Vật lí Công thức

yui_2000@rocketmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2016
121
45
59
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A. Gọi v max, a max, W đ max lần lượt là độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và động năng cực đại của chất điểm. Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x và vận tốc v. Công thức nào sau đây là không đúng dùng để tính chu kì dao động điều hòa của chất điểm?
A. [TEX]T=2\pi.A\sqrt{\frac{m}{2W_{d \ max}}}[/TEX]

B. [tex]T=2\pi\frac{A}{v_{max}}[/tex]

C. [tex]T=2\pi\sqrt{\frac{A}{v_{max}}}[/tex]
D. [tex]T=\frac{2\pi}{|v|}\sqrt{A^2+x^2}[/tex]
 

Kim Oanh A1 k55

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng năm 2017
251
151
61
Thanh Hóa
Học viện tài chính
Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A. Gọi v max, a max, W đ max lần lượt là độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và động năng cực đại của chất điểm. Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x và vận tốc v. Công thức nào sau đây là không đúng dùng để tính chu kì dao động điều hòa của chất điểm?
A. [TEX]T=2\pi.A\sqrt{\frac{m}{2W_{d \ max}}}[/TEX]

B. [tex]T=2\pi\frac{A}{v_{max}}[/tex]

C. [tex]T=2\pi\sqrt{\frac{A}{v_{max}}}[/tex]
D. [tex]T=\frac{2\pi}{|v|}\sqrt{A^2+x^2}[/tex]
Câu C.
[tex]T=2\pi\sqrt{\frac{A}{v_{max}}}[/tex]

Tại vì, [tex]\omega =\frac{v_{max}}{A}\Rightarrow T=\frac{2\pi }{\omega }=2\pi .\frac{A}{v_{max}}[/tex]
nên B đúng . Do đó C sai
 
Top Bottom