Đề thi vào 10 chuyên lí tỉnh ninh bình năm 2017-2018

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,418
3
4,459
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Bài 1:
a) Cứ 1/3h gọi là một nhớm chuyển động => Vận tốc của xe ở các nhóm chuyển động lần lượt là 0,1,2,3..... là [tex]2^{0}[/tex]v , [tex]2^{1}[/tex]v, [tex]2^{2}[/tex]v,......., [tex]2^{n}[/tex]v
Tổng quãng đường mà xe đi được
S= So+ S1+S2+S3+....+Sn
= [tex]2^{0}[/tex]vt1 + [tex]2^{1}[/tex]vt1 + ....+[tex]2^{n}[/tex]vt1
= vt1( 1 + 2 +....+[tex]2^{n}[/tex]) [tex]\leq[/tex] 120
= 10 (1+2+....+[tex]2^{n}[/tex]) [tex]\leq[/tex] 120
= 1+2+....+ [tex]2^{n}[/tex] [tex]\leq[/tex] 12
Chọn n = 2 => S= 10* 7 =70 (km) <AB
=> Xe phải tiếp tục đi nhóm chuyển động thứ 4 với vận tốc [tex]2^{3}[/tex]v một quãng đường: AB-S = 120-70=50km mới đến B
Vậy thời gian để xe đi từ A -> B là : t=1/3*3+ 1/6*3 + 50/240 [tex]\simeq[/tex] 1,7 (h)
b) Vận tốc trung bình của xe: vtb= s/t = 120/1,7 [tex]\simeq[/tex] 70,6 (km/h)
 
Last edited by a moderator:

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,418
3
4,459
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Cho em hỏi ở câu 2 là nước đang nóng lên như vậy mình có áp dụng được công thức: Qcung cấp = Qtỏa ra môi trường ko ạ?
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,491
349
26
Nước đang nóng lên thì Q cung cấp = Q tỏa ra môi trường + Q để làm nóng nước.

Trong các pt của em phải luôn có tư tưởng: "bảo toàn năng lượng".
 

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,418
3
4,459
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Nước đang nóng lên thì Q cung cấp = Q tỏa ra môi trường + Q để làm nóng nước.

Trong các pt của em phải luôn có tư tưởng: "bảo toàn năng lượng".
Vậy là mình áp dụng cho tất cả các phương trình luôn hả a? Do e chưa học bảo toàn năng lượng nên cũng k rõ nx
 
Top Bottom