Đột biến chuyển đoạn

C

cuncoi123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

****Ở người có sự chuyễn đoạn tương hỗ xẩy ra giữa NST số 13 và NST số 18. Tế bào giảm phân sinh giao tử sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau về nguồn gốc bố mẹ của 2 cặp NST này.
A. 20 B. 24 C. 16 D. 8


****Ở một cá thể sinh vật có sự chuyển đoạn tương hỗ xảy ra giữa một NST số 13 và một NST số 18, lặp đoạn trên một NST của cặp NST số 8, đảo đoạn trên một NST của cặp số 15. Cơ thể trên giảm phân sinh giao tử thì tỉ lệ giao tử không mang đột biến về các cặp NST trên là
A. 1/23. B. 16/23. C. 1/8. D. 1/16.
 
C

cherrynguyen_298

Câu 1.
Mỗi cặp có thể chuyển đoạn trên NST của bố or mẹ nên có thể có 4 loại NST
\Rightarrow Số giao tử tối đa là 4. 4 = 16

Câu 2.

Tỉ lệ giao tử bình thường ở tất cả các nhiễm sắc thể bị đột biến là $\frac{1}{2}$
mà ở đây có 4 cặp nên $(\frac{1}{2})^4=\frac{1}{16}$ → D
 
Top Bottom