Sinh 12 Đột biến

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,310
619
Bình Dương

snowkitten151@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng hai 2018
11
5
6
22
Tiền Giang
đốc binh kiều
Bạn có thể đăng câu hỏi lên để mọi người tiện giúp đỡ không ạ?

Khi nói về đột biến điểm ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen đột biến luôn được truyền lại cho tế bào con qua phân bào
II. Đột biến thay thế cặp nucleotit có thể làm cho một gen không được biểu hiện
III. Đột biến gen chỉ xảy ra ở các gen cấu trúc mà không xảy ra ở các gen điều hòa
IV. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X không thể biến đổi bộ ba mã hóa axit amin thành bộ ba kết thúc
 
Top Bottom