Đề thi tốt nghiệp 2013

M

manhmasoi10

1B 2C 3D 4B 5D 6B 7A 8A 9D 10C 11A 12C 13C 14D 15B 16D 17A 18A 19A 20C
21B 22C 23B 24C 25B 26C 27B 28D 29A 30C 31B 32C 33D 34C 35D 36C 37B 38D 39A 40B
chính xác khoảng 90% thôi ^^
 
H

happy.swan

Đây là đáp án các đề của môn sinh mới có.
(Đáp án chính thức)

1370362298_dap-an-sinh-thpt.jpg

 
Top Bottom