Poll Results: Cái này có hơi quá chương trình ko? Có nên post tiếp ko?

Members who voted for 'Hơi quá chương trình, nhưng nên post tiếp.'

-->