Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương I

Thảo luận trong 'Các hợp chất vô cơ' bắt đầu bởi hocsinhlop9a3, 27 Tháng mười 2010.

Lượt xem: 20,802

 1. hjhj. sáng nay mình kiểm tra nè.
  mình ko nhớ rõ lắm. đại khái là thế này
  Trăc nghiệm:
  1. Cho quỳ tím vào đ NaOH làm dung dịch chuyển màu xanh. Sau đó, cho đ HCl dư vào, nêu hiện tượng
  A. dung dịch nhạt dần rồi mất màu
  B. dung dịch nhạt dần
  C. dung dịch nhạt dần, mất màu rồi chuyển sang màu đỏ

  2. Cho 11,9 g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị I và II. Cho hỗn hợp vào đ HCl thu được 0,2 mol khí thoát ra. cô cạn dung dịch thu được m g muối khan. tính m?
  A. 13g
  B 10,8g
  C. 11g
  D. Đáp án khác

  3. trong các phản ứng sau , phản ứng nào là phản ứng trung hòa
  A. 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 6H2O
  B. Ca(OH)2 + H3PO4 -> CaHPO4 + H2O
  C. Ca(OH)2 + 2H3PO4 -> Ca(H2PO4)2 + 2H2O

  4. Với các chất : Fe, SO2, SO3, FeSO4,...(không nhớ)
  Điền các chất trên vào chỗ chấm thích hợp(mỗi chất chỉ đươc điền một lần)
  a. ...... + HCl -> FeSO4 + H2
  b. c. mình ko nhớ rõ
  d. ........ + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + ........ + H2O

  II - tự luận
  1. Không dùng thuốc thử hãy nhận biết các chất sau:
  BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, HCl(hình như thế)
  2. Cho thanh kẽm nặng 6,5 g vào 400ml đ CuSO4 1M. Sau một thời gian lấy thanh kẽm ra thấy khối lượng còn 6,4 g. Tính CM các chất trong dung dịch sau phản ứng

  đề này dễ
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng mười 2010
 2. chalitoc

  chalitoc Guest

  Bạn xem mình làm đúng ko :D
  I. Trắc nghiệm
  Câu 1: D
  Câu 2: không biết viết pt :)) bạn viết pt và giải mình xem học tập :D
  Câu 3: A
  Câu 4: Điền:
  a, Fe
  d, FeO - S02
  II. Tự luận:
  bạn làm mình xme học hỏi ==
   
 3. câu 4 d sai rồi
  xin lỗi tại mình nhầm đề. ko có FeO đâu
   
 4. 2. N2CO3 + 2HCl -> 2NCl + H2O + CO2
  MCO3 + HCl -> MCl2 + H2O + CO2
  cứ 1 mol khí thoát ra làm khối lượng muối tăng 71 - 60 = 11(g)
  ....0,1........................................................ x g
  => x = 1,1
  => m muối = 11,9 + 1,1 = 13 (g)
  tự luận
  1. lấy mỗi dd một ít cho tác dụng với 3 dd còn lại, thu được kết quả theo bảng sau
  ......(mọi người tự kẻ)
  khi cho từng dung dịch tác dụng với 3 dd còn lại
  - dung dịch nào tạo kết tủa 2 lần là BaCl2
  - dung dịch nào tạo kết tủa 1 lần và giải phóng khí 1 lần là Na2CO3
  - dung dịch nào tạo kết tủa 1 lần là na2SO4
  - dung dịch nào giải phóng khí 1 lần là HCl
  PTPU:
  BaCl2 + Na2CO3 -> BaCO3 + 2NaCl
  BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 + 2 NaCl
  Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2O + CO2

  2. n CuSO4 = 0,4 mol
  Zn + CuSO4 -> FeSO4 + Cu
  .........0,1.........0,1
  Cứ 1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng thanh kẽm giảm 65 -64 = 1(g)
  ....x.............................................................. 6,5 - 6,4 = 0,1 (g)
  => x = 0,1
  n CuSO4 dư = 0,3
  C M FeSO4 = 0,1 : 0,4 = 0,25(M)
  C M CuSO4 dư = 0,3 : 0,4 = 0,75 (M)
   
 5. ê ê bạn chalitoc sao làm ji mà kì thế câu 1 có câu d đâu bạn
   
 6. minh ko hiu ****************************************************************************************************************************************************************************************************????????
   
 7. thì câu 1 chỉ có a,b,c mà thôi.
  ko có câu d.
  nhưng ý của chalitoc là c đó
   
 8. tớ cũng có đề đây, đây là đề kiểm tra lần một của tớ, dễ cực:
  trắc nghiệm:
  câu 1 : cho các cặp chất sau, những cặp nào có thể phản ứng vs nhau:
  a) Fe và dung dịch HCl
  b) Cu và axit sunfuric loãng
  c) MgO và CO
  d) SO2 và KOH
  điền vào:......................................
  câu 2:
  hòa tan hết 32,4 g ZnO vào dung dịch axit sunfuric loãng 2M thi thể tích cần dùng là bao nhiu??
  điền vào :.....................
  câu 3)trung hòa 20ml axit sunfuric 2M thì khối lượng KOH 5,6 % cần dùng là bao nhiu?.......................
  câu 4 2,5 g một kim loại hóa trị 2 vào nước dư thì thấy có 1,4 l khí bay ra thì kim loại đó là kim loại nào?....................
  II) tự luận
  thực hiện dãy chuyển hóa sau:
  Na=>NaOH=>Na2SO3=>Na2SO4=>BaSO4
  2) nhận biết 3 dung dịch HCL, H2SO4, HNO3
  câu 3) hòa tan 13 gam kẽm vào 25Og dung dịch HCL dư
  a) tính thể tích khỉ thoát ra ở DKTC
  b) tính C% muối kẽm sau phản ứng
  đề này để mấy bạn chưa post bài bao h hoặc post ít bài làm để các bạn mạnh dạn vs diễn đàn nhé: mấy bác siu siu đừng có rớ vào
   
