[Đề 3]Câu 21 - 30

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hardyboywwe, 6 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 4,956

 1. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 21: Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng, ruồi cái mắt nâu, cánh ngắn với ruồi đực mắt đỏ, cánh dài. F1 có kiểu hình 100% ruồi cái mắt đỏ, cánh dài; 100% ruồi đực mắt đỏ, cánh ngắn. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 3/8 mắt đỏ, cánh ngắn; 3/8 mắt đỏ, cánh dài; 1/8 mắt nâu, cánh dài; 1/8 mắt nâu, cánh ngắn.
  (Biết rằng gen A - mắt đỏ, gen a - mắt nâu; gen B - cánh dài, gen b - cánh ngắn).
  Kiểu gen của ruồi F1 là
  A. XAB Xab x XAB Y. B. BbXA Xa x BbXAY.
  C. AaXBXb x AaXbY. D. AaBb x AaBb

  Câu 22: Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh
  A. mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
  B. kiểu phân bố cá thể của quần thể và tỉ lệ giới tính.
  C. cấu trúc tuổi của quần thể và kiểu phân bố của quần thể.
  D. sức sinh sản và mức độ tử vong các cá thể trong quần thể.

  Câu 23: Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về bằng chứng
  A. cơ quan thoái hóa. B. cơ quan tương đồng.
  C. cơ quan tương tự. D. phôi sinh học.

  Câu 24: Ở các loài động vật, cơ thể lai xa có thể hình thành một loài mới khi
  A. chúng có khả năng trinh sản tạo thành một quần thể thích nghi.
  B. chúng cách li sinh sản với hai loài bố mẹ ban đầu.
  C. chúng được đa bội hóa tạo thành quần thể thích nghi.
  D. chúng cách li sinh sản với một trong hai loài bố mẹ ban đầu.

  Câu 25: Khi truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao kề liền của chuỗi thức ăn, dòng năng lượng trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình 90%, do
  1. phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường
  2. một phần do sinh vật không sử dụng được, rơi rụng
  3. một phần do sinh vật thải ra dưới dạng chất bài tiết
  4. một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật.
  Đáp án đúng là
  A. 1,3,4. B. 1,2,3. C. 2,3,4. D. 1,2,4.

  Câu 26: Ruồi giấm có 4 cặp nhiễm sắc thể, số phân tử ADN trong 1 tế bào ở kì cuối của giảm phân I là
  A. 8. B. 2. C. 16. D. 4.

  Câu 27: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi nhân đôi 3 lần,gen bị đột biến 1 cặp nu và đã sử dụng của môi trường 4199 ađênin và 6300 guanin. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra?
  A. Mất 1 cặp nuclêôtit loại G - X. B. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T.
  C. Mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T D. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

  Câu 28: Điều nào sau đây có thể coi là nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái?
  A. Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa.
  B. Sự thay đổi địa hình.
  C. Độ ẩm đất và không khí, lượng mùn, khoáng thay đổi.
  D. Các hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

  Câu 29: Trong điều kiện sống khó khăn ở các khe chật hẹp vùng nước sâu của đáy biển, một số cá đực Edriolychnus schmidti kí sinh trên con cái. Đây là một ví dụ về mối quan hệ
  A. ức chế cảm nhiễm. B. kí sinh - vật chủ.
  C. hỗ trợ cùng loài. D. cạnh tranh cùng loài.

  Câu 30: Biết 1 gen quy định một tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Nếu thế hệ P có kiểu gen AABBDD x aabbdd thì thế hệ lai thứ 2 sẽ xuất hiện bao nhiêu kiểu biến dị tổ hợp?
  A. 6. B. 8. C. 2. D. 4.
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2012
 2. pe_kho_12412

  pe_kho_12412 Guest  giải::)
  Theo đề bài ra ta có P thuần chủng tương phản: mắt nâu >< mắt đỏ mà F1 thu được 100% mắt đỏ => P mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt nâu.
  Quy ước A - mắt đỏ; a - mắt nâu
  => P(màu mắt): ♂AA x ♀aa => F1 là Aa (1)

  Dựa vào kết quả ở F1 ta thấy tính trạng chiều dài lông phân bố không đồng đều ở 2 giới đực và cái => tính trạng chiều dài lông liên kết với NST giới tính; ở đây là NST giới tính X do F2 có kiểu hình chiều dài lông xuất hiện ở cả 2 giới.

