Địa [Địa 11] khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

P

phuthuytocnau_00

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khư vực kinh tế của hai nhóm nước?
2, Dựa vào bảng 1.3 (SGK trang 8) kết hợp với thông tin dưói đây, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.
Tuổi thọ trung bình (tuổi) - năm 2005:
- thế giới: 67
- các nước phát triển: 76
- các nước đang phát triển: 65. Các nước ở Châu Phi có tuổi thọ trung bình là 52 (trong đó khu vực Tây Phi, Đông Phi là 47 - thấp nhất thế giới)
3, chọn ý sai:
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã:
A, làm xuất hiện nhiều ngành mới có hàm lượng kĩ thuật cao (sản xuất vật liệu mới, công nghệ gen,...)
B, làm xuất hiện các dịch vụ nhiều tri thức (ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, viễn thông,...)
C, làm thay đổi cơ cấu lao động xã hội (tỉ lệ những người làm việc bằng trí óc để tạo ra sản phẩm ngày càng cao)
D, làm xuất hiện 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển
4, bài tập số 7, sách bài tập địa lí 11, trang 9
 
Top Bottom