPT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Cho 2,24 lít (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan gồm:
A. NaHS và Na2S.
B. NaHS.
C. Na2S.
D. Na2S và NaOH.
2. Đốt cháy hết 4,8 gam lưu huỳnh bột trong khí hiđro vừa đủ thu được V lít khí X. Hấp thụ hết khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Tìm m.
Cảm ơn các bạn nhiều ạ.
@tiểu thiên sứ
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,334
4,734
584
Nghệ An
.
1. Cho 2,24 lít (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan gồm:
A. NaHS và Na2S.
B. NaHS.
C. Na2S.
D. Na2S và NaOH.
2. Đốt cháy hết 4,8 gam lưu huỳnh bột trong khí hiđro vừa đủ thu được V lít khí X. Hấp thụ hết khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Tìm m.
Cảm ơn các bạn nhiều ạ.
@tiểu thiên sứ
Kitahara1. Cho 2,24 lít (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan gồm:
A. NaHS và Na2S.
B. NaHS.
C. Na2S.
D. Na2S và NaOH.
[imath]n_{H_2S}=0,1[/imath] [imath]mol[/imath]
[imath]n_{NaOH}=0,17[/imath] [imath]mol[/imath]
ta có tỉ lệ [imath]1:2<H_2S:NaOH=0,1:0,17 =10:17<1[/imath]
~> Dung dịch X gồm các chất tan là [imath]Na_2S[/imath] và [imath]NaHS[/imath]
2. Đốt cháy hết 4,8 gam lưu huỳnh bột trong khí hiđro vừa đủ thu được V lít khí X. Hấp thụ hết khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Tìm m.
[imath]n_S=0,15[/imath] [imath]mol[/imath]
[imath]n_{NaOH}=0,25[/imath] [imath]mol[/imath]
ta có: [imath]1:2<H_2S:NaOH=0,15:0,25 =3:5<1[/imath]
~> Dung dịch Y gồm các chất tan là [imath]Na_2S[/imath] và [imath]NaHS[/imath]
gọi a,c lần lượt là số mol của [imath]Na_2S[/imath] và [imath]NaHS[/imath]
ta có [imath]a+b=0,15[/imath]
[imath]2a+b=0,25[/imath]
[imath]\to a=0,1; b=0,05[/imath]
m=10,6g
____________________________________________
Còn chỗ nào thắc mắc bạn cứ hỏi nhé.
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại Thiên Đường Kiến Thức
Chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom