Hóa Điện phân

T

toanps_pro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 a M một thời gian thu được dung dịch A và 1,12 lít khí ở anot (đktc). Cho một thanh Mg có khối lượng 4,8 gam vào dung dịch A sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh Mg ra thu được dung dịch có khối lượng bằng khối lượng dung dịch A. Giá trị của a là :
A.0,475
B.0,675
C.0,775
D.1,25
 
Top Bottom