Hóa 9 CTPT h/c hữu cơ

huyenthuong18

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2021
94
86
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một hh X gồm H2, một ankan và một ankin cùng số nguyên tử C. Đun nóng 100 cm3 hh X với Ni thì được 70 cm3 một hiđrocacbon duy nhất. Nếu đốt cháy 100 cm3 hh X thì thu được 210 cm3 CO2. Các khí đo ở cùng điều kiện.Tìm CTPT mỗi hiđrocacbon và thành phần %V mỗi khí trong hh.
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,251
1,525
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Một hh X gồm H2, một ankan và một ankin cùng số nguyên tử C. Đun nóng 100 cm3 hh X với Ni thì được 70 cm3 một hiđrocacbon duy nhất. Nếu đốt cháy 100 cm3 hh X thì thu được 210 cm3 CO2. Các khí đo ở cùng điều kiện.Tìm CTPT mỗi hiđrocacbon và thành phần %V mỗi khí trong hh.
Ta có: $n_{H_2}$ = 100-70=30
Đặt CT lần lượt là: $C_nH_{2n+2}$, $H_2$, $C_{n}H_{2n-2}$
Ta có: 1 ankin phản ứng 2$H_2$ -> $n_{C_nH_{2n-2}}$ = 15
=> $n_{C_nH_{2n-2}}$ = 55
Mặt khác: 15n+ 55n= 210 => n= 3
=> CT: $C_3H_8$ và $C_3H_4$
%$C_3H_8$= [tex]\dfrac{55}{100}[/tex].100%=55%
%$C_3H_4$= [tex]\dfrac{15}{100}[/tex].100%=15%
=> %$H_2$= 30%
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hồng Nhật

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
590
1,378
141
16
Bình Định
Một hh X gồm H2, một ankan và một ankin cùng số nguyên tử C. Đun nóng 100 cm3 hh X với Ni thì được 70 cm3 một hiđrocacbon duy nhất. Nếu đốt cháy 100 cm3 hh X thì thu được 210 cm3 CO2. Các khí đo ở cùng điều kiện.Tìm CTPT mỗi hiđrocacbon và thành phần %V mỗi khí trong hh.
CTTQ của: ankan: CnH2n+2 ( [tex]n\geq 1[/tex]) và ankin : CnH2n-2( [tex]n\geq 2[/tex])
Vankan + Vankin = 70 (cm3)
Đun nóng 100 cm3 hh X với Ni thì được 70 cm3 một hiđrocacbon duy nhất là ankan CnH2n+2
CnH2n+2 -> nCO2
CnH2n-2 -> nCO2
=> [tex]n=\frac{V_{CO_{2}}}{V_{ankan}+V_{ankin}}=3[/tex]
CTPT: C3H8 và C3H4
Gọi a,b, c lần lượt là V của ankan, ankin và H2 trong hh
CnH2n-2 + 2H2 -Ni,t0-> CnH2n+2
b.................2b....................b
Ta có hệ: [tex]\left\{\begin{matrix} a+b+c=100\\ 2b=c\\ a+b=70\end{matrix}\right.[/tex]
=> a=55; b=15; c=30
=> %V=...
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nha ^^
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,251
1,525
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Cho em hỏi vì sao V khí giảm lại bằng V H2 pứ ạ?
Trong hỗn hợp ban đầu chỉ có: ankan, ankin và khí hidro. Vì đề cho sau phản ứng chỉ thu được 1 hidrocacbon duy nhất chứng tỏ ankin và $H_2$ đều phản ứng hết với nhau để tạo ra ankan
PT: ankan ban đầu
ankin + 2$H_2$ -> ankan tạo thành
3 chất còn 2 chất chỉ gồm hidrocacbon ( thực ra là 1 chất nhưng mình ghi vầy cho bạn dễ hình dung) nên lượng hao hụt chính là $H_2$ nha.
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
 
Top Bottom