Sử 9 Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Thread starter dream_link
  • Ngày gửi
  • Replies 17
  • Views 12,680

D

dream_link

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Trình bày sự ra đời cùa Đảng Cộng sản VN? Ý nghĩa của sự ra đời đó.
2. Phân tích thời cơ cách mạng tháng 8. Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương & HCM trong cách mạng tháng 8 thể hiện như thế nào? Dẫn chứng.
3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8.
4. Tại sao nói nước VN Dân chủ cộng hoà ngay sau khi thành lập rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"? Biện pháp giải quyết giặc đói, giặc ***, khó khăn tài chính.

Mọi người cùng thảo luận nha! ;)
 
T

tieuhoathuong_97

1)+ 4) Search trên hocmai có rồi đấy bn.Bn nên tìm kiếm trên hocmai trc khi post pài nha.Và ý nghĩa thì có trong sgk rồi đó,bn tham khảo lại nha
3)* Nguyên nhân:
+Đó là kết quả của 15 năm đấu tranh,đầy hi sinh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng,là kết quả tổng hợp của 3 cao trào.
+Đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Đông Dương.Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là điều kiện cơ bản,quyết định thắng lợi cách mạng 8/1945.
+Cách mạng 8 nổ ra trong hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi.Đó là lúc phe phát xít đã bại trận.Kẻ thù trực tiếp của dân VN là phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng Minh,quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu.
*Ý nghĩa:
+CM tháng 8 đã đập tan ách thống trị của đế quốc và phong kiến,lập ra nc VN dân chủ CH
+CM tháng 8/1945 đã đánh dấu 1 trang sử vẻ vang cho dân tộc ta,đánh dấu sự đổi đời của 1 dân tộc.Đưa nc ta thành 1 nc độc lập dân chủ
+Mở ra kỉ nguyên độc lập tự do-dân chủ xã hội
2)Mình không biết đc,các mem giúp đỡ:)
 
N

nhocphuc_pro

Câu 4:
- Những khó khăn về kinh tế, tài chính: Nạm đói vẫn còn, ngân quỹ nhà nước hầu như trống rỗng.

- Những khó khăn về chính trị, văn hoá : Chính quyền mới thành lập còn non yếu, 90% dân số mù chữ.

- Đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn về đối ngoại:

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: được sự giúp sức của Mĩ, 20 vạn quân Tưởng ào ạt vào miền Bắc nước ta.

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: được sự tiếp sức của thực dân Anh, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Những khó khăn ấy, đặt nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà trước một tình thế như " ngàn cân treo sợi tóc".
Các biện pháp như bình dân học vụ; hũ gạo kháng chiến;............................
 
M

meongocxi

để làm câu 2 thì trước hết mọi người cùng phân tích khái niêm thời cơ nhé;))
 
M

meongocxi

hì, khái niệm thời cơ hình như đã nói rồi thì phải mình xin nhắc lại một chút: để làm được câu hỏi này bạn cần phải hiểu " thời cơ" là gì? thời cơ chín muồi khi có đầy đủ những nhân tố nào? từ đó liên hệ với cuộc cách mạng tháng Tám của Việt Nam? xem cách mạng VN diễn ra trong thời cơ ntn? Và trước thời cơ thuận lợi đó Đảng , chính phủ ta đã có những hành động nào để chớp thời cơ đó.........

@ đúng rồi đó em, em xem tình hình thế giới lúc này có gì nổi bật ảnh hưởng đến cách mạng các nước , dân tộc thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng nhé! đó chính là thời cơ khách quan thuận lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945!

@ 123cuoilenroimoichuyensequa hok phải là anh nhé:((
 
Last edited by a moderator:
N

nhixuan

Hj

:D:D:D 1/Thể hiện ở chỗ phải giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân trước khi quân Đông minh đổ bộ.Hồ Chủ tịch và mặt trận Việt Minh ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.Trong hoàn cảnh sau đảo chính tháng 3,năm 1945,quân Nhật đảo chính Pháp,Nhưng Phát xít Nhật đã tan rã trên toàn mặt trận Viễn đông(hồng quân Liên Xô đánh tan 1 triệu quân Quan Đông,trên Trung Quốc,Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hi ro si ma va Na ga xa ki),Ở Đông Dương phát xít Nhật giãy chết,hoang mang cực độ,Ta nắm thời cơ giải phóng dân tộc,làm chủ đất nước thoát khỏi ách thống trị của đế quốc,xây dựng đất nước tự chủ,không để cho quân Đồng minh lấy danh nghĩa giải giáp phát xít Nhật mà tái chiếm đất nước,Lực lượng cách mạng từ quân sự đến chính trị đã lớn mạnh đủ sức đánh bại kẻ thù
Như vậy sự nhuần nhuyễn giữa yếu tố bên ngoài và bên trong,sự kết hợp giữa điều kiện khách quan và chủ quan đã có đủ và chín muồi,tổng khởi nghĩa giành chính quyền là một quyết định thể hiện sự tài tình,sáng tạo và kịp thời của Đảng Cộng sản và Hồ Chủ tịch.Trong Tuyên ngôn độc lập,Hồ chủ tịch viết:pháp chạy,Nhật hàng,vua Bảo Đại thoái vị,nhân dân ta đã đứng lên ... \exists
 
N

ngocdiep2000

câu 3 nha

*ý nghĩa:-cách mạng tháng 8 là sự kiện vĩ đại trong lich sử dân tộc phá tan xiềm xích nô lệ Nhật Pháp, lật đổ chế độ phong kiến.
-Lập ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra 1 kỉ nguyên độc lập dân tộc.
-Cổ vũ nd thế giới trong việc đấu tranh chống phat xít.
*Nguên nhân:
-Nuóc ta có truyèn thống yeu nước.
-khối liên minh công nông vững chắc, sự lãnh đạo sáng suốt của đảng.
-chủ nghĩa phát xít suy ở chính quyền Châu Âu, Châu á điều kiện quốc tế thuận lợi.
 
N

nhokdangyeu01

Câu 1

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là tất yếu của lịch sử.
+ Kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.
+ Sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
+ Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, khoa học của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức.
+ Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cũng là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã, cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản kết thúc. Ngọn cờ phản đế, phản phong được chuyển sang tay giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam.
- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mạng Việt Nam
+ Sự ra đời của Đảng đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX.
+ Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng".
+ Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
+ Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.
 
N

nhokdangyeu01

Câu 3

Nguyên nhân
Nguyên nhân thắng lợi :
* Nguyên nhân khách quan: Cách mạnh tháng 8 nổ ra trong hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi. Đó là lúc phe phát xít đã bại trận. Kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam là phát xít Nhật đã phải đầu hàng đồng minh. Quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang, rệu rã.
* Nguyên nhân chủ quan:
- Đó là kết quả của 15 năm đấu tranh gian khổ, đầy hy sinh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, là kết quả tổng hợp của 3 cao trào cách mạng.
- Đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là điều kiện cơ bản, quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945.
 
N

nhokdangyeu01

Câu 3

Ý nghĩa lịch sử:
* Đối với dân tộc:
- Cách mạng Tháng Tám đã đập tan ách thống trị của đế quốc và phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
- Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đánh dấu một trang sử vẻ vang của dân tộc ta, đánh dấu sự đổi đời của một dân tộc. Cách mạng Tháng Tám đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dân chủ, đưa Đảng ta từ một Đảng không hợp pháp trở thành một Đảng nắm chính quyền, đưa dân tộc ta lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới.
- Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng nước ta- kỷ nguyên của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
- Cách mạng tháng Tám là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản. Đây là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác- Lênin ở một nước thuộc địa.
* Đối với quốc tế:
- Cách mạng Tháng Tám đã nâng cao vị thế quốc tế của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
-Cách mạng Tháng Tám đã phá tan một mắt xích quan trọng của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ.
- Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh giành độc lập.
 
