Poll Results: Cái này có hơi quá chương trình ko? Có nên post tiếp ko?

Members who voted for 'Không quá chương trình nhưng, nên post tiếp'

-->