 9. kira_l

  kira_l Guest

  tớ cũng có đề đây, đây là đề kiểm tra lần một của tớ, dễ cực:
  trắc nghiệm:
  câu 1 : cho các cặp chất sau, những cặp nào có thể phản ứng vs nhau:
  a) Fe và dung dịch HCl
  b) Cu và axit sunfuric loãng
  c) MgO và CO
  d) SO2 và KOH
  điền vào:......................................

  cặp a . d là pứ vs nhau đc

  câu 2:
  hòa tan hết 32,4 g ZnO vào dung dịch axit sunfuric loãng 2M thi thể tích cần dùng là bao nhiu??
  điền vào :.........0,2 lít............
  câu 3)trung hòa 20ml axit sunfuric 2M thì khối lượng KOH 5,6 % cần dùng là bao nhiu?.............20g..........
  câu 4 2,5 g một kim loại hóa trị 2 vào nước dư thì thấy có 1,4 l khí bay ra thì kim loại đó là kim loại nào?...............40 là Ca .....
  II) tự luận
  thực hiện dãy chuyển hóa sau:
  Na=>NaOH=>Na2SO3=>Na2SO4=>BaSO4
  2) nhận biết 3 dung dịch HCL, H2SO4, HNO3
  câu 3) hòa tan 13 gam kẽm vào 25Og dung dịch HCL dư
  a) tính thể tích khỉ thoát ra ở DKTC
  b) tính C% muối kẽm sau phản ứng
  đề này để mấy bạn chưa post bài bao h hoặc post ít bài làm để các bạn mạnh dạn vs diễn đàn nhé: mấy bác siu siu đừng có rớ vào

  Na + H2O === NaOH + H2

  NaOH + SO2 === Na2SO3

  Na2SO3 + H2SO4 === Na2SO4 + SO2 + H2O

  Na2SO4 + Ba(OH)2 === BaSO4 + NaOH

  cân bằng đi nhá !

  2> Cho BaCl2 vào

  => có xh kêt tủa => H2SO4

  Cho AgNO3 vào

  xh kết tủa => HCl

  còn lại HNO3

  3 > pt Zn + 2HCl === ZnCl2 + H2
  ..........0,2.................................0,2

  => V_H2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 l

  m_ZnCl2 = 27,2

  =>m_dung dich = 13 + 250 - 0,4 = 262,6

  => C% = 27,2.100/262,6 = 10,36 %

  Tớ là tớ ko có máy tính ! chỗ nào sai sót thì bỏ qua chứ cách làm là đúng
  .........
   
 10. khoaa7_iuhoc

  khoaa7_iuhoc Guest

  mói kiểm sáng nay...nhưng không nhớ đề bạn ah ? Túm lại cũng được, vừa khả năng .... good luck to you
   
 11. Các cặp chất có thể td với nhau: a, d
  [TEX]ZnO + H_2SO_4 \to\ ZnSO_4 + H_2O[/TEX]

  [TEX]n_{ZnO}[/TEX] = 0,4 mol
  => [TEX]V_{H_{2}SO_{4}} = \frac{{0,4}}{2} = 0,2M[/TEX]
  [TEX]n_{H_{2}SO_{4}} = 0,02*2 = 0,04 mol[/TEX]
  Đề này chắc là tính khối lượng dd KOH nhỉ? Cho C% mà!!!
  [TEX]m_{ddKOH} = \frac{{0,8*56*100%}}{{5,6}} = 800 g[/TEX]

  [TEX]R + 2H_2O \to\ R(OH)_2 + H_2[/TEX]
  [TEX]n_{H_{2}} = 0,0625 mol[/TEX]
  Ta có: 0,0625*R = 2,5 \Rightarrow R = 40 (Ca)

  (1) [TEX]Na + H_2O[/TEX]
  (2)[TEX]NaOH + SO_2[/TEX]
  (3) [TEX]Na_2SO_3 + H_2SO_4[/TEX]
  (4) [TEX]Na_2SO_4 + BaCl_2[/TEX]

  Cho dd [TEX]BaCl_2[/TEX] lần lượt vào 3 lọ dd:
  - Tạo kết tủa là [TEX]H_2SO_4[/TEX]
  - K phản ứng: [TEX]HCl, HNO_3[/TEX]
  Cho dd [TEX]AgNO_3[/TEX] vào 2 lọ k phản ứng:
  - Tạo kết tủa trắng là HCl
  - Ko phản ứng: [TEX]HNO_3[/TEX]

  [TEX]Zn + 2HCl \to\ ZnCl_2 + H_2[/TEX]
  [TEX]n_{Zn}= 0,2 mol[/TEX]
  [TEX]V_{H_{2}} = 0,2*22,4 = 4,48l [/TEX]
  [TEX]C%_{ZnCl_{2}} = \frac {{0,2*136*100%}}{{250+13-0,2*2}} = 10,36%[/TEX]
   

CHIA SẺ TRANG NÀY