Đề thi thử thpt Quốc gia

C

camtuangels

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 5,12g cu phản ứng hoàn toàn với 50,4g dung dich Hno3 60% thu được dung dịch x
Hãy xác định nồng độ % của muối tan trong X biết rằng nếu thêm 210ml dung dịch Koh 2M vào X rồi cô cạn và nung sản phẩm thu được tới khối lượng không đổi thì được 20,76g chất rắn
 
S

sinhhoc1997

Cho Cu phản ứng với HNO3 thì thu được muối Cu(NO3)2.
Cho dung dịch KOH vào thì dung dịch thu được chắc chắn có KNO3.
Cô cạn dung dịch A rồi nung nóng đến khối lượng không đổi thì chất rắn thu được chắc chắn có KNO2, CuO và có thể có KOH dư.
sau khi tìm đc HNO3 pư thì bạn
xét phản ứng của Cu với dung dịch HNO3
Bảo toàn khối lượng:
mCu + mHNO3 = mCu(NO3)2 + mH2O + m(sp khử)
⇒ m(sp khử) = bạn tự tính

rồi tính mddA = mCu+50,4 trừ đi kl sp khử
C%HNO3 (trong ddA) = ?
C%Cu(NO3) (trong ddA) = ? bạn thử làm đi nhé
 
Top Bottom