  P: ♀cánh ngắn x ♂cánh dài → ♂cánh ngắn & ♀cánh dài
  Ở ruồi giấm; giới dị giao tử là giới đực XY; mà con đực thu được 100% cánh ngắn => ruồi mẹ phải đồng hợp; nếu cánh ngắn do gen trội quy định; mà ruồi mẹ có kiểu gen đồng hợp thì không thể sinh ra ruồi cái cánh dài được => cánh dài trội hoàn toàn so với cánh ngắn.
  Quy ước: B: cánh dài, b: cánh ngắn
  => P( chiều dài cánh ) có kiểu gen XbXb x XBY
  => F1 có ♀ là XBXb; ♂ là XbY (2)

  Từ (1) & (2) => Khi cho F1 lai với nhau thì sẽ là ( Aa x Aa )( XBXb x XbY ) = ( 3 : 1 )( 1 : 1 )

  Theo đề bài ra tỉ lệ thu được tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 = ( 3 : 1 )( 1 : 1 )

  Theo lý thuyết; khi lai hai cặp tính trạng do 2 cặp gen quy định mà tỉ lệ kiểu hình bằng tích tỉ lệ các kiểu hình nhỏ => tuân theo quy luật phân li độc lập

  SĐL P: ♀mắt nâu, cánh ngắn .. x .. ♂mắt đỏ, cánh dài
  .................. aaXbXb .......................... AAXBY
  F1: ♀ AaXBXb mắt đỏ cánh dài; ♂ AaXbY mắt đỏ cánh ngắn
  F1 x F1: ♀ mắt đỏ cánh dài; ♂ mắt đỏ cánh ngắn
  ...................... AaXBXb ..................AaXbY  :-SS
  Câu 22: Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh
  A. mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
  B. kiểu phân bố cá thể của quần thể và tỉ lệ giới tính.
  C. cấu trúc tuổi của quần thể và kiểu phân bố của quần thể.
  D. sức sinh sản và mức độ tử vong các cá thể trong quần thể.

  Câu 23: Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về bằng chứng
  A. cơ quan thoái hóa. B. cơ quan tương đồng.
  C. cơ quan tương tự. D. phôi sinh học.

  Câu 24: Ở các loài động vật, cơ thể lai xa có thể hình thành một loài mới khi
  A. chúng có khả năng trinh sản tạo thành một quần thể thích nghi.
  B. chúng cách li sinh sản với hai loài bố mẹ ban đầu.
  C. chúng được đa bội hóa tạo thành quần thể thích nghi.
  D. chúng cách li sinh sản với một trong hai loài bố mẹ ban đầu.

  Câu 25: Khi truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao kề liền của chuỗi thức ăn, dòng năng lượng trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình 90%, do
  1. phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường
  2. một phần do sinh vật không sử dụng được, rơi rụng
  3. một phần do sinh vật thải ra dưới dạng chất bài tiết
  4. một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật.
  Đáp án đúng là
  A. 1,3,4. B. 1,2,3. C. 2,3,4. D. 1,2,4.

  Câu 26: Ruồi giấm có 4 cặp nhiễm sắc thể, số phân tử ADN trong 1 tế bào ở kì cuối của giảm phân I là
  A. 8. B. 2. C. 16. D. 4.

  kép hay là đơn nhỉ :-??
  Câu 27: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4199 ađênin và 6300 guanin. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra?
  A. Mất 1 cặp nuclêôtit loại G - X. B. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T.
  C. Mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T D. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

  Câu 28: Điều nào sau đây có thể coi là nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái?
  A. Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa.
  B. Sự thay đổi địa hình.
  C. Độ ẩm đất và không khí, lượng mùn, khoáng thay đổi.
  D. Các hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

  Câu 29: Trong điều kiện sống khó khăn ở các khe chật hẹp vùng nước sâu của đáy biển, một số cá đực Edriolychnus schmidti kí sinh trên con cái. Đây là một ví dụ về mối quan hệ
  A. ức chế cảm nhiễm. B. kí sinh - vật chủ.
  C. hỗ trợ cùng loài. D. cạnh tranh cùng loài.

