cùng thảo luận nào!

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi bobo_ngocxit, 2 Tháng mười 2009.

Lượt xem: 568

 1. bobo_ngocxit

  bobo_ngocxit Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Vì sao ôû moät soá caây nhö : Caây thoâng, caây soài, reã khoâng coù loâng huùt maø chuùng vaãn haáp thuï ñöôïc nöôùc vaø muoái khoaùng ? %%-
   
 2. meocon2x

  meocon2x Guest

  vì ở đây cây thông và cay rồi có các bộ rể hút nước và muối khoáng không được nhiều, cây hút muối khoáng và nước chủ yếu dựa vào bộ lá qua quá trình quang hợp của cây

  tui là học sinh khối A nên sinh học không giỏi lắm nếu sai thông cảm nha
   
 3. bobo_ngocxit

  bobo_ngocxit Guest

  Kòn câu này nữa nè:
  ÔÛ moät vuøng ruoäng laày, sau moät thôøi gian troàng baïch ñaøn vuøng ñoù trôû neân khoâ haïn. Em haõy giaûi thích taïi sao baïch ñaøn vöøa coù khaû naêng laøm loâ haïn ñaàm laày, laïi vöøa coù khaû naêng soáng ôû vuøng khoâ haïn. Haõy giaûi thích vì sao baïch ñaøn coù ñöôïc khaû naêng kì dieäu ñoù ?
  _Bạn chọn lại font chữ đi đc hem _
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2009
 4. Tại sao lá lại có màu xanh, đỏ, vàng?
  Lá màu vàng, đỏ có quang hợp không?
   
 5. Có ai biết không?
  Giải giúp mình với!
  thak nhìu nhìu nha.>>>>>>>>>>>>>>>
   
 6. Chất diệp lục (diệp lục tố, chlorophyll) là sắc tố quang tổng hợp màu xanh lá cây có ở thực vật, tảo, vi khuẩn lam. Ngoài chất diệp lục, carotenoid và xantophyl cũng là các sắc tố cảm quang được tìm thấy ở thực vật và một số sinh vật quang tổng hợp khác. Các sắc tố này được cố định trong màng thylacoid của lục lạp.

  Chất diệp lục hấp thu mạnh nhất ánh sáng xanh dương và đỏ, kém ở phần xanh lá của phổ điện từ, do đó màu của mô chứa chất diệp lục giống màu cùa lá cây.
  các loài cây là có màu xanh đỏ vàng là do số lượng các sắc tố quang hợp trong lục lạp quyết định, --->lá cây màu đỏ và vàng vẫn thực hiận quang hợp bt

  cái này có trong SGK rùi mà.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY