danh pháp hợp chất hữu cơ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi defhuong, 23 Tháng mười 2011.

Lượt xem: 891

 1. defhuong

  defhuong Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Câu 1: Hỗn hợp X gồm propin và một ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
  dư thuđược 46,2 gam kết tủa. A là:
  A. But-1-in. B. But-2-in. C. Axetilen. D. Pent-1-in.
  Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một hiđrocacbon A rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình I đựng dung dị
  đặc, dư; bình II đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình I tăng 5,4 gam; bình II tăng 17,6 gam
  không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. A là:
  A. But-1-in. B. But-2-in. C. Buta-1,3-đien. D. B hoặc C.
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2011
 2. chontengi

  chontengi Guest  TH ankin là C2H2

  --> mkt = 0,15.(147 + 240) = 58,05 ( Loại)

  TH # C2H2

  C3H4 và CnH2n-2

  147.0,15 + 0,15.(R + 132) = 46,2

  R = 29 --> - CH2-CH3

  [TEX]CH3-CH2-C \equiv CH[/TEX]


  nH2O = 0,3 ; nCO2 = 0,4

  --> CnH2n-2 --> n = 3

  C3H4

  là ankađien hoặc ankin ko có nối 3 đầu mạch

   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2011
 3. defhuong

  defhuong Guest

  ................................................................................................................
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2011
 4. Không tác dụng AgNO3/NH3=>Loại A butin1 vì có nối 3 đầu mạch
  Nhắc lại:Những chất có nối 3 đầu mạch đều tác dụng AgNO3/NH3

  nH2O = 0,3 ; nCO2 = 0,4
  mol CO2>mol H2O=>A có công thức CnH2n-2 (n là số C trong hidrocacbon A)

  mol CO2 = mol đốt nhân số C trong hidrocacbon A
  mol đốt = mol CO2 -mol H2O=0,1
  =>Số C trong hidrocacbon A=0,3:0,1=3=>C3H4

  C3H4 là ankađien hoặc ankin ko có nối 3 đầu mạch =>Chọn D

  Nhắc lại kiến thức
  *MolCO2> mol H2O=> Ankadien hoặc ankin công thức CnH2n-2
  em tính ngay được mol đốt = mol CO2-mol nước
  *mol CO2=mol H2O=>ANKEN công thức CnH2n
  *mol CO2<mol H2O=>ANKAN công thức CnH2n+2
  em tính ngay được mol đốt = mol nước - mol CO2

  số C (còn gọi là n) được tính như sau
  mol CO2= mol đốt nhân số C
  mol H2O= mol đốt nhân nửa số H
   

CHIA SẺ TRANG NÀY