  Câu 30: Biết 1 gen quy định một tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Nếu thế hệ P có kiểu gen AABBDD x aabbdd thì thế hệ lai thứ 2 sẽ xuất hiện bao nhiêu kiểu biến dị tổ hợp?
  A. 6. B. 8. C. 2. D. 4.  [TEX] AABBDD x aabbdd ----->F_1:AaBbD d[/TEX]

  gồm 3 cặp gen dị hợp \Rightarrow [TEX]F_2[/TEX] xuất hiện [TEX]2^3-2=6[/TEX] kiểu BDTH

  ( trừ đi 2 dạng ban đầu là [TEX]AABBDD[/TEX] và [TEX]aabbdd[/TEX]

  |-)
   
 3. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Trong sách giáo khoa có ghi đây là quan hệ kí sinh cùng loài.
  Vậy có thể xem đây là quan hệ kí sinh-vật chủ ^^
   
 4. rainbridge

  rainbridge Guest

  mình cũng nghĩ giống bạn
  nhưng kiểm tra lại thì sgk cb trang 160 trong phần đọc thêm: kí sinh trên đồng loại cũng có thể coi là một hiện tượng "cạnh tranh" giữa các cá thể trong quần thể


  @-)
   
 5. rainbridge

  rainbridge Guest

   
 6. Đề bài này ko chuẩn, phải là sau khi nhân đôi 3 lần thì gen ms bị đb:)

  Tính theo đề bài sau thì mới có đáp án đúng (câu c) :) như này nhé:

  Dễ dàng tính được [TEX]A=T=600;G=X=900[/TEX]

  Nếu như gen ko bị đb thì khi nhân đôi 3 lần cần mtcc:

  [TEX]A_mt=600.(2^3-1)=4200; G_mt=900.(2^3-1)=6300[/TEX]

  mà gen đb khi x2 thì cần 4199 A và 6300 G \Rightarrow mất 1 cặp A-T:)

  Nói tóm lại là gen bị đb sau khi nhân đôi thì mới có đáp án đúng
   
 7. pe_kho_12412

  pe_kho_12412 Guest  theo mình thì đây là các loài động vật, mà lai xa -đa bội hóa chủ yếu cho thực vật nên C mình nghĩ là ko thể , chúng ta cùng quan sát về mặt chữ nhé. nhận thấy B và D cùng đề cập đến việc cách ly sinh sản ;) nên A cũng ko nên tính vào làm gì :D,trắc nghiệm nên đôi khi ko nhớ thì phải suy luận thôi


  uh, câu d đúng oy :D
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2012
 8. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Cơ quan tương tự là chuẩn rồi vì các cơ quan đó đâu có cùng nguồn gốc.
  Vây cá voi là biến dạng chi trước ở động vật trên cạn còn vây cá voi và vây cá ngư long thì không.
  Mặt khác chúng lại thực hiện các chức năng giống nhau là " mái chèo".
   
 9. rainbridge

  rainbridge Guest

  câu này thực chất là do mình ko biết vây cá mập và vây cá ngư long xuất phát từ bộ phận nào
  cho mình hỏi cá mập có thuộc lớp thú ko? cá ngư long là cá như thế nào?
   
 10. rainbridge

  rainbridge Guest

   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng năm 2012
 11. rainbridge

  rainbridge Guest

   
 12. le_phuong93

  le_phuong93 Guest

  ^^ Cá mập là thuộc lớp cá bạn nhé, cá voi thuộc lớp thú và cá ngư long là thuộc lớp bò sát.
   
 13. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  21c -22d -23c -24b -25c -26d -27c -28c -29b -30a

  ____________________________________
   
 14. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  Ở đây mình đã đính chính lại đề của câu 27,đáp án cuối cùng ở đây vẫn là C nhé!


   
 15. rainbridge

  rainbridge Guest

  góp ý

  câu 26a, 28d mới đúng
  .....................
  .......................
  ......................
   
 16. nhat159632

  nhat159632 Guest

  cac ban giai giup minh cau nay voi

  Ở một loài động vật xét hai cặp alen A bình thường, a bệnh M và B bình thường, b bệnh P. Hai cặp alen đều nằm trên NST thường. Giả sử trong quần thể có kiểu gen AA chiếm 72%, Aa chiếm 8%, BB chiếm 76%, Bb chiếm 4%. Xác suất cặp lai bố mẹ bình thường sinh một con mắc cả hai bệnh này là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 0,08%.
  B. 0,02%
  C. 0,04175%
  D. 0,03125%.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY