[Đề 17]Câu 21 - 30.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hardyboywwe, 24 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 3,746

 1. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 21. Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có T + X = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một
  A+G
  chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các
  loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:
  A. A + G = 25%; T + X = 75%. B. A + G = 80%; T + X = 20%.
  C. A + G = 75%; T + X = 25%. D. A + G = 20%; T + X = 80%.

  Câu 22. Cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân đen mắt trắng, 5% con đực thân xám mắt trắng, 5% con đực thân đen mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Phép lai này chịu sự chi phối của các quy luật :
  1. Di truyền trội lặn hoàn toàn.
  2. Gen nằm trên NST X, di truyền chéo.
  3. Liên kết gen không hoàn toàn.
  4. Phân li độc lập.
  Phương án đúng :
  A. 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 4.

  Câu 23. Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 21 NST, một số tế bào có 19 NST, các tế bào còn lại có 20 NST. Đây là dạng đột biến
  A. Lệch bội, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.
  B. Đột biến đa bội lẻ, được phát sinh trong giảm phân tạo giao tử ở bố hoặc mẹ.
  C. Đa bội chẵn, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.
  D. Lệch bội, được phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở bố và mẹ.


  Câu 24. Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, phương pháp không được sử dụng là
  A. chuyển gen bằng súng bắn gen. B. chuyển gen bằng thực khuẩn thể.
  C. chuyển gen trực tiếp qua ống phấn. D. chuyển gen bằng plasmit.


  Câu 25. Nếu cả 4 hệ sinh thái dưới đây đều bị nhiễm độc chì với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào dưới đây sẽ bị nhiễm độc chì nhiều nhất?
  A. Tảo đơn bào → thân mềm → cá → người.
  B. Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người.
  C. Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → chim→ người.
  D. Tảo đơn bào → cá → người.

  Câu 26.Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là
  A. AaBB x aabb. B. AB/ab x ab/ab. C. AaBb x aabb. D. Ab/aB x ab/ab.

  Câu 27. Bệnh phenylketo niệu xảy ra do
  A. dư thừa tirozin trong nước tiểu.
  B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X.
  C. chuỗi beta trong phân tử hemoglobin có sự biến đổi một axit amin.
  D. thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phenylalanin trong thức ăn thành tirozin.

  Câu 28.Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kỳ làm tăng lượng mêlanin nên da xẫm hơn. Nếu 2 người cùng có kiểu gen AaBbDd kết hôn thì xác suất đẻ con da trắng là
  A. 1/16 B. 1/64 C. 3/256 D. 9/128

  Câu 29. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa ?
  A. Di - nhập gen. B. Giao phối không ngẫu nhiên.
  C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Giao phối ngẫu nhiên.

  Câu 30. Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là
  A. tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại.
  B. hạn chế được hiện tượng thoái hóa.
  C. tạo được hiện tượng ưu thế lai tốt nhất.
  D. khắc phục được hiện tượng bất thụ trong lai xa.
   
 2. hazamakuroo

  hazamakuroo Guest

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 3. so_0

  so_0 Guest

  Câu 21. Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có T + X = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một
  A+G
  chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các
  loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:
  A. A + G = 25%; T + X = 75%. B. A + G = 80%; T + X = 20%.
  C. A + G = 75%; T + X = 25%. D. A + G = 20%; T + X = 80%.

  Câu 22. Cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân đen mắt trắng, 5% con đực thân xám mắt trắng, 5% con đực thân đen mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Phép lai này chịu sự chi phối của các quy luật :
  1. Di truyền trội lặn hoàn toàn.
  2. Gen nằm trên NST X, di truyền chéo.
  3. Liên kết gen không hoàn toàn.
  4. Phân li độc lập.
  Phương án đúng :
  A. 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 4.

  Câu 23. Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 21 NST, một số tế bào có 19 NST, các tế bào còn lại có 20 NST. Đây là dạng đột biến
  A. Lệch bội, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.
  B. Đột biến đa bội lẻ, được phát sinh trong giảm phân tạo giao tử ở bố hoặc mẹ.
  C. Đa bội chẵn, được phát sinh trong quá trình phân bào nguyên phân.
  D. Lệch bội, được phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở bố và mẹ.


  Câu 24. Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, phương pháp không được sử dụng là
  A. chuyển gen bằng súng bắn gen. B. chuyển gen bằng thực khuẩn thể.
  C. chuyển gen trực tiếp qua ống phấn. D. chuyển gen bằng plasmit.


  Câu 25. Nếu cả 4 hệ sinh thái dưới đây đều bị nhiễm độc chì với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào dưới đây sẽ bị nhiễm độc chì nhiều nhất?
  A. Tảo đơn bào → thân mềm → cá → người.
  B. Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người.
  C. Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → chim→ người.
  D. Tảo đơn bào → cá → người.

  Câu 26.Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là
  A. AaBB x aabb. B. AB/ab x ab/ab. C. AaBb x aabb. D. Ab/aB x ab/ab.

  Câu 27. Bệnh phenylketo niệu xảy ra do
  A. dư thừa tirozin trong nước tiểu.
  B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X.
  C. chuỗi beta trong phân tử hemoglobin có sự biến đổi một axit amin.
  D. thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phenylalanin trong thức ăn thành tirozin.

  Câu 28.Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kỳ làm tăng lượng mêlanin nên da xẫm hơn. Nếu 2 người cùng có kiểu gen AaBbDd kết hôn thì xác suất đẻ con da trắng là
  A. 1/16 B. 1/64 C. 3/256 D. 9/128

  Câu 29. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa ?
  A. Di - nhập gen. B. Giao phối không ngẫu nhiên.
  C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Giao phối ngẫu nhiên.

  Câu 30. Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là
  A. tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại.
  B. hạn chế được hiện tượng thoái hóa.
  C. tạo được hiện tượng ưu thế lai tốt nhất.
  D. khắc phục được hiện tượng bất thụ trong lai xa.
   
 4. so_0

  so_0 Guest

  câu 23: nguyên phân mờ :)
  câu 25: tỉ lệ cao đỏ, thấp trắng < 0,25 nên là giao tử hoán vị chứ ---> chọn D
  câu 30: ưu thế giữa lai tế bào so với lai hữu tính. SGK có ghi
   
 5. hazamakuroo

  hazamakuroo Guest

  Câu này mình nhìn nhầm rùi ! so_0 làm đúng nha !
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY