Toán Đa thức

Tony Time

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
691
1,103
189
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
Taylors College
Cho P(x) là đa thức bậc bốn thỏa mãn
P(x+1)-P(x)=x(x+1)(x+2) (1)
P(0)=2
Xác định đa thức P(x) và tính P(123)

Đặt P(x)=[tex]ax^4+bx^3+cx^2+dx+e[/tex]
Vì P(0)=2 nên suy ra e = 2 (*)
Thay x = 0 vào pt (1), ta có:
P(1) = 2 (**) (bạn tự trình bày nha)
Thay x = -1 vào pt (1), ta có:
P(-1) = 2 (***)
Từ (*), (**) (***), ta có hpt:
[tex]\left\{\begin{matrix} e=2 & \\ P(1)=a+b+c+d+e=2 & \\ P(-1)=a-b+c-d+e=2 & \end{matrix}\right.[/tex]
Từ đây, bạn bấm máy tính (VINACAL 570ES PLUS II) hay giải tay đều đc nha
 

Nguyễn Phúc Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
303
73
61
19
TP Hồ Chí Minh
Đặt P(x)=[tex]ax^4+bx^3+cx^2+dx+e[/tex]
Vì P(0)=2 nên suy ra e = 2 (*)
Thay x = 0 vào pt (1), ta có:
P(1) = 2 (**) (bạn tự trình bày nha)
Thay x = -1 vào pt (1), ta có:
P(-1) = 2 (***)
Từ (*), (**) (***), ta có hpt:
[tex]\left\{\begin{matrix} e=2 & \\ P(1)=a+b+c+d+e=2 & \\ P(-1)=a-b+c-d+e=2 & \end{matrix}\right.[/tex]
Từ đây, bạn bấm máy tính (VINACAL 570ES PLUS II) hay giải tay đều đc nha
Bạn có thể giải ra luôn cho mình được ko ạ? Vì mình đang rất gấp
 
Top Bottom