Dạng bài trong đề thi đại học.

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi cuongelead123, 13 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 7,100

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Ở một loài thực vật, cao trội với thấp,hoa tím trội với hoa trắng, quả đỏ trội với vàng
  quy uoc: cao A, tím B, quả đỏ E
  phép lai AB\ab DE\de lai vói cay có kg tương tự trong trường hợp giảm phân bình thường
  quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen giữa alen B và b với ts 20%. E va e với ts 40%. F1 có kiểu hình cao tim dỏ tròn chiếm tỉ lệ
  A. 18,75% B. 38,94%. C. 30,25%. D. 56,25%

  2. Ở một loài thực vật, tính trạng hình quả do hai gen không alen phân li độc lập quy
  định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong
  hai alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một
  gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho
  cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ :
  5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ.
  Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?
  A. AD\ad Bb B Ad\aD Bb C Ad\AD BB C.BD\bd Aa  3.Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với thân đen a
  quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định
  hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so
  với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho
  giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng
  số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng
  không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là
  A. 45,0%. B. 30,0%. C. 60,0%. D. 7,5%.

  4.Ở một loài thực vật, alen A thân cao trội hoàn toàn so với alen a
  thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả
  đỏ giao phấn với cây thân cao, quả đỏ (P), trong tổng số các cây thu được ở F1, số cây có kiểu hình
  thân thấp, quả vàng chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình
  thân cao, quả đỏ có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 là
  D. 59%. A. 66%. B. 1%. C. 51%.
  5. Ở ngô, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định máu sắc hạt, mỗi
  gen đều có 2 alen (A, a; B, b; R, r). Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, R cho hạt
  có màu; các kiểu gen còn lại đều cho hạt không màu. Lấy phấn của cây mọc từ hạt có màu (P) thụ
  phấn cho 2 cây:
  - Cây thứ nhất có kiểu gen aabbRR thu được các cây lai có 50% số cây cho hạt có màu;
  - Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu được các cây lai có 25% số cây cho hạt có màu.
  Kiểu gen của cây (P) là
  A. AaBbRr. B. AABbRr. C. AaBBRr. D. AaBbRR.
  6. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tạo giao tư luõng bội đều có
  năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen AAaa cho đời con có
  kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ .
  A.1\2 B.17\18 C.4\9 D.2\9
   
 2. xda220355

  xda220355 Guest

  bài 1, thực hiện riêng từng phép lai:và sử dụng công thức tính nhanh (trội,trội)-(lặn,lặn) = 50%=0,5
  +, AB/ab x AB/ab có f=20%
  ---> kiểu hình lặn là ab/ab = 0,4.0,4=0,16
  --->kiểu hình trội,trội là A_B_ = 0,5+0,16=0.66
  +, DE/de x DE/de có f=40%
  KH lặn là de/de = 0,3.0,3=0,09
  -->KH trội là D_E_ = 0,5+0,09=0,59
  vậy tỉ lệ KH trội về tất cả các gen=0,66.0,59=38,94%

  bài 2, thử từng đáp án --->đáp án B đúng. đầu tiên loại dap án C vì ko cho quả dài

  bài 3, ruồi giấm đực ko có HVG --->KG của ruồi đực là AB/abX^DY

  vì xuất hiện KH lặn về tất cả các gen
  ---> KG của ruồi cái là AB/abX^DX^d hoặc Ab/aBX^DX^d
  KH lặn về tất cả các gen chiếm 2,5% <=>KG là ab/abX^dY=x.(1/2).(1/2).(1/2) =2,5%
  ---> x = 20% < 50% ---> giao tử ab ở con cái là giao tử hoán vị
  ---> KG của ruồi cái là Ab/aBX^DX^d hoán vị với f=40%

  ta có: Ab/aBX^DX^d x AB/abX^DY
  làm như bài 1 ta có
  Ab/aB x AB/ab cho KH ab/ab = 0,2.0,5=0.1
  ---> KH A_B_ = 0.5+0.1=0.6

  X^DX^d x X^DY cho KH trội là X^DX^D + X^DY = 1/2

  ---> KH thân xám, cánh dài, mắt đỏ = 0,6.1/2 = 30%

  bài 4, ta có nè: tỉ lệ giao tử AB = ab ---> AB/AB = ab/ab =1%

  bài 5, đây là câu hỏi trong đề thi DH năm ngoái, bạn mở ra xem lại nhé.

  bài 6, AAaa x AAaa

  ---> (1/6AA:4/6Aa:1/6aa)x(1/6AA:4/6Aa:1/6aa)

  ---> KG dị hợp là AAaa = 4/6.4/6 = 4/9

  chúc bạn thi tốt nhé :D
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2012
 3. 2. Ở một loài thực vật, tính trạng hình quả do hai gen không alen phân li độc lập quy
  định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong
  hai alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một
  gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho
  cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ :
  5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ.
  Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?
  A. AD\ad Bb B Ad\aD Bb C Ad\AD BB C.BD\bd Aa


  với dạng bài này mình xin đưa ra một vài tỉ lệ sau:
  _ nếu tỉ lệ chung 2 tính trạng giống với tỉ lệ tương tác bình thường như: 9:6:1, 9:3:3:1 ,9:3:4 , 12:3:1 thì chắc chắn các gen liên kết đồng
  _ nếu tỉ lệ chung rơi vào 9:3:2:1:1 , 6:6:3:1 , 8:5:2:1 , 6:5:3:1:1 thì các gen liên kết đối

  áp dụng với đề bài trên F2 có tỉ lệ 6:5:3:1:1 => các gen liên kết đối=> đáp án B
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->