Toán Cực trị

z3lovebaby

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười 2017
1
0
1
21
Hà Nội
Last edited by a moderator:

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
20
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
$x^2+y^2=xy+1 <=> x^4+y^4-x^2y^2=(xy+1)^2-3x^2y^2= x^2y^2+2xy+1-3x^2y^2 =-2t^2+2t+1$ (Đặt $xy=t$)
ta có $1=x^2+y^2-xy \geq 2|xy|-xy <=> \frac{-1}{3}\leq t\leq 1$
Xét $f(t)=-2t^2+2t+1$ với $\frac{-1}{3}\leq t\leq 1$
Min $f(t)=\frac{1}{9}$ Tại $t=\frac{-1}{3}$ $=>x,y=....$
Max $f(t)=1,5$ tai $t=\frac{1}{2}$ $=>x,y=...$
 
Top Bottom