S

satthuphucthu

Câu1:
Tình hình thế giới
Đến năm 1914, các nước đế quốc Anh, Nga, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật chiếm một khu vực thuộc địa rộng 65 triệu km vuông với số dân 523,4 triệu người (so với diện tích các nước đó là 16,5 triệu km vuông và dân số 437,2 triệu).[3]
Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công. Sự ra đời của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết vào năm 1922.
Tháng 3 năm 1919, Quốc tế cộng sản được thành lập.
[sửa]Tình hình Việt Nam
Kinh tế:
Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì bên cạnh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới được du nhập vào Việt Nam.
Kinh tế Việt Nam bị kìm hãm trong vòng lạc hậu, về cơ bản vẫn là nền kinh tế nông nghiệp và phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.
Xã hội:
Từ xã hội phong kiến độc lập trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
Xã hội có sự phân hóa thành 5 giai cấp: Giai cấp địa chủ phong kiến, giai cấp nông dân, giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp công nhân.
Chính trị: tồn tại 2 chế độ.
Triều đình phong kiến bù nhìn.
Chế độ thực dân Pháp.
[sửa]Hình thành và các hoạt động đầu tiên
Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 [4] đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương (Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng; thành viên từ một nhóm thứ ba tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp có mặt). Hội nghị hợp nhất này diễn ra tại căn nhà của một công nhân ở bán đảo Cửu Long (Kowloon) từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930, đúng vào dịp Tết năm Canh Ngọ. Tham dự Hội nghị có 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm) và 3 đại biểu ở nước ngoài (có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đại biểu của Quốc tế Cộng sản). Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan trọng như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam
 
S

satthuphucthu

Câu1:
Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển cao do tác động của chủ nghĩa Mác- Lênin, đòi hỏi phải có chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.
- Trong năm 1929, ở nước ta có ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động riêng lẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng của nhau, gây trở ngại cho phong trào cách mạng. Do đó, yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam là phải có một đảng thống nhất trong cả nước.
- Quốc tế Cộng sản chỉ thị cho những người cộng sản Đông Dương thực hiện yêu cầu đó, nên Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị thống nhất Đảng tại Cửu Long ( Hương Cảng )
Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị, họp từ 3-2 đến 7-2-1930, đã thảo luận và đi đến quyết định :
- Thống nhất các tổ chức Cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Cương lĩnh chínhtrị đầu tiên của Đảng ( chính cương và sách lược vắn tắt ) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
- Bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng.
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 ( tháng 10-1930 lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương ) là kết quả tất yếu của nhu cầu lịch sử của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm thập niên đầu củ thế kỉ XX.
- Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.
- Chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam, mở đầu thời kì cách mạng nước ta có Đảng của giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối. Từ đây cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam, đó là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
S

satthuphucthu

Câu2:
cách mạng tháng 8/1945 thắng lợi ngoài việc chuẩn bị chu đáo còn cần có thời cơ cách mạng .thời cơ là sự kết nhuần nhuyễn điều bên trong,bên ngoài <chủ quan,khách quan > trong đó điều kiện chủ quan giữ vai trò quan trọng nhất.

a,chủ quan:

đảng cộng sản đông dương lãnh đạo suốt 15 năm với ba cuộc diễn tập lớn 30-31,36-39,39-45 trong đó phong trao giải

phong dân tộc 39-45 đảng đã chuẩn bị đầy đủ đường lối chính trị lượng vũ trang căn cứ địa cách mạng.bước đầu tập dược

khởi nghĩa vũ trang cho nhân dân

phát xịt nhật bị đồng minh đánh bại khi đó đồng minh chưa vào nước ta bọn nhật hoang mang cực độ mất hết tinh thần chiến đấu

qua cao trào kháng nhật cứu cước đã bước đầu tập dược cho nhân dân khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân

b.khách quan

thời cơ ngàn năm có một phát xịt đức bị đồng minh đánh bại tháng 5-1945.phát xít nhật bị đồng minh đánh bại 14-8 đầu

hàng vô điều kiện ngày 15-8

như vậy cách mạng tháng 8 thành công ngoài việc chuẩn bị đáo thì thời cơ khách quan ,chủ quan đều chín muồi.đó là thời cơ ngàn năm vì nó rất hiếm ,quý nếu bỏ qua thì thơi sẽ không bao giờ đến .nên đảng ta đã phát động lệnh tổng khởi nghĩa

giành quyền trong toàn quốc
 
S

satthuphucthu

Câu22:
1/Thể hiện ở chỗ phải giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân trước khi quân Đông minh đổ bộ.Hồ Chủ tịch và mặt trận Việt Minh ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.Trong hoàn cảnh sau đảo chính tháng 3,năm 1945,quân Nhật đảo chính Pháp,Nhưng Phát xít Nhật đã tan rã trên toàn mặt trận Viễn đông(hồng quân Liên Xô đánh tan 1 triệu quân Quan Đông,trên Trung Quốc,Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hi ro si ma va Na ga xa ki),Ở Đông Dương phát xít Nhật giãy chết,hoang mang cực độ,Ta nắm thời cơ giải phóng dân tộc,làm chủ đất nước thoát khỏi ách thống trị của đế quốc,xây dựng đất nước tự chủ,không để cho quân Đồng minh lấy danh nghĩa giải giáp phát xít Nhật mà tái chiếm đất nước,Lực lượng cách mạng từ quân sự đến chính trị đã lớn mạnh đủ sức đánh bại kẻ thù
Như vậy sự nhuần nhuyễn giữa yếu tố bên ngoài và bên trong,sự kết hợp giữa điều kiện khách quan và chủ quan đã có đủ và chín muồi,tổng khởi nghĩa giành chính quyền là một quyết định thể hiện sự tài tình,sáng tạo và kịp thời của Đảng Cộng sản và Hồ Chủ tịch.Trong Tuyên ngôn độc lập,Hồ chủ tịch viết:pháp chạy,Nhật hàng,vua Bảo Đại thoái vị,nhân dân ta đã đứng lên
 
S

satthuphucthu

Câu 3:phân tích thời cơ bùng nổ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945? Những nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm?
1. Nguyên nhân thắng lợi :
* Nguyên nhân khách quan: Cách mạnh tháng 8 nổ ra trong hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi. Đó là lúc phe phát xít đã bại trận. Kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam là phát xít Nhật đã phải đầu hàng đồng minh. Quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang, rệu rã.
* Nguyên nhân chủ quan:
- Đó là kết quả của 15 năm đấu tranh gian khổ, đầy hy sinh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, là kết quả tổng hợp của 3 cao trào cách mạng.
- Đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là điều kiện cơ bản, quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945.
2. Ý nghĩa lịch sử:
* Đối với dân tộc:
- Cách mạng Tháng Tám đã đập tan ách thống trị của đế quốc và phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
- Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đánh dấu một trang sử vẻ vang của dân tộc ta, đánh dấu sự đổi đời của một dân tộc. Cách mạng Tháng Tám đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dân chủ, đưa Đảng ta từ một Đảng không hợp pháp trở thành một Đảng nắm chính quyền, đưa dân tộc ta lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới.
- Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng nước ta- kỷ nguyên của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
- Cách mạng tháng Tám là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản. Đây là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác- Lênin ở một nước thuộc địa.
* Đối với quốc tế:
- Cách mạng Tháng Tám đã nâng cao vị thế quốc tế của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
-Cách mạng Tháng Tám đã phá tan một mắt xích quan trọng của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ.
- Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh giành độc lập.
3. Những bài học kinh nghiệm:
Cách mạng tháng Tám thành công đã để lại cho Đảng ta và nhân dân Việt nam nhiều bài học quý báu, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc. Đó là những bài học chính sau đây:
- Một là: Gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Tuy 2 nhiệm vụ không tách rời nhau nhưng chống đế quốc phải là nhiệm vụ hàng đầu, chống phong kiến phải phục tùng nhiệm vụ chống đế quốc và phải thực hiện từng bước với những khẩu hiệu thích hợp. Đường lối này đã được khẳng định trong đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và trở thành cương lĩnh của Đảng ta.
- Hai là: Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh Công – Nông.
- Ba là: Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.
- Bốn là: Kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách
thích hợp để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân.
- Năm là: Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chớp đúng thời cơ.
-Sáu là: Xây dựng một Đảng Mác-Lênin đủ sức lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền
Tóm lại: Thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945 là kết quả tất yếu của 15 năm chuẩn bị chu đáo của Đảng ta, là kết quả của cuộc đấu tranh yêu nước rộng lớn của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
 
S

satthuphucthu

Câu 4:
ình hình Việt Nam sau CMT8 được coi là "ngàn cân treo sợi tóc" thể hiện ở nhiều mặt:
_trước hết:để giải giáp quân Nhật, theo thỏa thuận của các cường quốc tại các hội nghị Ianta, potxdam,hòa hội Paris, việc giải giáp quân Nhật tại Đông Dương do quân Anh đảm nhiệm.Cụ thể, ở VN:miền Bắc là 20 vạn quân Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách đang âm mưu phá hoại chính quyền nước ta.Ở miền Nam, quân Anh giúp đỡ quân Pháp quay lại xâm lược nước ta. Thêm nữa, còn khoảng 6 vạn quân Nhật chưa được giải giáp vẫn ở trên lãnh thổ nước ta. Bọn phản cách mạng nhân cơ hội Pháp quay lại, làm tay sai cho chúng để chống phá cách mạng VN.
_chính quyền ta mới thành lập,còn khá non trẻ
_Về tài chính:quốc khố trống rỗng, chính quyền cách mạng còn chua kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương.
_về kinh tế: nông nghiệp lạc hậu, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. công nghiệp trì trệ. Nạn đói cuối năm 1944- đầu năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết vẫn chưa được khắc phục, nguy cơ nạn đói mới.
_về văn hóa, giáo dục: tàn dư văn hóa phong kiến nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ.
Nhưng bù lại, ta có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo dựng được khối đoàn kết công-nông-binh vững chắc. trên thế giới, hệ thống XHCN đang dần trở thành hệ thống thế giới, ta có được sự ủng hộ của các nước XHCN trên thế giới.
 
S

satthuphucthu

Câu 4:
Cách mạng tháng tám thành công, VN giành độc lập trong bối cảnh Đại chiến thế giới II kết thúc, phe Đồng minh và Nga chiến thắng phát xít, nắm quyền giải quyết chiến tranh. Ở VN theo kế hoạch của Đồng minh, quân Anh, Ấn vào giải giáp quân Nhật.Ở miền Bắc, núp sau quân Anh, Ấn là quân đội của Tưởng Giới Thạch (TQ), ở miền Nam, núp sau quân Anh là quân Pháp (đã bị quan Nhật hất cẳng khỏi Đông Dương từ đầu năm 1945). Trên đất nước ta lúc đó có đến 5 đội quân NN đều có dã tâm chiếm đóng nước ta. Trong nước, chính quyền Bảo đại tuy đã đầu hàng CM nhưng vẫn dựa vào Người Pháp để phục hồi Nhà nước phong kiến; quân Tưởng cũng có ý đồ dựng nên chính quyền bù nhìn thân Quốc dân đảng; các băng nhóm phản động nổi lên ở khắp nơi, cát cứ các vùng từ miền núi cao đến đồng bằng, đô thị. Ta mới tuyên bố độc lập được 20 ngày thì ngày 23/9 quân Pháp đã gây hấn ở Nam Bộ. Nhà nước VN non trẻ ngân khố QG không có gì đã phải đối mặt với giặc đói, giặc *** (hơn 90% dân ta mù chữ) và giặc ngoại xâm. Trong bối cảnh đó, vận nước ví như ngàn cân treo sợi tóc (không phải tình hình mà là vận nước).
 
Top Bottom